Přejít k článku

Přejít na obsah

Biblické příběhy z ledu a sněhu

Biblické příběhy z ledu a sněhu

 Biblické příběhy z ledu a sněhu

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V NĚMECKU

„PROSTĚ fantastické!“ Takto popsala své pocity Anja. Georg prohlásil: „Je neuvěřitelné, co se z tohoto materiálu dá udělat.“ Vzbudilo to naši zvědavost, a tak jsme vyrazili do Lübecku v severním Německu, abychom navštívili Ledový svět, festival ledových soch. Jeho námětem byla „Bible — Příběhy ze Starého a Nového zákona“.

Když jsme do Lübecku přijeli, nad slavnou bránou Holstentor visely dešťové mraky. Jen pár kroků odtud stál velký stan, který zvenku vypadal docela obyčejně. Uvnitř jsme se však ocitli v barevném, zářivém světě sněhu a ledu vytvarovaného do průsvitných postav, které se třpytily v měnícím se barevném světle.

Ještě než jsme si sochy začali prohlížet, vzpomněli jsme si, že nám bylo řečeno, abychom se teple oblékli. Ve stanu byla pěkná zima. Pro obyvatele chladnějších částí světa sice není –10 stupňů Celsia žádný mráz, ale některým z nás naskočila husí kůže, když jsme si uvědomili, že šály a rukavice jsme zapomněli doma. Fascinující barevné sochy z ledu nám však nepříjemné pocity způsobené nízkou teplotou bohatě vynahradily.

Biblické scény z ledu

Viděli jsme anděla v rouchu s jemnými záhyby, jak troubí na trubku. Zdálo se, jako by se socha vznášela nad zasněženou zemí. Reliéfy z ledu zachycovaly jednotlivé stvořitelské dny včetně stvoření Adama. Pak jsme přišli k Noemově arše. Scéna, kterou jsme tam viděli, nás pobavila. Byl tam hroch, který se snažil úzkými dveřmi protlačit do archy svého druha, pod jehož břichem chtěla dovnitř vklouznout malá ledová myš. Nedaleko byla hromada ledových klád, u nichž stál Noe.

Pak jsme přišli k sousoší, které zachycovalo událost v zahradě Eden, kdy Adam a Eva zhřešili proti Bohu. Potom jsme se zastavili u velké sochy, kterou jsme chtěli prozkoumat blíže. Byl to Mojžíš se dvěma tabulkami Zákona v ruce. Něco nás ale na této soše zvláště zaujalo.

Na tabulkách nebylo napsáno Deset přikázání, ale tetragrammaton — Boží vlastní jméno  Jehova. Byli jsme nadšeni, že Boží jméno v hebrejštině je na tak viditelném místě. Tato socha Mojžíše je dokonce na obálce prospektu k výstavě a tetragrammaton je přímo uprostřed, takže se nedá přehlédnout. Několikrát jsme si sochu vyfotografovali. Poblíž byla také socha telete, která se třpytila ve zlatavém světle. Pro nás to byla připomínka nemravného modlářství, kterého se Izraelité dopustili krátce po svém vysvobození z Egypta.

Škoda, že na sněhových reliéfech zachycujících Jákoba, Esaua, Josefa a faraóna bylo těžké rozeznat, co vlastně znázorňují. Některé reliéfy se navíc začaly trochu rozpouštět. Byl to důsledek toho, že během prvních tří týdnů výstavy zavítalo do stanu asi 100 000 návštěvníků. Na velkou sochu Samsona, jak právě strhává pilíře filištínského chrámu, však toto množství lidí žádný negativní vliv nemělo. Samson byl motivem i dalšího sousoší, které zachycovalo okamžik, kdy mu Delila stříhala vlasy.

Další biblickou postavou vytvořenou z ledu byl David — nejprve jak porazil Goliata a potom jak neodolal a pozoroval koupající se Bat-šebu. V dalším rohu stanu byla scéna zachycující Ježíšovo narození. Naproti byla ze sněhu vymodelována Poslední večeře.

Než jsme si všechny sochy prohlédli, byli jsme úplně zmrzlí. Zašli jsme proto do kavárny u brány Holstentor. Na několika velkých obrazovkách jsme tam sledovali video o tom, jak byly sochy vytvořeny.

Příprava výstavy

Nejprve nákladní auta přivezla z Belgie 350 tun křišťálově čirého ledu v kvádrech o rozměrech 2 × 1 × 0,6 metru. Kvádry pak položili jeden na druhý, podle toho, jak velká měla být budoucí socha. Pomocí sněhových děl bylo vyrobeno 200 tun sněhu, který nafoukali do obrovských beden. Sochaři potom použili řetězové pily, dláta, brčka i zubní kartáčky a vytvořili z ledu a sněhu biblické výjevy.

Jana Kürbisová, vedoucí celého projektu, řekla, že největším problémem bylo vytvořit a udržet potřebné klimatické podmínky. Návštěvníci však velmi oceňovali veškerou práci, která s výstavou souvisela. Jedna žena zvolala: „Neuvěřitelné!“ Jistý muž prohlásil, že to bylo „opravdu super“. Jeho manželka však litovala, že toho ví o Bibli tak málo.

Mnozí návštěvníci, včetně těch mladých, chodili od jedné sochy ke druhé a četli si připojené informace o znázorněných biblických událostech. Když jsme z Ledového světa odcházeli, odnášeli jsme si nejen několik desítek fotografií, ale také nezapomenutelné dojmy, které na nás udělaly biblické příběhy z ledu a sněhu.

[Obrázek na straně 16]

Hebrejská podoba Božího vlastního jména Jehova na obálce prospektu k výstavě

[Obrázek na straně 16 a 17]

Stvoření Adama

[Obrázek na straně 17]

Samson strhává pilíře filištínského chrámu

[Obrázek na straně 17]

David a Goliat

[Obrázek na straně 17]

Noemova archa

[Podpisky obrázku na straně 16]

Mojžíš: Foto von: Nils Bergmann; sněhová vločka: snowcrystals.net; stvoření Adama: Foto von: Nils Bergmann