Přejít k článku

Přejít na obsah

Budoucnost cestovního ruchu

Budoucnost cestovního ruchu

 Budoucnost cestovního ruchu

„Prakticky v každé zemi najdeme příklady toho, že rozvoj cestovního ruchu se prokázal jako hlavní příčina ničení životního prostředí.“ Základní informace o cestování od Leonarda J. Lickorishe a Carsona L. Jenkinse

ROZMACH cestovního ruchu představuje nejen hrozbu pro životní prostředí, ale vede i k dalším problémům. Krátce se podívejme na některé z nich. Dále se pak budeme zabývat otázkou budoucnosti — jaké možnosti cestování po naší nádherné planetě a poznávání jejích krás, a to zvláště milých lidí, nás čekají.

Problémy životního prostředí

Obrovské množství turistů je dnes zdrojem problémů. „V důsledku trvalého přílivu návštěvníků indický Tádž Mahál značně chátrá,“ píší výzkumní pracovníci Lickorish a Jenkins a dodávají: „Velký počet turistů ohrožuje také egyptské pyramidy.“

Autoři kromě toho varují, že nekontrolovaný cestovní ruch může mít negativní dopad na vegetaci, když například party návštěvníků trampují v chráněných oblastech. Navíc mohou být ohroženy některé druhy rostlin či zvířat. Může se jednat o vzácné mušle a korály, které sbírají turisté nebo místní obyvatelé, aby je turistům prodali.

Turisté jsou také zdrojem znečištění. Program OSN pro životní prostředí odhaduje, že denně to je v průměru kilogram pevného odpadu a odpadků na osobu. Zdá se, že tento nepříznivý vliv se projevuje i na těch nejodlehlejších místech. V nedávné zprávě organizace Rainforest Action Network (Akční síť na podporu deštných pralesů) se říká: „Podél oblíbených turistických stezek v Himálaji je množství odpadků, a horské lesy jsou ničeny turisty, kteří hledají palivo, aby si ohřáli jídlo a vodu na umytí.“

Turisté navíc spotřebují neúměrně velkou část zdrojů, a to na úkor místních obyvatel. Například James Mak ve své knize Tourism and the Economy (Cestovní ruch a hospodářství) napsal: „Turisté na Grenadě využijí pro svou potřebu sedmkrát více vody než místní obyvatelé.“ A dodává: „Cestovní ruch na Havajských ostrovech přímo i nepřímo spotřebuje  40 procent energie, ačkoli jen každý osmý člověk zde je turista.“

Přestože na cesty do rozvojových zemí vydávají turisté mnoho peněz, místní obyvatelé z toho zpravidla nemají velký užitek. Světová banka odhaduje, že z cestovního ruchu se do hostitelské země dostane pouze 45 procent příjmů — většina peněz proudí zpět do rozvinutých zemí prostřednictvím zahraničních organizátorů cest a majitelů ubytovacích zařízení.

Nežádoucí společenský dopad

Pobyt poměrně bohatých západních turistů v rozvojových zemích navíc může mít nenápadný — a někdy dokonce výrazný — vliv na místní kulturu. Turisté si například často vozí s sebou luxusní věci. Pro místní obyvatele může být takové bohatství něčím naprosto neznámým. Mnozí z nich potom začnou po takových drahých věcech toužit. Nemohou si je však dovolit, aniž zásadně změní svůj způsob života. Taková změna může představovat velmi škodlivý způsob společenského jednání.

Pan Mak se zmínil o potenciálních problémech. Uvedl, že rozvoj cestovního ruchu může „vést ke ztrátě identity kulturní a identity daného společenství, čímž v tradiční společnosti vznikají konflikty ohledně toho, k čemu budou použity pozemky a přírodní zdroje dané komunity. Přibývá také antisociálních aktivit, jako jsou například kriminalita a prostituce.“

Turisté dnes často ztrácejí zábrany a dělají věci, které by doma s rodinnými příslušníky a přáteli nikdy nedělali. Nemorálnost turistů se tudíž stala problémem, jenž má závažné následky. O této známé skutečnosti James Mak řekl: „Po celém světě rostou obavy z toho, jak turismus působí na dětskou prostituci.“ V roce 2004 zpravodajská agentura CNN uvedla: „‚Podle spolehlivých odhadů je sexuálně zneužíváno 16 000 až 20 000‘ dětí v Mexiku, a to ‚převážně v pohraničních, městských i turistických oblastech‘.“

Prospěšná stránka cestování

Naše planeta je nádherným domovem. Denně se setkáváme s mnoha úžasnými věcmi, jako je například působivě zbarvený západ slunce, nebe poseté třpytivými hvězdami a rozmanité druhy rostlin i zvířat. Ať člověk žije kdekoliv, může se těšit z těchto nebo jiných  krás našeho pozemského domova. Přesto je obohacením, když se naskytne příležitost cestovat a vidět další přírodní krásy.

Přírodní krásy země jsou sice velmi působivé, ale mnozí turisté říkají, že pro ně je daleko zajímavější poznávat lidi z odlišných kultur. Často zjistí, že negativní pohled, který na ně měli, nebyl opodstatněný. Cestování jim pomůže lépe porozumět lidem jiných ras i kultur a vytvořit si hodnotná přátelství.

Díky tomu mnozí turisté pochopí, že to, co především dělá lidi šťastnými, není majetek, ale vztahy k lidem — zda má člověk pevná přátelství a zda si vytváří další vztahy. Bible popisuje, že když cestovatelé v prvním století ztroskotali u pobřeží Malty, měli užitek z ‚lidské laskavosti‘, kterou jim místní „lidé mluvící cizím jazykem“ prokázali. (Skutky 28:1, 2) Poznávání jiných zemí a jejich obyvatel dnes mnohým pomohlo, aby si uvědomili, že jsme skutečně jedna rodina a máme potenciál žít spolu pokojně na zemi.

Dnes může cestovat po světě jen relativně málo lidí. Ale co přinese budoucnost? Je možné, že by mohla cestovat většina lidí, nebo dokonce všichni?

Vyhlídky do budoucnosti

Faktem je, že všichni patříme do jedné lidské rodiny. První dvojice lidí byla varována, že pokud nebude poslouchat Boha, zemře. Přesto jednali neposlušně. (1. Mojžíšova 1:28; 2:17; 3:19) Všichni jejich potomci včetně nás samotných tudíž podléhají stárnutí a smrti. (Římanům 5:12) Bůh však slibuje, že jeho původní záměr, aby země byla obydlena lidmi, kteří ho milují, se splní. Bible říká: „Dokonce jsem o tom mluvil; také to přivodím.“ (Izajáš 45:18; 46:11; 55:11)

Jen si představte, co to bude znamenat! Bible slibuje, že pod vládou Božího Království „spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy“. (Žalm 37:29; Matouš 6:9, 10) O situaci lidí na zemi dále říká: „Sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“ (Zjevení 21:3, 4)

Jaké úžasné možnosti cestování po zemi a poznávání krás — a to zvláště láskyplných lidí — se pak otevřou! Nebudou žádné obavy o bezpečnost. Všichni lidé na zemi budou našimi přáteli. Bude to ‚celé společenství bratrů na světě‘, o kterém mluví Bible. (1. Petra 5:9)

[Obrázek na straně 8 a 9]

Nejcennější na cestování může být navazování přátelství s lidmi jiných kultur

Budoucnost přinese bezpočet možností poznávat nové lidi a místa