Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Částka za elektrický proud odebraný spotřebiči a dalšími přístroji ponechanými v pohotovostním režimu představuje v průměrné kanadské domácnosti přibližně pět procent z účtu za elektřinu. NATIONAL POST, KANADA

Při jednom průzkumu veřejného mínění provedeném v Rusku bylo zjištěno, že za nejpalčivější problémy, které by tamní vláda měla vyřešit, Rusové považují „korupci“ a „růst cen“. PRAVDA, RUSKO

Jak ukázal jistý průzkum na Tchaj-wanu, asi 26,4 procenta tamějších žáků pátých a šestých tříd „už pomýšlelo na to, že si vezmou život“. THE CHINA POST, TCHAJ-WAN

„I když se v průběhu jednoho století díky technice zkrátil průměrný pracovní týden v USA o 38 procent, zaměstnanci nemají více volného času. Příčinou je to, že stále větší počet dospělých studuje, musejí déle dojíždět a mají více domácích prací.“ FORBES, SPOJENÉ STÁTY

V letech 2003 až 2004 vzrostly emise skleníkových plynů v průmyslových zemích o 1,6 procenta a tak dosáhly „vrcholu za posledních více než deset let“. REUTERS, OSLO, NORSKO

Vodní krize v Číně

Čínu sužují problémy se „znečištěním vodních zdrojů a nedostatkem pitné vody“. Většina měst je sice vybavena čističkami odpadních vod, ale mnohá z nich nemají dostatek finančních prostředků na jejich provoz. „Většina tamních řek, jezer a umělých vodních kanálů je znečištěna splašky z továren a domácností a také vodou z farem, zamořenou pesticidy,“ uvádí list The Wall Street Journal. Navíc „čistou pitnou vodu nemá přibližně 300 milionů lidí“. Tato situace je podle zmíněného listu „žalostná“ a stále se zhoršuje.

„Kdo jste? Svědkové Jehovovi?“

Minulý rok turisty na plážích italského ostrova Elba oslovovali mladí katolíci, kteří tam přijeli na pozvání biskupa sloužícího v diecézi Massa Marittima-Piombino. Ten mladým věřícím řekl, že pokud chtějí být křesťany a také jimi zůstat, měli by o své víře kázat. Návštěvníkům ostrova tedy připravili nemalé překvapení. Podle listu Il Tempo se mladí katolíci nejčastěji setkávali s reakcí: „Kdo jste? Svědkové Jehovovi?“

Hudba ovlivňuje sexuální chování

Dospívající, kteří poslouchají písně s „oplzlými a sexuálně laděnými texty“, pravděpodobně „začnou se sexem dříve než ti, kdo poslouchají jiné skladby,“ uvádí jedna studie, o níž podala zprávu agentura Associated Press. „Písně, ve kterých jsou muži vykreslováni jako ‚nadržení samci‘ a ženy jako pouhé sexuální objekty a ve kterých se otevřeně popisuje sexuální chování, podnítí mladé k předčasnému pohlavnímu životu pravděpodobněji než ty písně, v nichž jsou narážky na sex skrytější a v nichž jsou vztahy prezentovány jako něco trvalejšího,“ pokračuje zpráva. Dále se v ní uvádí, že „rodiče, učitelé a sami dospívající by obsah písní neměli brát na lehkou váhu“.

Plýtvající spotřebitelé

V roce 2004 Australané vyhodili nesnědené jídlo v celkové hodnotě 5,3 miliardy australských dolarů (87 miliard korun), uvádí výzkumná organizace Australský institut. To více než třináctkrát převyšuje částku, kterou v roce 2003 poskytli na humanitární účely. Podtrženo sečteno, peníze, které Australané promrhají za služby a zboží, jež použijí jen zřídka nebo nikdy, každoročně překročí částku 10,5 miliardy australských dolarů (175 miliard korun) — což je více, než kolik tato země investuje do vysokoškolského vzdělání a výstavby a údržby silnic.