Přejít k článku

Přejít na obsah

Násilí na ženách — Celosvětový problém

Násilí na ženách — Celosvětový problém

 Násilí na ženách — Celosvětový problém

V ROCE 1999 Valné shromáždění Organizace spojených národů rozhodlo, že 25. listopad bude Mezinárodním dnem za odstranění násilí na ženách. Cílem bylo informovat veřejnost o tom, že dochází k porušování práv žen. Co k tomuto kroku vedlo?

V mnoha kulturách jsou ženy považovány za podřadné. Předsudky proti nim jsou hluboce zakořeněné. Násilí na ženách, a to ve všech jeho formách, je stálým problémem dokonce i ve vyspělých zemích. Podle bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana „je násilí na ženách celosvětovým problémem a týká se každé společnosti a kultury. Trpí jím ženy bez ohledu na rasu, etnický či sociální původ, místo narození nebo jiná hlediska“.

Radhika Coomaraswamyová, bývalá zvláštní zpravodajka Komise pro lidská práva při OSN, říká, že tato problematika je pro převážnou většinu žen „téma, o kterém nemluví, nad kterým společnost zavírá oči a které je ostudnou realitou“. Statistika, kterou vydala jedna odborná instituce v Holandsku, uvádí, že v jisté jihoamerické zemi trpí nějakým druhem domácího násilí 23 procent žen, což je skoro jedna čtvrtina. Podobný odhad zveřejnila Rada Evropy, podle níž domácí násilí zažije během svého života také každá čtvrtá žena v Evropě. Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že v Anglii a Walesu byly během jednoho z posledních let zabity svým současným nebo bývalým partnerem průměrně dvě ženy každý týden. Časopis India Today International napsal, že „ženy v celé Indii žijí v neustálém strachu a že znásilnění jim hrozí na každém rohu, na jakékoli ulici, na jakémkoli veřejně přístupném místě a v kteroukoli hodinu“. Organizace Amnesty International uvádí, že násilí na ženách a dívkách je v současné době „oblastí, ve které jsou lidská práva porušována nejčastěji“.

Jak se ale na ženy dívá Bůh? O této otázce pojednává následující článek.