Přejít k článku

Přejít na obsah

Hory — Kdo je zachrání?

Hory — Kdo je zachrání?

 Hory — Kdo je zachrání?

V ROCE 2002 se v Biškeku ve středoasijském Kyrgyzstánu konala čtyřdenní Globální konference o horách. Bylo to první mezinárodní setkání věnované problematice hor. Pořadatelé této akce doufali, že rok 2002 bude znamenat „počátek nové éry, v níž bude uznávána skutečná hodnota hor“.

Na konferenci byla jednomyslně přijata takzvaná „Biškecká platforma“, což je soubor doporučení pro ty, kdo chtějí horám poskytovat ochranu. Oficiálním cílem tohoto dokumentu je „zlepšit život lidí žijících v horách, chránit horské ekosystémy a moudřejším způsobem využívat přírodní zdroje hor“.

Určitého pokroku se už dosáhlo. Celosvětová síť národních parků chrání oblasti, které se vyznačují nádhernou krajinou a rozmanitostí živočichů a rostlin. V mnoha částech světa se různým organizacím na ochranu přírody do určité míry podařilo zastavit proces ničení životního prostředí. Jedním z výsledků, jež vyplynuly z Globální konference o horách, bylo rozhodnutí odstranit sklad jaderného odpadu, který byl kdysi vybudován v kyrgyzských horách. Prudce jedovatý materiál uložený v tomto skladu ohrožoval zásoby pitné vody pro 20 procent obyvatel Střední Asie.

Obtíže, které souvisejí s ochranou světových horstev, jsou však i nadále mimořádné. Například v roce 1995 kanadské úřady vydaly „Kodex pro využívání lesů“, jehož účelem bylo ochránit zbývající deštné lesy v Britské Kolumbii. Později se však zjistilo, že dřevařské společnosti tento kodex většinou nerespektovaly a dál kácely stromy i na těch nejstrmějších svazích. Jelikož si dřevařský průmysl stěžoval na to, že požadavky, které kodex stanovoval, jsou příliš přísné, byly v roce 1997 zmírněny.

Komerční zájmy však nejsou jedinou překážkou. Závěrečné prohlášení biškecké konference totiž uvádělo, že k nenapravitelnému ničení horských ekosystémů přispívají války, chudoba a hlad. Hory, stejně jako zbytek naší planety, budou dál trpět, dokud tyto příčiny ničení životního prostředí nebudou odstraněny.

Bůh se stará o to, co stvořil

Navzdory současné pochmurné situaci existuje důvod k optimismu. Všemohoucímu Bohu totiž není jedno, co se děje s tím, co stvořil. Bible o něm říká, že mu „patří štíty hor“. (Žalm 95:4) A stará se také o zvířata, která tam žijí. Podle Žalmu 50:10, 11 Jehova říká: „Mně přece patří každé divoké lesní zvíře, zvířata na tisíci horách. Dobře znám každého okřídleného tvora hor a houfy živočichů ze širého pole jsou u mne.“

Má Bůh nějaký prostředek, jímž by mohl zachránit sužované životní prostředí této planety? Ano, má. Bible říká, že Bůh zřídil „království, které nebude nikdy zničeno“. (Daniel 2:44) Ježíš Kristus, jenž byl ustanoven Panovníkem této nebeské vlády, má mimořádný zájem o zemi a o lidi, kteří na ní žijí. (Přísloví 8:31) Jeho vláda se postará o to, aby na zemi byl mír, aby skončilo drancování přírodního bohatství a aby byly napraveny škody, které se napáchaly. (Zjevení 11:18)

Pokud toužíte po takovém řešení, bezpochyby se budete modlit, aby ‚přišlo Boží Království‘. (Matouš 6:9, 10) Takové modlitby budou rozhodně vyslyšeny. Boží Království brzy zasáhne, odstraní všechnu nespravedlnost a napraví škody na této planetě. Až se to stane, samotné hory budou obrazně řečeno ‚radostně volat‘. (Žalm 98:8)