Přejít k článku

Přejít na obsah

Kde může být chyba?

Kde může být chyba?

 Kde může být chyba?

OČEKÁVAT, že manželství bude bez problémů, je nerealistické. Dokonce i partneři, kteří se k sobě dobře hodí, se občas na něčem neshodnou. Některým těžkostem se tedy vyhnout nelze. Podobně jako koroze pod vrstvou barvy rozežírá plech, existuje mnoho faktorů, které ničí manželství. Abychom zjistili, co je možné pro zlepšení tohoto vztahu udělat, prozkoumejme nejdřív, kde může být chyba.

Doba plná stresu

V Bibli je předpověděno, že mnozí lidé v naší době budou „milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, . . . nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou“. (2. Timoteovi 3:2–4) Tyto povahové rysy mohou přispívat ke konfliktům, nedorozuměním a bezmyšlenkovitým poznámkám, ke kterým nedokonalý člověk nikdy nemá daleko.

„Více než kdykoli dříve zažívají lidé v manželství určitý paradox,“ poznamenává jistý odborník. „Na jednu stranu . . . máme k dispozici téměř nekonečné množství rad, jak lze manželství zkvalitnit . . . Na druhou stranu bojujeme se spoustou sociálních a ekonomických vlivů, které naši kapacitu vytvářet spokojené manželství omezují.“

Nerealistická očekávání

„Jednou z největších příčin nespokojenosti v manželství jsou nerealistická očekávání,“ vysvětluje terapeutka zabývající se rodinnými problémy. Mnozí lidé jsou rozčarováni, když zjistí, že manželství nesplňuje všechna jejich očekávání a že jejich partner je ve skutečnosti jiný, než si představovali. Dostali se do slepé uličky, protože najednou na tom druhém vidí chyby, které předtím neviděli nebo které jim nepřipadaly tak závažné.

Bible však otevřeně říká, že manželství může přinášet „bolest a zármutek“. (1. Korinťanům 7:28, The New English Bible) Proč? Důvodem je například to, že ve vztahu dvou nedokonalých lidí se dříve nebo později projeví jejich nedostatky.

Kromě toho mnozí lidé nerealisticky očekávají, že v manželství hodně získají, ačkoli  budou málo investovat. Jsou zaslepeni romantickými představami o manželském štěstí a nevidí odpovědnost a obrovské úsilí, které jsou ke kvalitnímu vztahu potřeba. Když se pak setkávají se smutnou realitou, jsou často zklamáni a zmateni. Čím větší je rozdíl mezi jejich představou a skutečností, tím větší rozčarování zažívají.

Špatná komunikace

Jakým chybám v komunikaci se partneři mohou vyhnout? Z komunikace se může stát pouhá rutina, kdy jeden druhého sice slyší, ale nenaslouchá mu, mluví spolu, ale nekomunikují. Vřelá a laskavá slova jsou nahrazena strohou a neosobní výměnou informací. Smysluplné a kvalitní rozhovory vystřídá stálé dohadování se o ničem. Nepochopení vede k nedorozumění a odpovědí na slovní útoky je pohrdavé mlčení.

Je smutné, že mnozí manželé a manželky pozitivní jednání svého partnera buď vůbec nevidí, nebo si toho všimnou, ale neocení to. Navíc v dnešní společnosti mnoho žen chodí do zaměstnání, a tak bývají podrážděné, protože na nich leží ještě většina práce doma. Manželky mají také často pocit, že jsou přehlíženy jejich citové potřeby.

Co vám pomůže vytvořit spokojené manželství? Uvažujte o následujících radách z Bible.

[Praporek na straně 4]

Jeden druhého sice slyší, ale nenaslouchá mu, mluví spolu, ale nekomunikují

[Praporek na straně 5]

Mnozí očekávají, že v manželství hodně získají, ačkoli budou málo investovat