Přejít k článku

Přejít na obsah

 Mladí lidé se ptají

Proč musím být doma tak brzy?

Proč musím být doma tak brzy?

Strávil jsi večer s kamarády a vracíš se domů. Je dost hodin. Přicházíš později, než ti rodiče řekli, a budeš jim to muset vysvětlit. Nechce se ti jít dovnitř. ‚Snad už naši spí,‘ říkáš si. Pomalu otevíráš dveře a vidíš, jak tam stojí — dívají se na hodinky a čekají na vysvětlení.

JE TI taková situace povědomá? Dohaduješ se někdy s rodiči o tom, v kolik je rozumné přijít domů? „Žijeme v docela bezpečné čtvrti,“ říká 17letá Debora, „ale když se nevrátím do půlnoci, rodiče začnou panikařit.“ *

Proč je tak těžké přijít domů ve stanovený čas? Je něco špatného na tom chtít více volnosti? Co můžeš dělat, když ti rodiče přesně určí dobu, kdy máš být doma, a nepřipouštějí žádnou diskusi?

V čem je problém

Fakt, že se domů musíš vrátit v určitou dobu, tě může velmi frustrovat, zvláště když něco podnikáš s přáteli. „Přivádí mě to k šílenství,“ říká 17letá Natasha. „Jednou jsem se u sousedů dívala s kamarády na film. Rodiče o tom věděli. Měla jsem jen dvě minuty zpoždění, ale oni už telefonovali, jak to, že ještě nejsem doma.“

Stacy poukazuje ještě na jiný problém. „Naši očekávali, že budu doma dřív, než půjdou spát. Vždycky, když kvůli mně museli zůstat vzhůru, byli vystresovaní a podráždění.“ Co následovalo, když přišla domů? „Vyčetli mi, že za to můžu já,“ říká Stacy a dodává: „Štvalo mě to. Nemohla jsem pochopit, proč prostě nešli spát!“ Takové napětí mezi tebou a rodiči  možná způsobí, že máš podobné pocity jako 18letá Katie, která říká: „Přála bych si, aby mi rodiče důvěřovali, takže bych o více volnosti nemusela bojovat.“

Možná se s uvedenými výroky ztotožňuješ. Pokud ano, odpověz si na následující otázku:

Proč chci trávit čas jinde než doma?

  • Mám pocit nezávislosti.

  • Pomáhá mi to uvolnit se.

  • Můžu být s přáteli.

Tyto důvody jsou normální. Je jen přirozené, že čím jsi starší, tím chceš více nezávislosti. Při zdravém rozptýlení také můžeš relaxovat. Navíc, Bible tě povzbuzuje, abys rozvíjel kvalitní přátelství. (Žalm 119:63; 2. Timoteovi 2:22) A to je těžké, pokud musíš být pořád doma!

Jak tedy můžeš získat potřebnou volnost, když si myslíš, že omezení je přísné? Přemýšlej o tom, co je uvedeno dál.

Problém č. 1: Připadáš si jako malé dítě.

„Když jsem uprostřed večera musela přerušit zábavu a někoho poprosit, aby mě hodil domů, připadala jsem si jako dítě,“ vzpomíná Andrea, které je teď 21 let.

Co ti pomůže: Představ si, že děláš řidičák. V některých zemích řidičům do určitého věku zákon vymezuje to, kam, kdy a s kým mohou jet. Řekl by sis snad, že když nemůžeš mít absolutní svobodu, tak žádný řidičák nechceš? Určitě ne! Získání řidičáku bys považoval za úspěch.

Podobně se zkus dívat na omezení ohledně příchodu domů — je to známka pokroku, vykročení správným směrem. Nezaměřuj se na to, jak tě to omezuje, ale na volnost, jakou ti to dává. Nemáš snad teď víc svobody, než když jsi byl mladší?

Proč to pomáhá: Skutečnost, že se domů musíš vrátit do určité hodiny, může být pro tebe přijatelnější, pokud se na ni díváš jako na příležitost dokázat, že jsi zodpovědný, a ne jako na překážku. Pokud se nebudeš vracet později, než máš, časem ti rodiče pravděpodobně dají víc svobody. (Lukáš 16:10)

Problém č. 2: Nechápeš, proč musíš být doma tak brzy.

Nikki, která dřív nesnášela, když musela přijít domů na čas, říká: „Tehdy jsem si myslela, že máma dělá pravidla jen proto, že ji to baví.“

 Co ti pomůže: Jednej podle zásady v Příslovích 15:22: „Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány, ale v množství rádců je uskutečnění.“ V klidu si o tom s rodiči popovídej. Snaž se zjistit, proč určili právě tu dobu, kterou určili. *

Proč to pomáhá: Když si vyslechneš důvody rodičů, můžeš leccos pochopit. „Táta mi řekl, že mamka nemůže usnout, dokud se v pořádku nevrátím,“ říká Stephen. „To mě nikdy nenapadlo.“

Pamatuj: Je vždycky lepší popovídat si v klidu než vybuchnout, protože to mívá nepříjemné následky. „Zjistila jsem, že když se na rodiče rozčílím,“ říká Natasha, kterou jsme citovali už dříve, „obvykle to vede jen k tomu, že mi zakážou ještě něco dalšího.“

Problém č. 3: Máš pocit, že ti rodiče řídí život.

Někdy od rodičů slyšíš, že rodinná pravidla — což může zahrnovat i dobu, kdy máš přijít domů — jsou pro tvé dobro. „Když mi to říkají, mám pocit, že nechtějí, abych se rozhodovala sama nebo abych měla svůj názor,“ říká 20letá Brandi.

Co ti pomůže: Zkus uplatnit Ježíšovu radu zapsanou u Matouše 5:41: „Jestliže někdo s autoritou tě nutí ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě míle.“ Ashley a její bratr zjistili, jak mohou tuto zásadu prakticky uplatnit. „Většinou se snažíme být doma o 15 minut dřív,“ říká Ashley. Co kdyby sis dal podobný cíl?

Proč to pomáhá: Člověk má větší radost z toho, když něco dělá proto, že chce, a ne proto, že musí. Uvažuj: Když přijdeš domů trochu dřív, máš čas pod kontrolou ty. Dále pamatuj na tuto zásadu: „Tvůj dobrý skutek [může být  ne] jako z donucení, ale z tvé vlastní svobodné vůle.“ (Filemonovi 14)

Když se domů budeš vracet dřív, získáš větší důvěru rodičů, což může vést k tomu, že ti dají víc volnosti. Osmnáctiletý Wade říká: „Když ti rodiče budou důvěřovat, dají ti víc svobody.“

Jaký další problém vyplývá z toho, že musíš chodit domů brzy?

Co ti pomůže tento problém vyřešit?

Co myslíš, proč to může pomoci?

Pravděpodobně se časem od rodičů odstěhuješ, a pak budeš mít spoustu svobody. Do té doby buď ale trpělivý. „Možná nemáš tolik volnosti, kolik chceš,“ říká 20letá Tiffany, „ale když se naučíš omezení respektovat, nebudeš se během let dospívání zbytečně trápit.“

 

^ 4. odst. Jména v tomto článku byla změněna.

^ 21. odst. Další myšlenky byly uvedeny v článku „Mladí lidé se ptají . . . Proč tolik pravidel?“ v Probuďte se! z prosince 2006.

K ZAMYŠLENÍ

  • Jak z toho, že ti rodiče stanovují čas, kdy máš přijít domů, je vidět jejich zájem o tebe?

  • Pokud jsi smluvený čas nedodržel, jak můžeš důvěru rodičů znovu získat?