Přejít k článku

Přejít na obsah

Je špatné pít alkohol?

Je špatné pít alkohol?

 Co říká Bible

Je špatné pít alkohol?

„VÍNO je posměvač, opojný nápoj je bouřlivý, a žádný, kdo pro něj sejde z cesty, není moudrý.“ Znamenají tato slova zapsaná v biblické knize Přísloví 20:1, že pít alkohol je špatné? Někteří lidé si to myslí a svůj názor opírají mimo jiné o biblické příběhy, v nichž nestřídmé pití alkoholu vedlo k nesprávnému jednání. (1. Mojžíšova 9:20–25)

Rovněž se poukazuje na katastrofální následky, ke kterým nadměrné pití alkoholu vede — patří k nim nemoci, jako je cirhóza jater, a také tragické nehody, finanční tíseň, zneužívání v rodině nebo poškození nenarozeného dítěte. Právě kvůli těmto hrozným následkům zřejmě „většina náboženských denominací učí, že pít alkohol je z morálního hlediska nesprávné,“ uvádí The World Book Encyclopedia. Je ale pití alkoholických nápojů skutečně špatné? Opravdu Bible zakazuje pít jakékoli alkoholické nápoje, a to i v malém množství?

Co o tom říká Bible?

Bible před špatnými následky nadměrného pití alkoholu skutečně varuje. V Efezanům 5:18 čteme tuto vybídku: „Neopíjejte [se] vínem, v němž je prostopášnost.“ Také Přísloví 23:20, 21 obsahují výstrahu: „Neoctni se mezi silnými pijany vína, mezi těmi, kdo jsou nenasytnými jedlíky masa. Opilec a nenasyta totiž zchudnou.“ A v Izajášovi 5:11 je napsáno: „Běda těm, kdo vstávají časně ráno, aby hledali jen opojný nápoj, kdo otálejí pozdě do večerní tmy, takže je rozněcuje víno!“

Bible se ale také zmiňuje o tom, že přiměřené pití alkoholu může působit potěšení a být prospěšné. Například Žalm 104:15 uvádí, že „víno, které rozradostňuje srdce smrtelného člověka“, patří mezi dary od Boha. A odměnou za dobrou práci je podle Kazatele 9:7 to, že člověk může ‚jíst svůj pokrm s radostí a pít své víno s dobrým srdcem‘. Apoštol Pavel, který věděl, že pití vína je zdraví prospěšné, Timoteovi  poradil: „Nepij již vodu, ale používej trochu vína na svůj žaludek a na svá častá onemocnění.“ (1. Timoteovi 5:23) V Bibli se také píše o tom, že alkohol může člověku pomoci, aby dokázal snášet těžkosti. (Přísloví 31:6, 7)

Vidíme tedy, že Bible pití alkoholu nezakazuje. Odsuzuje však nestřídmost a opíjení se. Proto Pavel vybízel křesťanské dozorce, služební pomocníky a letité ženy, aby se neoddávali „množství vína“, a Timoteovi radil, aby vína užíval jen „trochu“. (1. Timoteovi 3:2, 3, 8; Titovi 2:2, 3) A všichni křesťané jsou varováni, že „opilci . . . nezdědí Boží království“. (1. Korinťanům 6:9, 10)

Stojí za povšimnutí, že Bible se o opilství zmiňuje ve spojitosti s nenasytností a vybízí nás, abychom se obojímu vyhýbali. (5. Mojžíšova 21:20) Pokud bychom neměli pít vůbec žádný alkohol, neukazovalo by to snad také, že nemáme jíst vůbec žádné jídlo? Bible však neříká, že je špatné střídmě jíst a pít, ale že je špatné se opíjet a přejídat.

Jak to bylo s Ježíšem?

Apoštol Petr napsal, že Kristus nám „zanechal . . . vzor, [abychom] věrně následovali jeho šlépěje,“ a že „nezhřešil“. (1. Petra 2:21, 22) Jak se tedy Ježíš díval na pití alkoholu? Je zajímavé, že prvním zázrakem, který vykonal, bylo přeměnění vody ve víno. A jaké víno to bylo? „Vedoucí hostiny“ je ženichovi pochválil. Řekl: „Každý jiný člověk nejdříve předloží znamenité víno, a když jsou lidé opojeni, to podřadnější. Ty jsi zachoval znamenité víno až dosud.“ (Jan 2:9, 10)

Pití vína patřilo k oslavám Pasachu a Ježíš víno použil také tehdy, když zaváděl Pánovu večeři. Pohár vína podal svým učedníkům a řekl jim: „Pijte z něho vy všichni.“ A protože věděl, že se bezprostředně přiblížila jeho smrt, dodal: „Od nynějška rozhodně nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy ho budu pít nový s vámi v království svého Otce.“ (Matouš 26:27, 29) Lidé tedy o Ježíšovi věděli, že víno pije. (Lukáš 7:34)

A jak je to s námi?

To, že Bible pití alkoholu nezakazuje, však ještě neznamená, že ho pít musíme. Pro abstinenci může být mnoho důvodů. Například bývalý alkoholik ví, jaké nebezpečí pro něj představuje byť i jediná sklenička. Budoucí maminka se pití možná vyvaruje, aby neohrozila zdraví svého dítěte. Řidiči vědí, že alkohol zkresluje úsudek a zpomaluje reakce, a proto by se měli vyhýbat všemu, čím by ohrozili svůj život nebo život někoho jiného.

Křesťan by jistě nechtěl být kamenem klopýtání pro někoho, jehož svědomí pití alkoholu odsuzuje. (Římanům 14:21) Je proto moudré nepít alkohol, když se věnujeme veřejné službě. Stojí za zmínku, že Zákon, který od Boha dostali starověcí Izraelité, zakazoval kněžím ‚pít víno nebo opojný nápoj‘, když vykonávali svou službu. (3. Mojžíšova 10:9) A v zemích, kde je pití alkoholu zakázáno nebo nějak omezeno zákonem, bude křesťan tento zákon jistě respektovat. (Římanům 13:1)

Je pravda, že to, zda budeme pít alkohol a kolik ho vypijeme, je otázkou osobního rozhodnutí. Ale Bible nás vybízí ke střídmosti. Čteme v ní: „Ať . . . jíte, nebo pijete, nebo děláte cokoli jiného, všechno dělejte k Boží slávě.“ (1. Korinťanům 10:31)

K ZAMYŠLENÍ

Před čím jsme v Bibli varováni, pokud jde o pití alkoholu? (1. Korinťanům 6:9, 10)

▪ Pil alkohol Ježíš Kristus? (Lukáš 7:34)

▪ Čím se praví křesťané řídí v otázkách jídla a pití? (1. Korinťanům 10:31)