Přejít k článku

Přejít na obsah

Snahy nasytit miliardu lidí

Snahy nasytit miliardu lidí

 Snahy nasytit miliardu lidí

KAŽDÝ den trpí nedostatkem jídla miliarda lidí. Podle OSN by se s takovou hroznou situací mělo něco dělat.

„Prohlašujete, že odstranění extrémní chudoby je pro vás prioritou.“ To jsou slova generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, která pronesl 8. září 2000 na světovém shromáždění nejmocnějších mužů a žen světa. Sešli se na Miléniovém summitu OSN, během kterého se několik těchto význačných lidí otevřeně vyjádřilo k problému chudoby na světě. „Extrémní chudoba je urážkou celého lidstva,“ řekl brazilský viceprezident. Ministerský předseda Velké Británie byl ještě otevřenější: „Naši civilizaci šokují a zahanbují skličující doklady o tom, že pokud jde o Afriku, rozvinuté země světa selhaly.“

Podle těchto dvou řečníků se národy zdiskreditovaly tím, že neudělaly, co bylo v jejich silách — totiž zajistit potravu pro hladovějící část lidstva. Jako doklad snahy zlepšit životní podmínky všech lidí na zemi se účastníci summitu zavázali podniknout určité kroky. Vydali rezoluci, která má osm částí, a v jedné z nich je napsáno: „Vynaložíme maximální úsilí na to, abychom osvobodili všechny muže, ženy i děti z drtivých a ponižujících podmínek extrémní chudoby, kterým je v současnosti vystavena více než miliarda lidí. . . . Dále jsme odhodláni dosáhnout toho, aby se do roku 2015 snížil o polovinu počet lidí přežívajících s příjmem nižším než jeden dolar na den a množství lidí trpících hladem.“

Co se od září 2000 udělalo pro dosažení tohoto vznešeného cíle?

Skutky mluví hlasitěji než slova

V roce 2003 organizace Global Governance Initiative při Světovém ekonomickém fóru začala hodnotit, co z cílů vytyčených v Miléniové deklaraci OSN již bylo dosaženo. V oficiální zprávě, která byla vydána 15. ledna 2004, je uvedeno: „Ani v jednom z těchto důležitých cílů svět nevyvinul vůbec žádné úsilí.“ Ohledně otázky hladu se ve zprávě píše: „Problémem není to, že na světě by byl absolutní nedostatek potravy — je jí víc než  dost. Problémem je to, že potřebné potraviny a dostatečnou výživu nemají ti, kdo jsou bez peněz.“

Celkový problém chudoby zpráva hodnotí těmito slovy: „Odpovědnost za chabý výsledek nyní spočívá především na vládách, a to bohatých i chudých. Avšak globální ekonomický systém vytvořený bohatými se příliš často obrací proti těm nejchudším. Bohaté země o tom okázale mluví, ale v podstatě neprojevují zájem o reformování tohoto systému ani o zásadní zvyšování finanční a materiální podpory pro nejchudší.“ Přestože politici dostali takovou výtku, místo toho, aby jednali, stále jen diskutují. Vlády stále taktizují, aby pro sebe vytěžily co nejvíce. A výsledkem je, že chudí lidé mají stále prázdný žaludek.

Světové ekonomické fórum vydalo brožuru s názvem „Od snahy ke skutku“, ve které varuje, že „nedojde-li ke změně mezinárodní obchodní politiky, nezaměří-li se národní politika na potírání hladu a nebude-li častěji docházet k účinným místním akcím, bude se velká část lidstva potýkat se stále větším hladem“. Avšak kdo potřebuje lepší politiku a ‚účinné místní akce‘? Jsou to právě ty vlády, které v roce 2000 veřejně prohlásily, že jsou odhodlány zlepšit úděl celého lidstva.

Jeden nedodržený slib vede ke zklamání a několik nesplněných slibů vede ke ztrátě důvěry. Tím, že vlády mnoha zemí světa nedodržely svůj slib postarat se o chudé, sklidily nedůvěru. Jistá matka pěti dětí v chudé karibské zemi může dát své rodině jedno jídlo denně. Říká: „Zajímá mě jenom to, zda budeme mít co jíst. Je mi úplně jedno, kdo je u moci. Od žádného z těchto lidí jsme nikdy nic nedostali.“

Jeremjáš, jeden z pisatelů Bible, řekl: „Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) A selhání lidských vlád při řešení problému chudých tuto biblickou pravdu jasně dokládá.

Existuje však Panovník, který má nejen moc, ale také touhu vyřešit problémy lidstva. Bible nám říká, kdo to je. Až se tento Panovník ujme vlády, nikdo už nebude trpět hladem.

Základ pro naději

„K tobě s nadějí hledí oči všech a ty jim dáváš potravu v jejím období.“ (Žalm 145:15) Kdo má takový zájem o to, aby lidé měli dost jídla? Je to náš Stvořitel, Jehova Bůh. I když lidstvo trpí hladem a dalšími problémy již tisíce let, Jehova měl zájem o lidi vždycky. Pozoruje, jak lidské vlády selhávají, a ve svém spolehlivém Slově, v Bibli, ukazuje, že tyto panovníky již brzy nahradí svou vládou.

Jehova řekl: „Já, ano já jsem nastolil svého krále na Sionu, své svaté hoře.“ (Žalm 2:6) Toto prohlášení nejvyšší autority v celém vesmíru je základem pro naději. Lidští vládci často svým poddaným nepomohli, ale Ježíš Kristus jako Bohem dosazený Král přinese chudým lidem na zemi tolik dobra jako nikdo předtím.

Prostřednictvím tohoto Krále Jehova nasytí všechny hladové. U Izajáše 25:6 je napsáno, že „Jehova vojsk jistě udělá na této hoře pro všechny národy hostinu“. Pod Božím Královstvím v rukou Krista budou mít lidé všude na zemi vždy dostatek dobrého jídla. O Jehovovi je v Bibli řečeno: „Otevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.“ (Žalm 145:16)

[Praporek na straně 13]

„Naši civilizaci šokují a zahanbují skličující doklady o tom, že pokud jde o Afriku, rozvinuté země světa selhaly.“ Britský ministerský předseda Tony Blair

[Obrázek na straně 12]

ETIOPIE: Asi 13 milionů lidí v této zemi je závislých na potravinové pomoci. Patří mezi ně i toto dítě

[Obrázek na straně 12]

INDIE: Tito studenti dostávají jídlo ve škole

[Podpisky obrázeku na straně 12]

Nahoře: © Sven Torfinn/Panos Pictures; bottom: © Sean Sprague/Panos Pictures