Přejít k článku

Přejít na obsah

Věřit, či nevěřit?

Věřit, či nevěřit?

„Nevěř trouchnivým prknům,“ napsal anglický dramatik William Shakespeare. Tak důvěřiví byste určitě nebyli. Dříve než byste například stoupli na dřevěnou lávku, chtěli byste mít jistotu, že prkna nejsou trouchnivá.

PODOBNOU myšlenku jako Shakespeare vyjádřil asi před 3 000 lety Šalomoun, moudrý král starověkého Izraele. Napsal: „Bláhový věří všemu, co se říká, chytrý dozírá na své kroky.“ (Přísloví 14:15, Jeruzalémská bible) Vskutku jen bláhový člověk by slepě bral za bernou minci všechno, co slyší, zakládal by svá rozhodnutí na povrchních radách nebo by jednal podle čehokoli, co si někde přečte. Spolehnout se na něco, čemu se nedá věřit, je jako stoupnout na trouchnivá prkna. Může to mít katastrofální následky. Možná si říkáte, zda vůbec existuje nějaký zdroj poučení, kterému opravdu můžete věřit.

Miliony lidí na celém světě pevně věří jedné velmi staré knize, totiž Bibli. Podle ní takříkajíc řídí svoje kroky. Na jejích radách zakládají svá rozhodnutí a jednají podle toho, co je v této knize napsáno. Stoupají snad takoví lidé na „trouchnivá prkna“? Zda to tak je, závisí do značné míry na odpovědi na jinou otázku: Existují přesvědčivé důvody, proč Bibli věřit? O některých z nich pojednává toto zvláštní vydání časopisu Probuďte se!

Nebylo připraveno s cílem vnutit vám něčí náboženské názory. Jeho účelem je pouze předložit pádné doklady, na základě kterých se miliony lidí přesvědčily, že Bibli mohou věřit. Po přečtení následujících článků se můžete sami rozhodnout, zda jí věřit budete, či nikoli.

Je to námět, který si zaslouží víc než letmou pozornost. Pokud Bible je důvěryhodným zdrojem poučení od našeho Stvořitele, jak si to mnozí myslí, pak by stálo za to zjistit, co je v ní napsáno. Vždyť jinak byste mohli sebe i své blízké ochudit o něco dobrého.

Nejprve si však o Bibli uveďme několik pozoruhodných skutečností. Přinejmenším je to kniha zcela výjimečná.