Přejít k článku

Přejít na obsah

Slib sexuální „abstinence“?

Slib sexuální „abstinence“?

 Slib sexuální „abstinence“?

MEZI MLÁDEŽÍ je v posledních letech stále oblíbenější dát slib sexuální abstinence neboli závazek uchovat si panenství či panictví. Takové prohlášení například zní: „Sex teprve v manželství.“ Tyto sliby svědčí o tom, že někdo sleduje chvályhodný cíl, a jsou v souladu s biblickými příkazy. (1. Korinťanům 6:18; Efezanům 5:5) Výsledky jsou však pochybné. Podle jednoho průzkumu asi 60 procent dospívajících svůj závazek do roka porušilo.

Znepokojující je navíc otázka, co si pod pojmem „abstinence“ nebo „panenství“ či „panictví“ mladí lidé představují. Autorky Charlene C. Giannetti a Margaret Sagarese ve své knize Boy Crazy! (Má plnou hlavu kluků!) napsaly: „Vzrůstající oblibu orálního, a dokonce i análního sexu spojují odborníci s tím, že si děti chtějí zachovat ,po technické stránce‘ panenský stav. Myslí si, že výraz sex znamená jedině pohlavní styk.“

Je zřejmé, že tento názor je velmi rozšířený. Na základě rozhovorů s více než tisícem dospívajících jeden autor prohlásil: „Vypadalo to, že orální sex považoval za skutečný sex jen asi jeden nebo dva ze sta dotázaných.“ Tento autor dodal: „Měli byste si uvědomit, že také vaše dospívající dítě, a možná i dítě ještě mladší, si myslí něco takového.“

Ti, kdo zastávají biblická měřítka, vědí, že jak orální, tak anální sex není nic jiného než sex — což je ostatně patrné už z těchto pojmenování. Biblický příkaz ‚zdržovat se smilstva‘ (‚být úplně oproštěn od sexuální nemravnosti‘, Today’s English Version) se vztahuje na všechny formy nedovoleného sexuálního chování. (1. Tesaloničanům 4:3)