Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Mladí lidé se ptají Děkuji Vám za skvělý článek „Mladí lidé se ptají . . . Jak se mám vyrovnat s vlastním selháním?“. (22. listopadu 2004) Podobně jako Ana, i já jsem měla pocit, že jsem Boha zklamala a že mi už nemůže odpustit. Článek však vysvětloval, že Jehova Davidovi odpustil a že ho podporoval i přes jeho slabosti. Je velmi povzbudivé vědět, že i když klopýtneme, Jehova nám pomůže opět se vzchopit.

G. C., Itálie

Nejvíc mi pomohla myšlenka z Galaťanům 6:4. Uvědomila jsem si, že se vždycky srovnávám s nejlepšími žáky ve třídě. Díky tomuto článku jsem pochopila, že si tím škodím.

C. C., Francie

Teroristický útok Článek „Jak se vyrovnávají s traumatem z teroristického útoku“ na mě opravdu hluboce zapůsobil. (8. listopadu 2004) Uvedené zkušenosti jsou skutečně nádherné. Uvědomila jsem si, že nás může posilovat, když si připomínáme biblické texty a máme pevnou naději na ráj. Je proto důležité, abychom si do srdce vštípili co nejvíc textů.

I. A., Japonsko

Velmi mě zaujalo, že i když byli bratři zraněni, přemýšleli o Bibli a o naději, kterou nám Jehova dává. Moc ráda bych jednou navštívila Španělsko a řekla bratrům, jak mě povzbudili.

L. G., Spojené státy

Rodiče Děkujeme za rady, které byly uvedeny v sérii článků „Jak se pozná dobrý otec?“. (22. srpna 2004) Nyní lépe chápeme, jak působit na srdce našeho dítěte, aby tíhlo k duchovním věcem a aby bylo možné mu již odmalička vštěpovat Jehovovy zásady. Máme pocit, že tyto články jsou napsány přímo pro nás. Vždy se týkají těch duchovních otázek, které právě řešíme.

K. a M. P., Polsko

Těhotenství mladistvých Děkuji Vám za sérii článků „Těhotenství mladistvých — Palčivý problém“. (8. října 2004) Než jsem to dočetla, rozplakala jsem se. Článek popisoval přesně to, co prožívá moje sestra. Jsem Jehovovi vděčná za aktuální články, které mi pomáhají, abych ji lépe chápala.

M. S., Indonésie

Z ilustrace na straně 10 je vidět vřelost a soucit, které projevují křesťanští starší. Tento obrázek je opravdu ukázkou Jehovovy nepřekonatelné lásky a milosrdenství. Děkuji Vám za to, že nás učíte, jak napodobovat Boha a jak jednat s těmi, kdo se dopustili závažného hříchu a litují toho.

T. K., Ukrajina

Svědectví ve škole Článek „Mladí, kteří se nebojí mluvit o své víře“ na mě silně zapůsobil. (8. září 2004) Zkušenosti Holly, Jessiky a Melissy mi pomohly, abych začal mluvit o své víře jak se spolužáky, tak s učiteli. Předtím jsem se ostýchal vydat jim svědectví. Článek mi dodal odvahu projevit se ve škole.

G. O., Nigérie

Vitiligo V poslední době na mě velmi zapůsobil článek „Co je vitiligo?“. (22. září 2004) Mám tuto kožní poruchu od svých devíti let. Nyní je mi třicet. Po mnoha neúspěšných způsobech léčby jsem se smířila s tím, že na vyléčení si musím počkat do Božího nového světa. Můj život je i přesto velmi uspokojující. I když má člověk kožní problémy, jeho život může být bohatý a šťastný.

M. S., Mosambik