Přejít k článku

Přejít na obsah

Evropská delta plná kontrastů

Evropská delta plná kontrastů

 Evropská delta plná kontrastů

Od našeho dopisovatele v Rumunsku

 Dunaj pramení v německém pohoří Schwarzwald (Černý les). Jako mladá řeka pak míří na východ přes Rakousko a teče podél slovenské hranice. Stáčí se na jih a vtéká do Maďarska již jako mohutný vodní tok. Dále tvoří hraniční řeku mezi Chorvatskem a Srbskem a Černou Horou a potom se klikatí podél bulharské hranice, kde se zpomaluje a rozšiřuje. Nakonec míří na sever do Rumunska a dotýká se hranic s Ukrajinou.

Tato mohutná řeka napájená více než 300 přítoky a nesoucí velké množství náplavu končí svou cestu na pobřeží Černého moře, kde vytváří nádhernou deltu. Blízko města Tulcea v jihovýchodním Rumunsku se větví do tří hlavních ramen — Kilijského, Sulinského a Svatojiřského —, kterými se vlévá do Černého moře.

Jak se tato ramena proplétají deltou, dělí se na mnoho menších ramen a kanálů, které jsou zdrojem vody pro četné mokřiny a jezera. Říční usazeniny a mořský písek vytvářejí mohutné písečné lavice a ostrovy. Některé duny, jako ty na písečné lavici Caraorman, jsou vysoké až šest metrů a působí dojmem pouště.

Dunajská delta však není jen měnícím se světem písku a usazenin. Pokrývá plochu asi 4 300 kilometrů čtverečních a vytváří tak největší mokřadní oblast v Evropě. Navíc jsou tu rákosové porosty o rozloze přibližně 1 700  kilometrů čtverečních, což je zřejmě nejvíc na světě.

Na mnoha písčitých březích rostou jilmové, dubové a olšové lesy. Po kmenech stromů se pne divoká réva, břečťany, liány a další vegetace, která tu svádí neustálý boj o sluneční světlo. Svým způsobem je delta obrovský organický filtr, který slouží jako největší čistička vod v Evropě.

Útočiště živočichů

V tomto ptačím ráji žijí miliony opeřenců z více než 300 druhů. V dunajské deltě hnízdí asi polovina světové populace pelikánů bílých a přes 60 procent kormoránů malých. Zimu zde také tráví téměř všechny bernešky rudokrké, jež na světě žijí. Je to celosvětově ohrožený druh. V březnu si na vzdálených plovoucích rákosových ostrůvcích stavějí hnízda pelikáni a snášejí tam vejce. Když přijde podzim, odlétají do nilské delty, do Řecka a na asijské pobřeží až do Indie.

Ptáky láká do dunajské delty nejen ideální prostředí, ale také ryby, kterých je zde více než devadesát druhů. Přibližně polovina všech sladkovodních ryb, které se v Rumunsku zkonzumují, pochází z delty Dunaje. K slavným místním rybám patří jeseter. V době tření pluje proti proudu řeky, aby nakladl jikry. Ty jsou známé jako kaviár a jsou ceněnou a drahou pochoutkou.

Suché země tu mnoho není. Nad úroveň hladiny se zvedá jen asi 13 procent tohoto území. Žijí zde vlci, lišky, zajíci a ondatry. Delta je také domovem ohrožených druhů savců, jako jsou vydry a norci evropští, kteří dříve byli oblíbeným kožešinovým zvířetem pro dámy z vyšších kruhů. V tomto pohádkovém vodním světě také létá a leze přes 1 800 druhů hmyzu.

Biosféra, kterou je potřeba chránit

V roce 1991 byla dunajská delta zařazena do seznamu světového přírodního a kulturního dědictví. O rok později se jí dostalo dalšího mezinárodního uznání, protože byla vyhlášena za biosférickou rezervaci. Správa rezervace sídlí ve městě Tulcea a pečlivě na celou oblast delty dohlíží. Rybolov je úředně kontrolován, ale pytláctví přesto zůstává vážnou hrozbou.

Navzdory všem těmto opatřením je delta vydána na milost a nemilost městům a průmyslovým centrům, která vypouštějí do Dunaje odpadní vody po celém jeho toku dlouhém 2 850 kilometrů. V minulosti se vody dolního Dunaje filtrovaly přes síť záplavových luk, a to ještě před tím, než se dostaly do delty. Dnes jsou však téměř čtyři pětiny těchto luk pryč.

Samotná delta postupuje do Černého moře rychlostí téměř 10 metrů za rok. Tak jako v minulých tisíciletích, i dnes Dunaj buduje a obnovuje tuto krajinu plnou kontrastů.

[Mapy na straně 24]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

UKRAJINA

MOLDAVSKO

RUMUNSKO

Bukurešť

Dunajská delta

ČERNÉ MOŘE

Dunaj

BULHARSKO

[Obrázek na straně 24]

Rákosové porosty v deltě, které patří k největším na světě, jsou útočištěm mnoha druhů zvířat

[Obrázek na straně 24]

Norek

[Obrázky na straně 25]

Hnízdí zde asi polovina všech pelikánů bílých, kteří na světě žijí

[Obrázek na straně 26]

V tomto ptačím ráji žijí ledňáčci a dalších více než 300 druhů ptáků

[Obrázky na straně 26]

V dunajské deltě se vyskytuje přes 1 800 druhů hmyzu

[Podpisek obrázku na straně 24]

Všechny fotografie: Silviu Matei

[Podpisek obrázku na straně 25]

Všechny fotografie: Silviu Matei

[Podpisek obrázku na straně 26]

Všechny fotografie: Silviu Matei