Přejít k článku

Přejít na obsah

 Proč můžete Bibli věřit

4. Vědecká přesnost

4. Vědecká přesnost

Věda v dnešní době postupuje kupředu mílovými kroky. Staré teorie následkem toho ustupují novým. Co bylo kdysi přijímáno jako fakt, může být dnes považováno za mýtus. Mnohé vědecké učebnice musí být revidovány.

BIBLE není vědecká učebnice. Avšak pokud jde o vědecké otázky, je pozoruhodné nejen to, co říká, ale i to, že některé věci neříká.

Žádné nevědecké názory.

Ve starověku bylo velmi rozšířeno mnoho mylných názorů. Věřilo se, že Země je plochá nebo že ji v prostoru drží hmatatelné látky či objekty. Než věda zjistila, jak se šíří nemoci a jak je možné jim předcházet, lékaři dlouhou dobu používali metody, které byly v lepším případě neúčinné a v horším případě smrtící. Přesto ve více než 1 100 kapitolách Bible není nic, co by podporovalo jakékoli nevědecké názory nebo škodlivé metody.

V souladu s vědeckými poznatky.

Již před 3 500 lety bylo do Bible zapsáno, že Země visí „na ničem“. (Job 26:7) Když se v osmém století př. n. l. Izajáš zmínil o Zemi, použil slovo, které může znamenat kruh nebo koule. (Izajáš 40:22) Popis Země, která je kulatá, která je umístěna v prázdném prostoru a která není podpírána ničím viditelným nebo hmotným, je v pozoruhodném souladu se současnými vědeckými poznatky.

Mojžíšský Zákon (zaznamenaný v prvních pěti knihách Bible) obsahoval rozumná nařízení, která se týkala umísťování nemocných do karantény, zacházení s mrtvými těly a nakládání s odpadem. Tyto zákony byly zapsány kolem roku 1500 př. n. l. (3. Mojžíšova 13:1–5; 4. Mojžíšova 19:1–13; 5. Mojžíšova 23:13, 14)

Částečně díky výkonným teleskopům vědci došli k závěru, že vesmír měl počátek. Mluví se o jeho náhlém „zrození“. Důsledky této teorie se některým vědcům nelíbí. Jeden profesor poznamenal: „Existence vesmíru, který měl počátek, zřejmě vyžaduje prvotní příčinu — jak by totiž k něčemu takovému mohlo dojít bez dostatečné příčiny?“ Již dávno před vynalezením teleskopů však bylo v prvním verši Bible jednoduše řečeno: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1)

To, že Země je kulatá a visí „na ničem“, říkala Bible dlouho před tím, než tuto skutečnost potvrdila věda

Přestože je Bible starověká kniha a dotýká se mnoha námětů, není v ní nic, co by bylo z vědeckého hlediska nepřesné. Nestojí snad taková kniha za to, abyste se alespoň zamysleli nad tím, co je v ní napsáno? *

^ 9. odst. Další příklady, z nichž je vidět vědecká přesnost Bible, najdete v brožuře Kniha pro všechny lidi na stranách 18–21. Vydali svědkové Jehovovi.