Přejít k článku

Přejít na obsah

Vlhy — Pestrobarevní létající akrobati

Vlhy — Pestrobarevní létající akrobati

 Vlhy — Pestrobarevní létající akrobati

Od našeho dopisovatele ve Španělsku

PŘEDSTAVTE si ptáky, jejichž peří září všemi barvami duhy. Za letu dokáží manévrovat lépe než nejrychlejší hmyz. A někteří příslušníci této čeledi patří mezi několik málo druhů ptáků žijících v rodinných klanech, v nichž si příbuzní navzájem pomáhají při péči o mláďata. To jsou jen tři z mnoha fascinujících rysů čeledi vlhovitých.

Vlhy však v prvé řadě upoutají milovníky ptactva svým pestrobarevným peřím. Mnoho hmyzožravých ptáků má nenápadné zbarvení a snadno uniknou pozornosti. Vlhy se však vyznačují takovým spektrem barev a takovým akrobatickým letem, že na to člověk hned tak nezapomene. Peří u nich bývá zářivě zelené, modré, červené nebo žluté. Některé druhy, například evropská vlha pestrá, mají na sobě nejen všechny tyto barvy, ale i mnohé další. Vlha ozdobná, která žije v Austrálii, se může pochlubit tím, že září doslova jako duha.

Vlhy předvádějí své barvy a letecké umění v mnoha částech Afriky, Asie, Austrálie a jižní Evropy. Jen zřídka jsou chovány v zajetí, takže jejich představení lze vidět pouze ve volné přírodě. „Pozorovat tyto odvážné a neúnavné ptáky je opravdová zábava,“ uvádí internetová publikace Wildwatch. „Mnoha druhům vlh nevadí přítomnost člověka, takže je možné bez problému pořídit krásné fotografie.“

Mimořádné letecké výkony

Vlhy se specializují na lov hmyzu za letu. A jelikož dávají přednost velkým, rychle létajícím druhům, jako jsou včely, vosy a sršni, musí být rychlé i obratné. Pomáhá jim také ostrý zrak. Vlha pestrá dokáže zahlédnout včelu nebo vosu na vzdálenost 100 metrů. *

 Při lovu používají některé vlhy techniku střemhlavého letu — prudce na hmyz zaútočí seshora. Běžnějším způsobem je však to, že vlha sedí na výhodné větvi, odkud vyráží za kořistí, která letí kolem. Jiné druhy vlh loví pomocí ještě náročnější techniky. Nejprve vyhlédnutý hmyz sledují — přilétávají k němu zezadu, přičemž se drží pod ním, aby se nedostaly do jeho zorného pole. Často se při tomto letu téměř dotýkají země. Potom trochu zrychlí, zvednou hlavu a dlouhým zobákem kořist doslova sezobnou za letu.

Některé africké vlhy využívají při hledání potravy pomoc druhých. Létají kolem velkých zvířat, jiných ptáků nebo i aut, které hmyz vyruší, a ten se vznese do vzduchu, kde jej vlhy pochytají. Odvážné vlhy nubické se dokonce vozí na hřbetě pštrosů, koz nebo zeber. Tato zvířata poskytují vlhám nejen výhodné stanoviště, ale současně i plaší kobylky a saranče, na kterých si pak vlhy mohou pochutnat. Velká hejna vlh nubických se objevují také při požárech buše. Loví zde kobylky, které se snaží uniknout plamenům. *

Slunění, čištění peří a koupání

Pro rychlý let je zapotřebí, aby peří bylo v ideálním stavu. Vlhy proto mají celou řadu metod, jak se zbavovat parazitů a udržovat peří v čistotě. A věnují se tomu opravdu důkladně. „Úpravou zevnějšku“ stráví vlha průměrně deset procent dne.

Čištění peří je často doprovázeno sluněním. Teplé ranní slunce ptáky zahřeje a povzbudí k činnosti i cizopasníky v jejich peří, takže je pak snadnější se jich zbavit. Některé druhy vlh se rády sluní společně. Často při tom zaujímají stejný postoj. Sedí zády ke slunci, mají roztažená křídla a vypadají jako skupina turistů relaxujících na pláži.

Koupání už tak časté není. Většinou se vlhy koupou tak, že se během letu na okamžik ponoří do vody. V suchých oblastech si vlhy musí vystačit s prachovými koupelemi. Po koupeli si vždy čistí peří a drbou se. Tento každodenní rituál je hlavním způsobem, jak se vlhy zbavují parazitů. Ti jsou totiž pro vlhy i pro ostatní ptáky, kteří hnízdí v norách, neustálým problémem.

Pěkně pospolu

Vlhy jsou většinou společenští ptáci. Pro několik jejich druhů je typické, že hnízdí ve velkých koloniích, které se mohou skládat až z 25 000 jedinců. Kolonie zpravidla sídlí na vysokých písčitých stěnách, kde si vlhy mohou snadno vyhrabat hnízdní nory. Život v kolonii navíc poskytuje ochranu před dravci a díky úzké spolupráci vlhy dokáží rychle najít  místa, kde je dostatek potravy. I při hledání potravy se totiž drží pohromadě a dorozumívají se pronikavým voláním.

U některých druhů těchto ptáků, například u vlhy běločelé, spolupracuje při výchově mláďat celé příbuzenstvo. * Pomocníky jsou obvykle potomci rodičů a díky jejich spolupráci se daří úspěšně vychovat dvojnásobek mláďat. Kniha Kingfishers, Bee-Eaters and Rollers (Ledňáčci, vlhy a mandelíci) vysvětluje: „Pomocníci se zapojují do všech fází reprodukce — pomáhají při hloubení nory, sedí na vejcích a především krmí mláďata.“

K nejoblíbenějším společenským činnostem rodinných skupin vlh patří odpočinek. Ptáci se usadí jeden vedle druhého tak těsně, že to vypadá, jako by se všichni chtěli vejít na jednu fotografii. Stává se, že se tímto způsobem k sobě přitisknou vlhy sedící na téže větvi. Bezpochyby jim to pomáhá udržet se v teple během chladnějších nocí.

Krásný pták má jednu slabost

Nedávno se některé vlhy začaly specializovat na lov stěhovavých sarančí, a to zejména v západní Africe, kde je tohoto hmyzu hojnost a páchá velké škody. Vlhy nubické dokonce změnily způsob hnízdění a migrace, aby mohly tento bohatý zdroj potravy využívat, a táhnou za hejny sarančí, jež postupují podél řeky Niger.

Vlhy však mají slabost pro jeden druh kořisti — pro včely, které jsou jejich oblíbenou pochoutkou. To je důvod, proč vlhy nepatří k ptákům, které by měli v oblibě včelaři. Pozitivní ovšem je, že vlhy se živí i vosami a sršni, kteří jsou naopak nepřáteli včel. Na podzim vlhy navíc loví staré včely, u nichž je pravděpodobné, že by do úlu mohly zanést nějakou infekci.

„Vlhy jsou dnes velmi obdivovány pro své nádherně zbarvené peří,“ uvádí kniha Handbook of the Birds of the World (Průvodce světem ptáků). Některá hnízdiště jsou nyní nezapomenutelnými zastávkami turistů na afrických safari.

Pokud tedy žijete tam, kde se tito ptáci vyskytují, najděte si chvilku a nenechte si ujít jedinečnou podívanou na tyto pestrobarevné létající akrobaty.

[Poznámky pod čarou]

^ 7. odst. Při lovu bodavého hmyzu, například včel nebo vos, dávají vlhy pozor na to, aby dříve, než kořist spolknou, odstranily její žihadlo. Obvykle se posadí na výhodné bidélko a třou o něj zadeček uloveného hmyzu, aby jej zbavily žihadla. Dokonce při tom zavírají oči, aby jim do nich nestříkl jed z váčku, který je u žihadla.

^ 9. odst. Vzhledem k tomuto zvyku si vlha nubická vysloužila v západní Africe jméno „bratranec ohně“.

^ 16. odst. V jedné keňské kolonii asi 400 vlh běločelých tvořilo 60 rodinných klanů. Vědci uvádějí, že v kolonii je pravděpodobně nejsložitější sociální struktura, jakou kdy u ptáků studovali.

[Obrázek na straně 23]

Vlha malá, východní Afrika

[Obrázek na straně 23]

Vlha ozdobná, Austrálie

[Obrázek na straně 23]

Vlha somálská, Keňa

[Obrázek na straně 23]

Vlha běločelá, Afrika

[Obrázek na straně 24]

Vlhy pestré, Španělsko

Námluvy — sameček nabízí samičce ulovenou tiplici

[Obrázek na straně 24]

Vlhy, Izrael

[Obrázek na straně 24]

Vlhy nubické, Botswana

[Obrázek na straně 25]

Vlhy nubické, Botswana

[Podpisek]

©kevinschafer.com

[Obrázek na straně 25]

Vlhy nubické, Singapur