Přejít k článku

Přejít na obsah

 Mladí lidé se ptají

Jak můžu zlepšit svoje modlitby?

Jak můžu zlepšit svoje modlitby?

„Když se člověk věnuje škole, práci, kamarádům nebo povinnostem doma, občas zapomene, že nejdůležitější by měl být Bůh.“ Faviola, 15, Spojené státy

„USTAVIČNĚ se modlete.“ (1. Tesaloničanům 5:17) „Vytrvávejte v modlitbě.“ (Římanům 12:12) „Dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu.“ (Filipanům 4:6) Pokud jsi křesťanem, asi tyto verše dobře znáš. Možná si taky uvědomuješ, že modlitba je nejpodivuhodnější způsob komunikace. Vždyť díky ní můžeš v kteroukoli denní nebo noční dobu mluvit s Všemohoucím Bohem! A Bible o něm říká, že „nás slyší“. * (1. Jana 5:14)

Podobně jako pro dívku citovanou v úvodu je ale možná i pro tebe náročné se modlit. Pokud to tak je, co s tím můžeš dělat? Tento článek ti pomůže (1) zjistit, v čem je problém, (2) stanovit si ohledně modliteb nějaký cíl a (3) překonat překážky, a tak se ke svému cíli dostat.

Nejdřív přemýšlej, v čem je problém. Která věc týkající se modlitby je nejtěžší pro tebe?

Dalším krokem je stanovit si cíl. Zaškrtni, co z níže uvedených věcí by sis chtěl dát za cíl ty, nebo si napiš nějaký vlastní do řádku „Jiný cíl“.

  • Chci se modlit častěji.

  • Nechci v modlitbách opakovat pořád totéž.

  • Chci, aby moje modlitby opravdu vycházely ze srdce.

  • Jiný cíl ․․․․․

Jak si odemknout

Pokud ti připadá, že jsou „dveře“ modlitby zamčené, použij klíče z Božího Slova, Bible

Modlitba se dá přirovnat k zamčeným dveřím, které lze správným klíčem kdykoli odemknout. Hodně mladých lidí by ale zřejmě připustilo, že tyto dveře neotvírají tak často a s takovou volností, jak by měli. Pokud to platí i o tobě, nevzdávej se. Už jsi zjistil, v čem je  problém, a stanovil sis cíl. Teď jen potřebuješ klíč, abys tyto dveře dokázal odemknout. Uvažuj o několika problémech, se kterými se možná potýkáš, a o tom, jak je můžeš překonat.

Zámek: ZAPOMÍNÁŠ.

„Kvůli nabitému programu někdy na modlitbu úplně zapomenu.“ Preeti, 20, Británie

Klíč: „Přísně se . . . střežte, abyste nechodili jako nemoudří, ale jako moudří tím, že pro sebe vykupujete příhodný čas, protože dny jsou ničemné.“ (Efezanům 5:15, 16)

Tip: Předem si urči, kdy je pro tebe nejlepší se každý den modlit. Můžeš si to i někam napsat, podobně jako si někdo zapíše, kdy se má s někým sejít. „Když si pro modlitbu nevyhradím konkrétní dobu, začnu se pak zabývat jinými věcmi,“ říká 18letá Jošiko z Japonska.

Zámek: NESOUSTŘEDÍŠ SE.

„Nedokážu se soustředit a začnu myslet na všechno možné, jenom ne na to, co říkám.“ Pamela, 17, Mexiko

Klíč: „Z hojnosti srdce mluví ústa.“ (Matouš 12:34)

Tip: Pokud tě vždycky něco rozptýlí, zkus své modlitby zkrátit, a to aspoň do doby, než se ti podaří soustředit se líp. Nebo vyzkoušej něco jiného: V modlitbě mluv o věcech, na kterých ti hodně záleží. Čtrnáctiletá Marina z Ruska vzpomíná: „Před nějakou dobou jsem si začala víc uvědomovat, že modlitba je skutečný rozhovor s Bohem. To mě motivovalo, abych s ním mluvila o svých nejhlubších pocitech.“

Zámek: OPAKUJEŠ TOTÉŽ.

„V každé modlitbě říkám pořád to samé.“ Dupe, 17, Benin

Klíč: „Jistě budu rozjímat o vší tvé činnosti a budu se zabývat tvým jednáním.“ (Žalm 77:12)

Tip: Stává se ti, že s úvodními slovy modlitby jakoby přepneš na autopilota? Tak si každý den napiš, jak ti Jehova požehnal, a pak mu za to poděkuj. Když to tak budeš dělat celý týden, budeš v modlitbě s Jehovou mluvit o sedmi různých věcech, aniž se budeš opakovat. Stejně postupuj i s každodenními událostmi. Jednadvacetiletý Bruno z Brazílie říká: „Když se modlím, zaměřuju se na věci, které se staly ten den.“ Stejně to dělá i 18letá Samantha ze Spojených států. Vysvětluje: „Zkusím si vybavit všechno, čím se dnešek lišil od jiných dnů, a pak se pomodlím. Pomáhá mi to neopakovat pořád dokola to samé.“ *

Zámek: POCHYBUJEŠ.

„Jednou jsem se modlila ohledně problému ve škole, ale vůbec to nepomohlo. Naopak ještě přibyly další. Řekla jsem si, že nemá cenu se dál modlit, protože Jehova mi stejně nenaslouchá.“ Minori, 15, Japonsko

Klíč: „Spolu s pokušením [Jehova Bůh] poskytne také východisko, abyste je mohli snášet.“ (1. Korinťanům 10:13)

Tip: Jedno je jisté — Jehova modlitbám rozhodně naslouchá. (Žalm 65:2) Když se tedy o něco pomodlíš, zkus se na tu záležitost podívat z nadhledu. Neočekávej, že Jehova ti odpoví podle tvých představ, ale spíš přemýšlej o tom, jestli ti už neodpověděl nějak jinak. Skutečnost, že mu stále věrně sloužíš, znamená, že velmi pravděpodobně tvou modlitbu již vyslyšel — sice ne tak, že by problém odstranil, ale tak, že ti dal sílu se s ním vypořádat. (Filipanům 4:13)

Zámek: STYDÍŠ SE.

„Představa, že by mě spolužáci viděli modlit se před obědem, není vůbec příjemná.“ Hikaru, 17, Japonsko

 Klíč: „Každá věc pod sluncem má svůj čas.“ (Kazatel 3:1, Jeruzalémská bible)

Tip: Když lidé někoho vidí potichu se modlit, někdy na to hezky reagují. To ale neznamená, že ze svých modliteb musíš dělat veřejné představení. Když se například věrný služebník Nehemjáš krátce pomodlil v přítomnosti krále Artaxerxa, zřejmě to udělal v duchu a ze zprávy nijak nevyplývá, že by si toho král vůbec všiml. (Nehemjáš 2:1–5) I ty se k Jehovovi můžeš modlit potichu a tak, že to druzí ani nezaregistrují. (Filipanům 4:5)

Zámek: PŘIPADÁŠ SI NEDOSTATEČNÝ.

„Jehova už o mých problémech ví, a říkám si, že když jich mám po krk já, tak on asi taky. Někdy mi prostě připadá, že si nezasloužím, abych s ním mluvila.“ Elizabeth, 20, Irsko

Klíč: ‚Uvrhněte na Boha všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.‘ (1. Petra 5:7)

Tip: V rámci svého osobního studia prozkoumej následující verše a rozjímej o nich: Lukáš 12:6, 7; Jan 6:44; Hebrejcům 4:16; 6:10 a 2. Petra 3:9. Tyto verše ti pomůžou uvědomit si, že Jehova si tě chce vyslechnout a že nemusíš být žádný „superkřesťan“, aby ti naslouchal. Žalmista David, kterému problémy a pocity úzkosti nebyly cizí, byl přesvědčen, že „Jehova je blízko těm, kdo mají zlomené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení na duchu, zachraňuje“. * (Žalm 34:18)

Z toho, že tvoje modlitby vyslýchá sám Jehova, je vidět, jak moc se o tebe zajímá. „Naslouchání modlitbám Jehova nesvěřil andělům,“ říká 17letá Nicole z Itálie. „To, že modlitbám naslouchá přímo on, ukazuje, že je považuje za důležité.“

 

^ 4. odst. Náš Stvořitel může „slyšet“ dokonce i to, co si říkáme jen v srdci, protože jeho schopnost slyšet není závislá na zvukových vlnách. (Žalm 19:14)

^ 32. odst. Pokud máš pocit, že Jehova tvým modlitbám nenaslouchá kvůli vážnému hříchu, kterého ses dopustil, určitě si o tom promluv s rodiči. Zajdi za ‚staršími muži sboru‘. (Jakub 5:14) Můžou ti pomoct, abys svůj vztah k Jehovovi dal zase do pořádku.

K ZAMYŠLENÍ

  • O které věci, jež jsou důležité pro Jehovu, se můžeš modlit?

  • Které záležitosti týkající se druhých můžeš do svých modliteb zahrnout?