Přejít k článku

Přejít na obsah

Pravé štěstí je dosažitelné

Pravé štěstí je dosažitelné

 Pravé štěstí je dosažitelné

MNOZÍ lidé ve všech částech světa jsou přesvědčeni, že klíčem ke štěstí může být poslední model auta, tučné bankovní konto, významné postavení, velký dům, nejnovější elektronické zařízení nebo také štíhlá postava či vypracované svalstvo. Závisí štěstí opravdu na takových hmotných nebo tělesných přednostech?

Zvláštní zpráva v časopise Time uvádí, že v poslední době se objevila „záplava studií zabývajících se štěstím, optimismem, pozitivními emocemi a povahovými rysy, jež jsou lidem prospěšné“. Závěry těchto studií jsou pro mnohé překvapením. Pozoruhodně se totiž shodují v tom, že pokud lidé očekávají, že šťastnými je učiní peníze, sláva nebo krása, klamou sami sebe. Svůj život totiž staví na něčem, co může škodit jejich duševnímu zdraví, a dokonce vést k depresi.

Dnes jsou mnozí lidé ve Spojených státech bohatší, než byli dříve. „V podstatě ale nejsou díky tomu šťastnější,“ píše časopis Time. Samozřejmě, že totéž lze říci i o lidech v jiných zemích. V Číně dochází k značnému hospodářskému rozmachu, ale také ke zneklidňujícímu nárůstu nešťastných lidí. Sebevražda se zde stala „hlavní příčinou smrti osob ve věku mezi 15 až 34 lety,“ říká čtvrtletník Access Asia. Zdá se, že jedním z faktorů tohoto nežádoucího trendu je tlak na mladé lidi, aby se prosadili v tvrdém a náročném světském prostředí.

Je jasné, že pokrok v hmotném ohledu nezmírňuje úzkost ani stres, ale naopak — může jej zvětšovat. Jedna univerzitní studie dospěla k závěru, že „hlavní příčinou citové a duševní nerovnováhy je právě náš způsob života“. Analytik společenských trendů Van Wishard se domnívá, že „nejrychleji rostoucí složka zdravotního pojištění, které platí mnoho podniků, se týká právě duševního a citového zdraví“.

Náš rapidně se měnící svět má negativní vliv i na děti. Dnes jsou k dispozici knihy, které již osmiletým dětem radí, jak „rozpoznat příznaky stresu a jak se s nimi vypořádat,“ říká Van Wishard. A v jednom informačním letáku o depresi se píše, že v řadě západních zemí počet diagnostikovaných případů deprese u dětí vzrůstá ročně o neuvěřitelných 23 procent. Navíc „předškolní děti jsou nejrychleji rostoucí skupinou spotřebitelů antidepresiv“.

Zvětšuje se také strach, který je způsoben nejen ekonomickými nejistotami, ale také stoupající aktivitou politických a náboženských extrémistů. Mnoho lidí proto žije v hrůze, co přinese další den. Existuje nějaká pomoc?

Asi před dvěma tisíci lety seznamoval Ježíš Kristus své následovníky se způsobem života, který je osvěžující a zmírňuje stres. Základem jeho učení byla jednoduchá, ale hluboká pravda. Řekl: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Ježíš své posluchače vybízel, aby se zaměřili na to, co lidé obecně potřebují nejvíc — na duchovní pravdu o našem Stvořiteli a jeho záměru s námi.

Jak dále uvidíme, tato pravda nám může pomoci, abychom rozlišili, co je skutečně důležité ke šťastnějšímu a smysluplnějšímu životu. Tato duchovní pravda nám navíc dává nádhernou naději.

[Praporek na straně 3]

Je štěstí závislé na hmotném majetku?