Přejít k článku

Přejít na obsah

„Je možné vězně napravit?“

„Je možné vězně napravit?“

 „Je možné vězně napravit?“

Tato otázka byla uvedena na titulní straně časopisu „Probuďte se!“ z 8. května 2001. Mnoho čtenářů velmi ocenilo sérii článků, jež obsahovaly zprávu o biblickém vzdělávacím programu svědků Jehovových, který probíhá ve federální káznici v Atlantě v Georgii (USA). Uvádíme některé výňatky z řady dopisů, které jsme dostali.

▪ „Posledních osm let jsem strávil ve vězení, a tak jsem tam viděl, že biblické vzdělávací dílo, které svědkové provádějí, je skutečně úspěšné. Vážím si toho, že v době, kdy jsem byl ve věznici v Atlantě, jsem mohl spolupracovat s pěti svědky, o nichž byla zmínka v článku. Za jejich lásku a podporu jsem velmi vděčný. Všem bratrům, kteří jednají tímto způsobem, bych chtěl vyjádřit uznání za to, že prokazují lásku těm z nás, kdo udělali chybu, ale snaží se napravit a být lepšími lidmi.“ R. J.

▪ „V současné době jsem v nápravném zařízení. Bratři z místního sálu Království zařídili, aby zde mohl probíhat skvělý vzdělávací program. Díky tomu je již jeden vězeň pokřtěn. Já jsem byl kdysi z křesťanského sboru vyloučen, ale nyní jsem byl přijat zpět. Bibli studuje také mnoho dalších vězňů. Je povzbudivé vědět, že to, co zde probíhá, je součástí celosvětového vzdělávacího díla. A je nádherné, když člověk může Jehovovi sloužit bez ohledu na to, kde právě je.“ J. M.

▪ „V roce 1970 jsem se dostal do vězení za zločin, který jsem nespáchal. Byl jsem odsouzen na 14 let. Ve vězení jsem začal studovat Bibli se svědky Jehovovými. Velmi na mě zapůsobila jejich čestnost a zájem o druhé. Ve studiu jsem pokračoval i po propuštění z věznice, a krátce nato jsem byl pokřtěn. Stává se, že někdy cítím sklíčenost a hněv kvůli nespravedlnosti, kterou jsem zažil. Připomínám si však, že v blízké budoucnosti Jehova nadobro odstraní veškerou nespravedlnost a utrpení. Vězni se mohou změnit, jestliže jednají podle pokynů, které obsahuje Bible. Mohou být také vděční za snahu našich tvrdě pracujících bratrů, kteří věnují čas tomu, aby jim pomohli. Já tedy vděčný rozhodně jsem.“ R. S.

▪ „Když jsem se dostal do vězení, kouřil jsem, bral drogy a neměl jsem žádnou úctu k autoritě. Byl jsem také členem gangu. Navíc jsem byl vyloučen z křesťanského sboru. Nyní jsem byl přijat zpátky a myslím, že jsem udělal velký pokrok. Díky pravdě se už teď cítím svobodný.“ I. G.