Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

„Počítačová šikana“?

Mobilní telefony a internet představují pro mnoho mladých lidí velmi důležitou formu společenského kontaktu. „Mohou je ale také společensky naprosto znemožnit,“ říká kanadský časopis Maclean’s, protože pomocí e-mailů, instant messaging (systému okamžitých zpráv) a textových zpráv lze lidi šikanovat. Časopis dále napsal: „Čtvrtina mladých uživatelů internetu v Kanadě uvádí, že již dostali materiál, který obsahoval odporné věci o jiných lidech.“ Elektronická šikana podnítila policii k oznámení, že písemné hrozby smrti jsou pokládány za trestný čin. Časopis Maclean’s doporučuje rodičům, aby se svými dětmi mluvili o tom, s kým se děti na internetu stýkají a jaké stránky navštěvují. Také je moudré, aby počítač byl umístěn ve volně přístupném prostoru, kde rodiče mohou snadno sledovat, co dítě čte nebo posílá. Dále časopis doporučuje, aby na zastrašující zprávy děti rozhodně nereagovaly a také „nikomu nedávaly jména a hesla, pod kterými se na internetu přihlašují, a to ani svým nejlepším kamarádům“, aby osobní informace nezískal nikdo další.

 Více aut — více problémů

„Čína se z království kol mění v motorizovanou společnost,“ píší noviny China Daily. V současné době zde připadá na každých 1 000 lidí 20 vozidel, kdežto celosvětový poměr je na 1 000 lidí 120 vozidel. Je předpoklad, že v Číně tento počet výrazně vzroste. Čen Čchingtchaj, zástupce ředitele Centra pro výzkum rozvoje při Státní radě, je přesvědčen o tom, že čím více lidí bude vlastnit auto, tím lepší bude kvalita života. Čen však také předpokládá, že vzniknou určité problémy: „Pokud nebudeme schopni účinně regulovat výfukové plyny, pak znečištění měst bude způsobeno ne uhlím, ale především auty.“ V některých čínských městech jsou již nyní vozidla největším zdrojem oxidu uhelnatého a oxidu dusíku. Je snaha toto znečistění snížit do roku 2008, kdy se v Pekingu mají konat olympijské hry.

Podvody s manželstvím

Více než 3 000 jihoafrických žen bylo lstí „provdáno“, uvádí johannesburský list Sowetan. Jeden typ podvodu spočíval v tom, že ženy podepsaly údajnou pracovní smlouvu, ale ve skutečnosti to byl doklad o uzavření manželství. Takový doklad totiž cizozemským „ženichům“ umožňuje získat v této zemi povolení k trvalému pobytu. „Nevěsta“ se o tomto podvodu dozví teprve tehdy, když si zažádá o vystavení ztraceného průkazu totožnosti, a zjistí, že má jiné příjmení, anebo když ve svatební den chce zaregistrovat své manželství, a zjistí, že už vlastně vdaná je. Zrušit původní „manželství“ může být poměrně složité. Nicméně asi 2 000 ženám se to podařilo. Aby se takovým podvodům zabránilo, byl nyní vydán zákon, podle kterého cizinci smějí žádat o trvalý pobyt až po pěti letech manželství.

Vzácný archeologický nález

Archeologové, kteří zkoumají jeskyně v blízkosti Mrtvého moře, objevili šperky a další předměty, jež jsou staré 2 500 let a spadají do období, kdy se Židé vrátili z vyhnanství v Babylóně. Archeologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a z univerzity Bar-Ilan v Ramat Ganu našli tyto předměty pomocí detektorů kovu. Podle agentury Associated Press bylo mezi nalezenými pamětihodnostmi bronzové zrcátko, stříbrný přívěsek, zlatý náhrdelník, korále z polodrahokamů, babylónský medailon z achátu a pečeť zobrazující babylónského kněze klanícího se před měsícem. „Takový nález je vzácný. Jednak pro jeho obsažnost a také proto, že pochází z období, z něhož nemáme skoro žádné artefakty,“ řekl Cvika Cuk, vedoucí archeolog z úřadu pro ochranu přírody a přírodních parků Izraele.

I děti mohou dostat mrtvici

„V Kanadě je nejméně jedno dítě denně postiženo mrtvicí,“ bylo uvedeno v novinách Vancouver Sun. Neuroložka Gabrielle deVeberová, která vede Kanadský pediatrický registr mrtvic z nedokrevnosti, říká, že, když dítě dostane mrtvici, musí být okamžitě ošetřeno, protože jinak dojde k „silnější mrtvici a k většímu neurologickému poškození“. V novinách bylo uvedeno, že „léky, které vmetek odstraní, musí být podány do tří hodin od vzniku mrtvice“. Avšak v dětském věku je mrtvice „často chybně diagnostikována jako křeče nebo migréna“. Noviny uvádějí, že k příznakům signalizujícím mrtvici „patří otupělost nebo slabost, zvláště na jedné straně těla, zmatenost, porucha řeči, ztráta zraku, závratě a náhlé, prudké bolesti hlavy“. Mrtvici mohou někdy způsobit i léky na srdeční onemocnění a rakovinu, a někteří odborníci se domnívají, že u dětí může být rizikovým faktorem „obezita a strava s vysokým obsahem tuku“.

Znečištěná strava

Indické noviny The Hindu uvedly, že podle studie provedené organizací Toxics Link, která se zabývá ekologickými problémy, lidé v jižní Asii mají v běžné stravě nebezpečné znečišťující látky. Studie zjistila, že zakázané nebo kontrolované látky se objevují v základních potravinách, jako je maso, koření a olej. Ze zprávy vyplynulo, že pomalu se rozkládající organické látky, jako například polychlorderiváty bifenylu (PCB), se dostaly do prostředí „zřejmě nesprávnou likvidací starých transformátorů a kondenzátorů dovezených před tím, než byly [PCB] zakázány,“ anebo se uvolnily při demontáži starých lodí. Jiné studie prokázaly DDT v zelenině a sušených rybách. Přestože existují mezinárodní dohody, které mají za cíl toto nebezpečí sledovat, zpráva uvádí, že ‚vysoká hladina látek, jako je DDT, hexachlorbenzen, aldrin, dieldrin, [dioxin], furany a PCB byla zjištěna v mateřském mléce a ve vzorcích tuku i lidské krve‘.

Zbraně přetvářejí společnost

„Střelné zbraně, a to zvláště ruční, jsou natolik rozšířeny, že každou minutu způsobí smrt jedné osoby, což je [na celém světě] více než 500 000 zabití ročně,“ uvádějí londýnské noviny The Independent. „V roce 2001 bylo vyrobeno 16 miliard kusů vojenského střeliva, což by stačilo k tomu, aby každý člověk na světě byl zastřelen dvakrát.“ Ročně je vyrobeno skoro osm milionů střelných zbraní, z toho většina je určena pro civilisty. Studie, kterou provedly organizace Amnesty International, Oxfam a Mezinárodní akční sítě ručních palných zbraní, zdůrazňuje, že „v celkem mírumilovných společnostech, ve kterých se spory vždy řešily pěstmi a noži, došlo v důsledku přibývání střelných zbraní ke změně“. V jisté zemi se samopaly používají jako platidlo. V jiné zemi učitel angličtiny dostával za výuku jedné starší ženy zaplaceno ručními granáty. A ve třetí zemi rodiče „dávají dětem jména ‚Uzi‘ a ‚Ak ‘ podle oblíbené značky samopalu jejich otce,“ píší noviny.