Přejít k článku

Přejít na obsah

Jakou moc má denní tisk

Jakou moc má denní tisk

 Jakou moc má denní tisk

Když první světová válka smetla v Německu monarchii, dostala se v Berlíně k moci sociálně demokratická vláda. Komunisté se pak pokusili ji svrhnout. Jak nová vláda, tak i komunisté dospěli k závěru, že pokud budou mít ve své moci tisk, ovládnou nejen názor veřejnosti, ale i veřejnost samotnou. A tak se rozpoutala zuřivá bitva o moc nad tiskem.

JIŽ po řadu století denní tisk formuje kulturu, ovlivňuje politiku, hraje důležitou roli v obchodu a působí na každodenní život milionů lidí. Jakou úlohu má ve vašem životě?

Zdá se, že první evropské noviny začaly vycházet v roce 1605 v Německu. Dnes existují země, kde denně čtou noviny tři čtvrtiny lidí starších 14 let. V některých rozvojových zemích připadá na 1 000 obyvatel méně než 20 výtisků novin, ale například v Norsku je to více než 600 výtisků. Na celém světě usiluje o pozornost čtenářů asi 38 000 různých novinových titulů.

Ať už noviny vycházejí kdekoli, informují o důležitých událostech. To ale není všechno. Tím, co je v nich napsáno, se formují názory čtenářů. Dieter Offenhäusser z Německé komise pro UNESCO řekl, že každodenním čtením novin jsou ovlivňovány „naše názory, naše chování, a dokonce i naše základní morální hodnoty“.

Historikové říkají, že denní tisk podněcoval, podporoval a ospravedlňoval války. Jako příklad uvádějí francouzsko-pruskou válku v letech 1870–1871, španělsko-americkou válku v roce 1898 a válku ve Vietnamu v letech 1955–1975. Mnozí podnikatelé, vědci, hvězdy zábavního průmyslu a politikové museli vypít kalich hořkosti kvůli skandálům, které se prostřednictvím novin dostaly na veřejnost. Příkladem je aféra Watergate z poloviny 70. let minulého století, kdy žurnalistika spustila řadu událostí, jež přinutily amerického prezidenta Richarda M. Nixona, aby odstoupil ze svého úřadu. Ano, tisk může být mocnou silou, ať už k dobrému nebo ke špatnému, a nevyplatí se brát jej na lehkou váhu.

Jak tisk získal takovou moc? Jak důvěryhodné je to, co v novinách čteme? Před čím se musíme mít na pozoru, aby nám čtení novin přinášelo užitek?

[Obrázek na straně 3]

Boj o nadvládu nad tiskem v Berlíně po první světové válce