Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

VYSVĚTLETE PODOBENSTVÍ

1. O co otrok prosí krále v Ježíšově podobenství, které je zaznamenané v Matoušovi 18:23–35?

․․․․․

2. Jak první otrok jedná se svým spoluotrokem?

․․․․․

3. Proč se král hněvá na prvního otroka?

․․․․․

Námět k rozhovoru: Kdy jste naposledy někomu odpustili? Čím vás rozzlobil? Proč jste mu odpustili?

KDY SE TO STALO?

Uveďte, kdo napsal tyto biblické knihy, a každou z nich spojte čarou s datem jejího dokončení.

1657 př. n. l.

1513 př. n. l. Kolem roku 1100 př. n. l. Kolem roku 56 n. l. Kolem roku 61 n. l.

4. 1. Mojžíšova

5. Soudci

6. Skutky

KDO TO JE?

7. Z dvojčat, která jsem porodila, se staly dva národy.

KDO TO JE?

8. Los určil, že nebudu apoštolem.

Z TOHOTO ČÍSLA

Odpověz na tyto otázky a doplň chybějící biblický verš (verše).

Strana 3 Které zdravotní problémy brzy zmizí? (Izajáš 35:․․․)

Strana 11 Proč můžeme věřit tomu, že je možné být stále zdravý? (Lukáš 18:․․․)

Strana 20 Jaké rozměry měla archa? (1. Mojžíšova 6:․․․)

Strana 30 Než začne člověk uvažovat o manželství, čemu by se měl vyhýbat a jaké postoje by měl rozvíjet? (Efezanům 4:․․․)

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

(Odpovědi najdete na straně 26.)

 ODPOVĚDI KE STRANĚ 31

1. Aby mu odpustil dluh.

2. Nechává ho uvěznit.

3. Protože otrok nebyl ochoten odpouštět.

4. Mojžíš, 1513 př. n. l.

5. Samuel, kolem roku 1100 př. n. l.

6. Lukáš, kolem roku 61 n. l.

7. Rebeka (1. Mojžíšova 25:21–23)

8. Barsabáš (Skutky 1:23–26)

[Podpisek obrázku na straně 31]

Obrázek v prostředním kroužku: Scott Bauer/Agricultural Research Service, USDA