Přejít k článku

Přejít na obsah

Racčí nohy

Racčí nohy

Dílo náhody?

Racčí nohy

▪ Racek nezmrzne, i když stojí na ledě. Jak si tento pták uchovává svou tělesnou teplotu? Tajemství spočívá v tom, čemu se říká protiproudý výměník tepla.

Zajímavé údaje: Protiproudý výměník tepla se skládá z trubky, v níž je teplá tekutina, která proudí v těsné blízkosti jiné trubky, v níž proudí studená tekutina. Pokud obě tekutiny proudí stejným směrem, maximálně se přenese pouze polovina tepla. Pokud ale proudí opačným směrem, je přeneseno téměř 100 procent.

Výměník tepla, který je v nohách racka, ochlazuje krev proudící do nohou až téměř k bodu mrazu, a když se krev vrací, tak ji ohřívá. O ptácích žijících v chladném prostředí ornitolog Gary Ritchison napsal: „Princip protiproudého výměníku tepla je tak dokonalý a důmyslný, že se využívá i ve stavebním inženýrství s cílem vyhnout se ztrátám energie.“

Co si o tom myslíte? Vznikl protiproudý výměník tepla v nohou racka náhodou? Nebo ho někdo vymyslel? *

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. Princip protiproudého výměníku tepla funguje i v těle lidí, některých druhů ryb a mnoha druhů zvířat.

[Nákres a obrázky na straně 25]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Výměník tepla v nohách racka ohřívá krev, která proudí zpět

[Nákres]

32 °C

0–5 °C

[Podpisek obrázku na straně 25]

Racek: © Michael S. Nolan/age fotostock