Přejít k článku

Přejít na obsah

„V našem jazyce nemáme žádná sprostá slova“

„V našem jazyce nemáme žádná sprostá slova“

 „V našem jazyce nemáme žádná sprostá slova“

CO VLASTNĚ jsou sprostá slova? Jak vyplývá ze Slovníku spisovné češtiny, sprostá slova jsou taková slova, která jsou urážlivá, vulgární nebo neuctivá. Je smutné, že v mnoha zemích mluví sprostě čím dál víc lidí, a to i na veřejnosti. V minulosti mluvili oplzle většinou jen muži, zatímco v dnešní době se nemravná slova často objevují i ve slovníku žen. V některých kulturách však sprostá slova nebývala součástí každodenní mluvy. V této souvislosti můžeme uvést zajímavé vyjádření Jamese Kaywaykla, lndiána z kmenové skupiny Apačů.

James se narodil roku 1873 ve Spojených státech, ve státě Nové Mexiko. Ve svém pokročilém věku, tedy když mu bylo už téměř devadesát let, vyprávěl:

„Před mnoha lety mě jednou ráno probudil hlasitý zpěv. U vchodu do naší chýše seděl můj dědeček, díval se na vycházející slunce a zpíval Ranní píseň. Tato píseň je chvalozpěv, jímž se bohu Ussenovi . . . vzdávají díky za jeden z jeho nejkrásnějších darů — za lásku mezi mužem a ženou, kterou Apači považují za posvátnou. * Apači si nikdy nevyprávějí oplzlé vtipy a nemohou pochopit, proč takové události, jako je početí a porod, připadají bělochům jako vhodný terč pro humor. Takové vtipkování považují za stejně závažné provinění jako brát Boží jméno nadarmo. Jsem velmi hrdý na to, že v našem jazyce nemáme žádná sprostá slova. Za to, že máme možnost podílet se na vzniku nového života, projevujme vděčnost Stvořiteli života.“ (Native Heritage, redigovala Arlene Hirschfelderová)

Téměř před dvěma tisíci lety apoštol Pavel napsal: „Ať z vašich úst nevychází žádné zkažené slovo, ale každé slovo, které je dobré k budování podle potřeby, aby předalo posluchačům to, co je příznivé.“ A dále uvedl: „Ať mezi vámi není ani zmínka o smilstvu a kdejaké nečistotě ani o chamtivosti, právě jak přísluší svatým lidem; ani hanebné chování, ani pošetilé řeči, ani oplzlé žertování, věci, které se nesluší, ale spíše vzdávání díků.“ (Efezanům 4:29; 5:3, 4)

Jak můžeme sprostá slova a oplzlé vtipy odstranit ze svého srdce i z mysli, a už je nevypouštět z úst? Rada, kterou apoštol Pavel adresoval Filipanům, může pomoci i nám: „Bratři, o všem, co je pravé, co si zasluhuje vážný zájem, co je spravedlivé, co je cudné, co je hodné lásky, o čem se dobře mluví, o jakékoli ctnosti a o čemkoli chvályhodném, o tom dále uvažujte.“ (Filipanům 4:8)

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Ussen je podle náboženského přesvědčení Apačů stvořitelem života.

[Podpisek obrázku na straně 31]

Všechny fotografie: Library of Congress, Prints & Photographs Division; apačský symbol: Dover Publications, Inc.