Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co říká Bible

Proč se vyhýbat spiritismu

Proč se vyhýbat spiritismu

Spiritismus je pro démony vlastně totéž co návnada pro rybáře

V JEDNÉ asijské zemi se dav lidí baví během svátku na oslavu duchů. Veselí vrcholí, když jsou dvě ženy vybrány, aby se zúčastnily obřadu, během něhož se jich zmocní duchové. Oči se jim obrátí v sloup a pak se ženy začnou celé třást, jako kdyby je zasáhl elektrický proud.

Na Portoriku jedno médium (santero) vede seanci, jejímž cílem je spojit se s duchem zvaným Changó, bohem hromu. Médium nejprve popisuje svá vidění a pak se všichni v místnosti začnou třást, jako by byli posedlí.

Okultismus je dnes běžný v mnoha zemích. Víra v nadpřirozeno je stále populárnější a přitahuje čím dál více lidí. Knihy, počítačové hry, televizní pořady a filmy, které pojednávají o démonech, kouzelnictví a paranormálních jevech, jsou dnes rozšířenější než kdy dříve.

Bible však učí, že pokud se člověk zapojuje do jakékoli formy okultismu, ve skutečnosti provozuje spiritismus, tedy navazuje spojení s duchovní říší. A spiritismus není jen nevinná nebo neškodná zábava. Není to jen pronikání do neznáma. Je to kontakt s démony — s ničemnými anděly, kteří se vzbouřili proti Bohu. (Zjevení 12:9, 12)

Spiritismus je pro démony vlastně totéž co návnada pro rybáře. Rybář používá celou řadu návnad, podle toho, jakou rybu chce chytit. Podobně i ničemní duchové používají různé formy spiritismu, aby pod svůj vliv dostali různé lidi. O vůdci démonů se v Bibli mluví jako o ‚bohu tohoto ničemného systému věcí‘. Podařilo se mu zaslepit mysl nevěřících, aby neviděli pravdu obsaženou v Božím Slovu ani Boží záměr. (2. Korinťanům 4:4)

K čemu spiritismus vede

Cílem ničemných duchovních bytostí není nic jiného, než aby odvedly naši pozornost od Stvořitele a zabránily nám vytvořit si k němu osobní vztah. Ovlivňují lidi k tomu, aby překračovali Boží spravedlivé požadavky, ať už vědomě nebo nevědomě. Spiritismus tedy vede k Boží nepřízni, stavu beznaděje a nakonec i ke zničení. (Zjevení 21:8)

 Luis, který pochází z Portorika, vzpomíná: „Spiritismem se naše rodina zabývala už od doby, kdy jsem byl malý. Patřilo to k našemu náboženství a způsobu života. O své schopnosti předpovídat budoucnost a číst tarokové karty jsem si myslel, že je vrozená. Často jsem dokázal předpovědět výherní čísla v loterii a tak jsem druhým pomáhal získat peníze. Tyto domnělé dary však pouze odváděly mou pozornost od biblické pravdy a bránily mi vytvořit si vztah k Bohu.“ (Jan 17:3)

Mnoho lidí si myslí, že kontakty s duchovní říší jsou neškodné, nebo dokonce prospěšné. Možná říkají, že někteří duchové jsou přátelští, nebo tvrdí, že spiritistické praktiky přinášejí osvícení, bohatství a štěstí. Nic není dále od pravdy. „Vždycky za to člověk něčím zaplatí,“ říká Luis.

Mladý muž jménem Chad začal mít děsivá vidění a trpět tím, že mu démoni nedovolili klidně spát. „Obtěžovali mě a týrali každou noc,“ říká Chad. Co můžeme dělat pro to, abychom se nestali obětí takového obtěžování?

Jak se můžeme chránit

Ochranou pro nás je, když se vyhýbáme všemu, co je se spiritismem nějak spojeno. (Galaťanům 5:19–21) Jehova Bůh proto přikazuje svým služebníkům, aby se vyvarovali následujících praktik: „Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo . . . používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi.“ (5. Mojžíšova 18:10–12)

V souladu s těmito slovy mnozí lidé udělali pro svou ochranu to, že se zbavili všech knih a předmětů, které měly nějakou spojitost se spiritismem. Ken, kterému se podařilo z okovů spiritismu uniknout, říká: „Prošel jsem své věci a zničil všechno, co jsem považoval za závadné.“ (Viz Skutky 19:19, 20.)

To nejdůležitější, čím se můžeme chránit, je rozvíjet osobní vztah s pravým Bohem Jehovou. Všimněte si, jaké kroky jsou doporučeny u Jakuba 4:7, 8: „Podřiďte se tedy Bohu, ale postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás. Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“

Ty, kdo se k němu přibližují, Jehova Bůh vyučuje a chrání. Nejsou v ‚nevědomosti o Satanových záměrech‘ ani se nenechají oklamat vnějším zdáním. (2. Korinťanům 2:11; 11:14) A navíc, Jehova je Všemohoucí. Když ho s vírou vzýváme, od obtěžování ničemnými duchy nás osvobodí. Chad, kterého jsme citovali výše, říká: „Přestalo to až tehdy, když jsem zjistil, kdo za těmito útoky stojí, a začal jsem volat k Jehovovi Bohu, aby mě před jejich vlivem ochránil.“ (Žalm 91:1, 2)

Lidé, kteří milují to, co je správné, se mohou skutečně těšit z Boží ochrany a z vědomí, že démoni i ti, kdo se podvolují jejich vlivu, budou brzy zničeni. Jen si představte tu radost a pokoj, které na zemi zavládnou, až bude lidstvo od účinků spiritismu osvobozeno. (Izajáš 11:9; Zjevení 22:15)