Přejít k článku

Přejít na obsah

Neselhávající vyjádření Boží lásky

Neselhávající vyjádření Boží lásky

 Neselhávající vyjádření Boží lásky

SEDM divů starověkého světa dostalo toto označení proto, že v lidech vyvolávaly bázeň. Přesto s výjimkou pyramid dnes tyto stavby už neexistují. Naproti tomu Bible byla zapsána pokornými lidmi na materiálech snadno podléhajících zkáze, ale přesto se dochovala a byla přesně předávána až do dnešní doby. V tuto jedinečnou knihu můžeme mít naprostou důvěru. (Izajáš 40:8; 2. Timoteovi 3:16, 17)

Jehova Bůh nechal své myšlenky zaznamenat v písemné formě a tak zajistil, aby jejich předávání nebylo zkresleno nedokonalou lidskou pamětí. Pisatelé Bible navíc používali jednoduchý jazyk, a proto ji mohou číst a rozumět jí i lidé s omezeným vzděláním. (Skutky 4:13) Neočekávali byste snad od Stvořitele a pisatelů, které inspiroval, právě to? Dalším důkazem Boží nezměrné lásky ke všem lidem, bez ohledu na to, kde žijí nebo jakým jazykem mluví, je široká dostupnost jeho Slova. (1. Jana 4:19) Tato dostupnost však Bibli nijak neubírá na hodnotě, ba naopak ji ještě zvyšuje.

O Boží lásce se toho dozvídáme ještě víc ze samotného obsahu Bible. Jak jsme si už ukázali v předchozích článcích, Boží slovo nám vysvětluje, kde jsme se tu vzali, proč je život tak krátký a plný těžkostí a jak Bůh tuto situaci napraví prostřednictvím svého Království. Zabývali jsme se také některými vynikajícími biblickými radami, které nám pomohou žít šťastně a spokojeně už dnes. (Žalm 19:7–11; Izajáš 48:17, 18) A především jsme se dozvěděli, jak Stvořitel očistí své jméno od veškeré pohany, kterou na něj uvedl Satan svými lžemi. (Matouš 6:9)

Která jiná kniha je tak poučná, aktuální, praktická a dává trpícímu lidstvu tak jasnou naději? Na rozdíl od sedmi divů starověkého světa, které byly postaveny k oslavě falešných bohů nebo mocných lidí, je Bible opravdu neselhávajícím vyjádřením Jehovovy nesobecké lásky, kterou k lidstvu chová.

Pokud jste Bibli ještě neprozkoumali, proč se do toho nepustit? Svědkové Jehovovi v současné době vedou s lidmi po celém světě víc než šest milionů bezplatných biblických studií. Jsou rádi, že mohou upřímným lidem pomáhat, aby si sami ověřili, zda je Bible důvěryhodným a inspirovaným Božím slovem. (1. Tesaloničanům 2:13)