Přejít k článku

Přejít na obsah

Udrží země při životě budoucí generace?

Udrží země při životě budoucí generace?

 Udrží země při životě budoucí generace?

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V KANADĚ

▪ Skupina vědců a odborníků na životní prostředí se čtyři roky věnovala důkladnému studiu hlavních ekosystémů naší planety. Výzkum probíhal v rámci projektu Millennium Ecosystem Assessment [MA] (Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí). V první zprávě, kterou tito odborníci vydali, bylo mimo jiné uvedeno: Během druhé poloviny 20. století se natolik zvýšila spotřeba potravin, pitné vody, dřeva, přírodních i umělých vláken a paliv, že to v ekosystémech způsobilo nebývalé změny. Negativně to ovlivnilo schopnost naší planety udržet při životě budoucí generace. Přirozené procesy, jako je opylování plodin, čištění vzduchu spolu s produkcí kyslíku zajišťované volně rostoucími rostlinami a recyklace živin v oceánech, jsou přetížené. Naší planetě také hrozí vlna vymírání rostlinných i živočišných druhů.

„Lidé ničí planetu v takové míře, že zvyšují riziko náhlých kolapsů v přírodě, jež by mohly vést k nemocem, odlesňování nebo mrtvým zónám v oceánech,“ uvedly kanadské noviny The Globe and Mail. Dále v nich bylo napsáno: „Mokřiny, lesy, savany, ústí řek, pobřežní oblasti, kde se rozmnožují ryby, a další ekosystémy, ve kterých se pro všechny tvory recykluje vzduch, voda a živiny, jsou nenapravitelně ničeny.“ Vedoucí představitelé MA říkají, že zmenšit tlak vyvíjený na ekosystémy je v lidské moci. Dodávají však, že by to „vyžadovalo radikální změny ve způsobu, jak lidé s přírodou zachází“.

Je možné naši planetu zachránit? Rozhodně ano. Bůh nám svěřil do péče to, co vytvořil, a proto bychom se k životnímu prostředí měli chovat s úctou. (Žalm 115:16) Ekosystémy naší země se však vrátí do rovnováhy jedině díky Božímu zásahu. Náš „Vznešený Původce“ slibuje, že k zemi obrátí svou pozornost a ‚dá jí hojnost‘. (Job 35:10; Žalm 65:9–13) To se týká i moří a všeho, co je v nich, protože Jehova Bůh jakožto Stvořitel má moc i nad moři. (Žalm 95:5; 104:24–31) Jeho sliby se určitě splní, protože Bůh „nemůže lhát“. (Titovi 1:2)

Vědomí, že naše země udrží při životě budoucí generace, je velmi povzbuzující. Všechny lidi, kteří se bojí Boha, to podněcuje, aby ho chválili za velkou moudrost, moc, dobrotu a lásku, kterou má ke všemu, co stvořil. (Žalm 150:1–6)

[Podpisek obrázku na straně 12]

Zeměkoule: NASA photo