Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se vyrovnat s hustým provozem?

Jak se vyrovnat s hustým provozem?

 Jak se vyrovnat s hustým provozem?

OD NAŠEHO DOPISOVATELE NA FILIPÍNÁCH

UPOZORNĚNÍ: Mnohá velká města jsou sužována pohromou. Ačkoli se nejedná o infekční nemoc ani o ničivé hejno žravého hmyzu, přesto je touto pohromou ohroženo blaho milionů lidí. O co se vlastně jedná? O dopravní zácpu.

Odborníci říkají, že pokud se často ocitáte v dopravní zácpě, může tím být ohroženo vaše zdraví. Z jedné nedávné studie dokonce vyplývá, že když se člověk dostane do dopravní zácpy, na dobu nejméně jedné hodiny se u něj zvyšuje riziko infarktu. List The New Zealand Herald uvedl, že „hlavními příčinami náhlého zvýšení [tohoto] rizika jsou pravděpodobně výfukové plyny, hluk a stres“.

Otrávený vzduch

Většina motorových vozidel vypouští oxidy dusíku a určité rakovinotvorné látky. Ve výfukových plynech mnoha vozidel, zvláště pokud mají dieselový motor, je navíc velké množství drobných částic, které představují značné zdravotní riziko. Odhaduje se, že v důsledku znečištění vzduchu, což je z velké části zapříčiněno právě motorovými vozidly, každý rok umírají až tři miliony lidí. Jedna zpráva uvádí, že 10 procent infekcí dýchacích cest je u evropských dětí způsobeno znečištěním vzduchu drobnými částicemi. Ve městech s hustým provozem je toto procento ještě vyšší.

Zamyslete se také nad tím, jaký dopad má tato situace na životní prostředí. Oxid siřičitý a oxidy dusíku z výfukových plynů se podílejí na vzniku kyselého deště, který kontaminuje vodní zdroje, poškozuje vodní živočichy a rostliny a také suchozemskou vegetaci. Celou situaci ještě zhoršuje fakt, že motorová vozidla vypouštějí obrovské množství oxidu uhličitého. Tento plyn má nejvýraznější podíl na globálním oteplování, které údajně představuje další nebezpečí pro naši planetu.

Zvýšená nehodovost

Jak se zvyšuje hustota provozu, zvyšuje se i nebezpečí, že lidé přijdou o život. Každý rok zahyne při dopravních nehodách přes milion lidí a toto číslo neustále stoupá. V některých zemích je nebezpečí obzvlášť vysoké. Odborníci z Evropské komise zjistili, že „v poměru na jeden milion obyvatel umírá v Řecku na silnicích 690 lidí, zatímco ve Švédsku jen 120“.

Nepříjemným jevem, kterému se v posledních letech věnuje nemálo pozornosti, je násilí na silnicích. Zprávy o řidičích, kteří si vylévají zlost na jiných řidičích, začínají být naprosto běžné. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu provedl průzkum, při němž se zjistilo, že řidiči považují za jeden z důvodů narůstající agresivity na silnicích „zvýšený provoz a dopravní zácpy“.

Ekonomická pohroma

Dopravní zácpy také stojí peníze. Jistá studie ukázala, že jen v kalifornském městě  Los Angeles se v důsledku dopravních problémů ročně proplýtvají více než 4 miliardy litrů benzinu. A jsou tu i nepřímé ztráty — nevyužité obchodní příležitosti, dodatečné zdravotní výdaje zapříčiněné znečištěním a také škody způsobené rostoucím počtem dopravních nehod.

To vše dohromady působí ztráty v ekonomice jednotlivých zemí. Z jedné studie vyplývá, že kvůli ztracenému času a proplýtvaným pohonným hmotám připraví dopravní zácpy americké daňové poplatníky o 68 miliard dolarů (55 miliard eur) ročně. Situaci na Filipínách popisuje list Philippine Star takto: „Dopravní zácpy jsou jako běžící taxametr. Připravují tuto zemi o miliardy pesos ročně.“ V Evropě byla ztráta vyčíslena na čtvrt bilionu eur.

Jaká je vyhlídka do budoucna?

Přestože se vynakládá značné úsilí na to, aby se problematika dopravy vyřešila, situace se zhoršuje. Celonárodní průzkum provedený Texaským dopravním institutem v 75 městských oblastech Spojených států ukázal, že čas strávený ročně v dopravních zácpách vzrostl z průměrných 16 hodin v roce 1982 na 62 hodin v roce 2000. Čas, kdy během dne hrozí, že se řidiči dostanou do dopravní zácpy, se protáhl ze 4,5 na 7 hodin. Zpráva uvádí, že „v průběhu průzkumu se dopravní situace zhoršila ve všech [městských] oblastech. Doba strávená v dopravních zácpách se prodlužuje, postiženo je více komunikací a souvisí to s tím, že se dnes cestuje více než v minulosti.“

Podobné zprávy přicházejí i z dalších zemí. Odborníci, kteří pracují pod vedením Evropské komise, dospěli k tomuto závěru: „Pokud radikálně nezměníme náš způsob dopravy, dojde k tomu, že během následujícího desetiletí se kvůli dopravním zácpám zastaví provoz ve městech.“

Asijské země se potýkají se stejnými problémy. Dopravními zácpami je proslulé Tokio a hustota provozu stoupá i v dalších městech po celém Japonsku. Na Filipínách se běžně stává to, o čem mluví zpráva z listu Manila Bulletin: „Během stále se prodlužujících dopravních špiček jsou ulice plné aut, která stojí nárazník na nárazníku, a tisíce lidí v nich čekají, až se budou moci rozjet.“

Podle názoru odborníků však v současnosti neexistuje žádné realistické řešení, které by pokrylo všechny problémy dopravy. Anthony Downs, autor knihy Stuck in Traffic—Coping With Peak-Hour Traffic Congestion (Uvězněni v zácpě — Jak se vyrovnat s dopravní špičkou), došel k tomuto závěru: „Ať už se v souvislosti s přehuštěnou dopravou dělají jakákoli opatření, je pravděpodobné, že dopravní situace se téměř ve všech částech světa bude zhoršovat. Takže moje závěrečná rada je: Zvykněte si na to.“

 Co s tím můžete dělat vy?

Co tedy můžete udělat vy, abyste se s tímto nepříjemným problémem vyrovnali? Pokud patříte k milionům lidí, kteří často uvíznou v dopravní zácpě, můžete podniknout několik kroků k ochraně svého fyzického i duševního zdraví.

▪ BUĎTE PŘIPRAVENI. Mnozí lidé jsou ve stresu ještě před tím, než se do dopravní zácpy dostanou. Pozdě vstanou, takže se sprchují, oblékají a snídají ve spěchu. Představa, že přijdou pozdě do práce, v nich vyvolává úzkost. Hustý provoz pak ke stresu ještě přispěje. Pokud tušíte, že byste se mohli dostat do dopravní zácpy, vyhraďte si na cestu více času. Vyjedete-li dřív, možná se dopravní špičce dokonce vyhnete. Kniha Commuting Stress—Causes, Effects, and  Methods of Coping (Stres z cesty do práce — Příčiny, následky a způsoby, jak proti tomu bojovat) říká, že „méně stresující cesta do zaměstnání začíná už předcházející den nebo večer“. Kniha dodává: „Oblečení, aktovku a svačinu pro sebe nebo pro děti připravte večer, abyste předešli rannímu shonu.“ Samozřejmě je také potřeba se dobře vyspat. Pokud chcete brzy vstávat, musíte jít spát v rozumnou dobu.

Když vstanete dřív, má to ještě další výhody. Dlouhodobé sezení v autě při dopravní zácpě vede k napětí svalů a ke snížení jejich pružnosti. Pokud vám to okolnosti umožňují, zkuste si ráno zacvičit. Díky pravidelnému cvičení se zlepší vaše celková kondice a budete lépe snášet fyzickou zátěž způsobenou dopravní zácpou. Jestliže vstanete včas, můžete se také dobře nasnídat. Uvíznout v dopravní zácpě s prázdným žaludkem nebo jen s nějakými pamlsky či pochutinami ještě ke stresu přidá.

Zbytečnému stresu předejdete také tím, že máte auto v dobrém technickém stavu. Málokterá věc je tak frustrující, jako ta, když se vám porouchá auto uprostřed dopravní zácpy. Zvláště to platí za nepříznivého počasí. Dbejte tedy na to, abyste měli v pořádku brzdy, pneumatiky, klimatizaci, topení, stěrače, odmrazování a další důležité systémy. I malá nehoda může v hustém provozu představovat velmi stresující faktor. A nezapomeňte na to, že je třeba mít vždy dost benzinu v nádrži.

▪ BUĎTE INFORMOVÁNI. Než vyjedete na silnici, zjistěte si, jaká je dopravní situace a zda se cestou nesetkáte s nějakými komplikacemi, jako je například špatné počasí, oprava silnice, dočasné uzavírky, nehody a podobně. Tyto informace můžete získat z novin nebo z rozhlasu. Mějte u sebe také mapu daného území. Když se seznámíte s dalšími možnostmi, kudy jet, můžete se problematickým místům vyhnout.

▪ UDĚLEJTE SI POHODLÍ. Nastavte si klimatizaci tak, aby vám v autě bylo příjemně, a také si upravte sedačku, aby se vám sedělo co nejpohodlněji. Pokud máte v autě rádio nebo přehrávač, můžete cestou poslouchat svou oblíbenou hudbu. Některé druhy hudby uklidňují a mohou snižovat stres. Může vám to také pomoci, abyste tolik nevnímali zneklidňující hluk, o který v hustém provozu není nouze. *

▪ BUĎTE PRODUKTIVNÍ. Jednou z nejužitečnějších věcí, které můžete v dopravní zácpě dělat, je uvažovat o něčem pozitivním. Místo abyste se v mysli zaobírali tím, jak hrozná je dopravní situace, zkuste přemýšlet o tom, co budete během dne dělat. Pokud jste v autě sami, čas strávený v dopravní zácpě je ideální příležitostí, abyste si promysleli důležité věci a možná i udělali nějaká rozhodnutí, aniž by vás někdo rušil.

Pokud jedete v autě jako spolujezdci, dívat se na dlouhou řadu aut před vámi může přispívat ke stresu. Plánujte předem, jak čas v dopravní zácpě dobře využít. Možná si s sebou do auta vezmete oblíbenou knihu či noviny nebo si projdete poštu z minulého dne. Pro někoho je to zase vhodná doba k tomu, aby napsal několik dopisů nebo pracoval na notebooku.

▪ BUĎTE REALISTIČTÍ. Pokud žijete tam, kde k dopravním zácpám běžně dochází, počítejte s tím, že se do nějaké dostanete, a podle toho i plánujte. Ve většině měst bude hustý provoz i nadále problémem. Kniha Stuck in Traffic—Coping With Peak-Hour Traffic Congestion uvádí: „Můžeme si být jisti, že ve všech městských oblastech, kde jsou problémy s dopravou, bude v dohledné době i nadále docházet při dopravních špičkách k velkým zácpám.“ Naučte se tedy brát tuto situaci jako běžnou součást života a zkuste ji co nejlépe využít.

[Poznámka pod čarou]

^ 25. odst. Mnozí čtenáři časopisu Probuďte se! a také přidruženého časopisu Strážná věž rádi poslouchají audio nahrávky těchto periodik, jež jsou v některých jazycích k dispozici na audiokazetách, kompaktních discích nebo ve formátu MP3.

[Obrázek na straně 26]

Díky dobrému plánu se můžete vyhnout hustému provozu

[Obrázek na straně 26]

Před cestou si vyberte vhodnou kazetu nebo kompaktní disk

[Obrázek na straně 26]

Pokud jste spolujezdec, přemýšlejte, jak využít čas

[Obrázek na straně 26]

Nerozčilujte se kvůli věcem, které stejně nemůžete změnit