Přejít k článku

Přejít na obsah

Pomoc vězňům v mexických věznicích

Pomoc vězňům v mexických věznicích

 Pomoc vězňům v mexických věznicích

Od našeho dopisovatele v Mexiku

POMOC, aby se znovu zařadili do společnosti, je někdy uváděna jako důvod, proč jsou zločinci odsuzováni k trestu odnětí svobody. Samotné uvěznění však v tomto ohledu příliš nepomůže. Touha změnit se musí vzejít z mysli a srdce. Odsouzený také musí upřímně litovat toho, čeho se dopustil, a musí pracovat na tom, aby se choval jinak. V mnoha věznicích po celém světě se podařilo úspěšně začlenit zločince zpět do společnosti díky biblickému vzdělávání, které poskytují svědkové Jehovovi. Podívejme se, jak takový vzdělávací program probíhá v Mexiku.

Svědkové Jehovovi navštěvují v Mexiku 150 věznic. Vzdělávací program zahrnuje čtení Bible a výuku morálních zásad a biblických nauk. Například ve věznici ve městě Ciudad Juárez ve státě Chihuahua svědkové Jehovovi pravidelně káží asi 1 200 vězňům. Mnozí k nim mají velkou úctu, a dokonce je chrání při nebezpečných situacích. Jednou vypukla ve vězení vzpoura právě v době, kdy tam svědkové byli. Někteří z nejnebezpečnějších zločinců však vzbouřence uklidnili a postarali se o to, aby svědkové mohli v bezpečí odejít.

Probuďte se! z 8. května 2001 vyšla úvodní série článků nazvaná „Je možné vězně napravit?“. Upoutala pozornost odsouzených i vězeňské správy. Ve věznici ve městě San Luis Río Colorado ve státě Sonora 12 svědků Jehovových rozdalo 2 149 výtisků tohoto čísla.

Pokud někdo z vězňů projeví upřímný zájem o Bibli, svědkové Jehovovi jej každý týden navštěvují, Bibli s ním studují a konají ve věznici náboženská shromáždění. K jakým změnám v životě vězňů tento biblický vzdělávací program vedl?

Z vězňů se stávají křesťanští služebníci

Jorge se dal na zločineckou dráhu, když mu ještě nebylo ani 20 let. Strávil 13 let ve věznici na ostrovech Islas Marías, ale brzy po propuštění se opět zapojil do pašování drog. Stal se profesionálním zabijákem a na objednávku zabil celkem 32 lidí. Když byl znovu uvězněn, právník mu řekl, že bossové jeho zločinecké organizace jsou ochotni za něj zaplatit vysokou částku, aby se z vězení dostal. Chtěli totiž, aby zabil ještě jednoho člověka. V té době však již Jorge studoval Bibli se svědky Jehovovými. Dělal duchovní pokroky, byl pokřtěn a stal se ve vězení celodobým kazatelem neboli průkopníkem. Dal by přednost svobodě a práci pro drogové barony, nebo by raději zůstal ve vězení a sloužil Jehovovi? Jorge řekl: „Raději zůstanu ve vězení a zaplatím za zločiny, kterých jsem se dopustil. Teď sloužím Jehovovi Bohu, Svrchovanému Panovníkovi.“ Jorge zůstal věrný Bohu a zemřel s nadějí na  vzkříšení. Jeho přátelé, kteří také studují Bibli, o něm říkají: „Poznal pravdu a pravda ho osvobodila.“ (Jan 8:32)

David byl odsouzen na 110 let za vraždu, únos a krádež. Je v oddělení pro nebezpečné zločince, kde je zvýšená ostraha. Avšak od doby, kdy začal studovat Bibli se svědky Jehovovými, se jeho chování změnilo. Díky tomu dostal zvláštní povolení, aby se v doprovodu ostrahy mohl zúčastnit shromáždění, které se konalo mimo střežené oddělení. David se změnil v souladu s biblickými požadavky, takže se nyní podílí na kázání a vede osm biblických studií s vězni, kteří jsou s ním na stejném oddělení. Na členy jeho rodiny tak silně zapůsobily změny, které David udělal, že teď jej navštěvují, aby je také učil pravdám z Bible. David říká: „Bez přestání Jehovovi děkuji za to, že mě duchovně osvobodil.“

Díky biblickému vzdělávacímu programu, který vedou svědkové Jehovovi, se 175 vězňů v 79 mexických věznicích může podílet na kazatelské službě a 80 z nich je již pokřtěných. S jinými vězni vedou celkem 703 biblických studií. Křesťanských shromáždění, která se ve věznicích konají, se účastní asi 900 odsouzených.

Chvála od úřadů

Vězeňská správa si práce svědků Jehovových váží. Úředníci z věznice v Tekaxu ve státě Yucatán dali svědkům diplom za „neocenitelnou, nesobeckou a humanitární podporu“, kterou vězňům poskytli v roce 2002.

Když se vzdělávacím programem v tomto vězení svědkové začínali, všechna jejich shromáždění přísně sledovalo několik příslušníků vězeňské stráže. Během doby však bylo zřejmé, že osobnost vězňů se mění k lepšímu, a celá studijní skupina si získala důvěru strážných. Nakonec byl k ostraze studijní skupiny přidělován jen jeden strážný.

Věznice v Ciudad Juárez má svůj vlastní sál Království. Svědkové dostali povolení, aby do vězení přivezli stavební materiál, přestavěli nepoužívanou budovu s železným skeletem a udělali z ní důstojné místo k uctívání Boha. Stavební práce provedlo 13 pokřtěných vězňů a jejich zájemců, se kterými studují Bibli. Sál má kapacitu 100 míst, je tam ozvučení, záchod a sklápěcí sedačky. Pěti shromáždění, která se každý týden konají, se pravidelně účastní asi 50 lidí.

Ano, pomocí vzdělávání, které je založeno na Bibli, se lidé mohou změnit. Judský král Manasse, o kterém se v Bibli píše, se dopustil mnoha velmi špatných skutků a byl uvězněn v Babylóně. Činil však pokání a modlil se o odpuštění. Podobně i dnes mohou zločinci změnit svou osobnost a stát se bohabojnými lidmi. (2. Paralipomenon 33:12, 13)

[Obrázek na straně 20 a 21]

Křest ve vězení

[Obrázek na straně 20 a 21]

Celodobí kazatelé a jejich instruktoři ve škole průkopnické služby, která se konala ve vězení