Přejít k článku

Přejít na obsah

Navigační systém motýlů

Navigační systém motýlů

 Dílo náhody?

Navigační systém motýlů

▪ Monarcha stěhovavý každý rok migruje z Kanady do jednoho malého lesa v Mexiku. Překoná při tom vzdálenost 3 000 kilometrů. Jak je možné, že tvor, který má mozek menší než zrnko máku, cestou nezabloudí?

Zajímavé údaje: Monarchové v sobě mají jakýsi kompas, který se řídí podle polohy slunce. To ale není všechno. Tito motýli jsou také vybaveni pozoruhodně přesnými cirkadiálními hodinami. Díky těmto vnitřním hodinám, které pracují ve 24hodinovém cyklu, monarchové kompenzují změny polohy slunce způsobené jeho zdánlivým pohybem po obloze. Neurobiolog dr. Steven Reppert říká, že „způsob, jak fungují cirkadiální hodiny u monarchů, je úplně jiný než u ostatního hmyzu a dalších živočichů, kteří byli doposud studováni“.

Vědci se snaží dozvědět více o tom, jak monarchové měří čas, protože jim to může pomoci, aby lépe pochopili, jak cirkadiální hodiny pracují u lidí a zvířat. Výsledky výzkumu by mohly vést i k novým způsobům léčby neurologických poruch. Doktor Reppert říká: „Chci vědět, jak mozek získává a zpracovává informace o čase a prostoru. Monarcha je v tomto ohledu vynikajícím objektem zkoumání.“

Co si o tom myslíte? Je složitý navigační systém monarchů výsledkem náhody, nebo svědčí o existenci inteligentního Stvořitele?

[Nákres a mapa na straně 10]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Při migraci z Kanady do Mexika monarcha uletí 3 000 kilometrů

[Mapa]

KANADA

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

MEXIKO

MEXICO CITY

[Podpisek obrázku na straně 10]

V pozadí: © Fritz Poelking/age fotostock