Přejít k článku

Přejít na obsah

Stres můžete zvládnout

Stres můžete zvládnout

 Stres můžete zvládnout

„ZACHOVAT si rovnováhu mezi zaměstnáním, rodinou a dalšími povinnostmi je v posledních letech čím dál náročnější,“ píše se v jedné knize o rodinném životě, která nedávno vyšla. Ano, žijeme v náročné době. Pro lidi, kteří znají Bibli, to však není žádným překvapením, protože je v ní předpovězeno, že nastanou „kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat“. (2. Timoteovi 3:1–5)

„Stres je běžný,“ říká Jesús, otec tří dětí. „Proto člověk musí vědět, jako ho zvládat.“ Je pravda, že se to snáze řekne, než udělá. Existují ale praktické podněty a biblické zásady, které nám v tom mohou pomoci.

Jak řešit stres na pracovišti

Jste ve stresu kvůli situaci na pracovišti? Když budete mlčky trpět, pocit napětí ještě poroste. V biblické knize Přísloví 15:22 je uvedeno: „Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány.“

Výzkumní pracovníci, kteří se zabývají problematikou stresu na pracovišti, doporučují „promluvit si se zaměstnavatelem. Když o problému neví, nemůže vám pomoci.“ To však neznamená, že dáte volný průchod vzteku a zklamání. „Klid zmírní velké hříchy,“ je napsáno u Kazatele 10:4. Mluvte věcně a nebuďte útoční. Možná se vám podaří přesvědčit zaměstnavatele o tom, že méně stresu bude znamenat vyšší produktivitu práce.

Totéž platí o jiných problémech na pracovišti, jako je například napětí a konflikty mezi spolupracovníky. Hledejte účinné způsoby, jak to řešit. Možná bude nutné najít si k tomu nějaké informace. Mohla by vám pomoci i řada článků, které vyšly v tomto časopise. * Pokud situaci vyřešit nelze, bude možná nejlepší najít si jiné zaměstnání.

Jak zmírnit finanční tlaky

Bible poskytuje také rady, které nám pomohou vyrovnat se s finančními tlaky. Ježíš Kristus nabádal: „Přestaňte být úzkostliví o své duše, pokud jde o to, co budete jíst nebo co budete pít, nebo o své tělo, pokud jde o to, co si budete oblékat.“ (Matouš 6:25) Jak to ale udělat? Rozvíjením důvěry v to, že Jehova se o naše základní potřeby postará. (Matouš 6:33) Boží sliby nejsou plané fráze. Tyto sliby jsou dnes povzbuzením pro miliony křesťanů.

Pokud jde o peníze, potřebujeme samozřejmě také „praktickou moudrost“. (Přísloví 2:7; Kazatel 7:12) Bible nám připomíná: „Vždyť jsme si na svět nic nepřinesli a ani si nemůžeme nic  odnést. Máme-li tedy obživu a čím se přikrýt, budeme s tím spokojeni.“ (1. Timoteovi 6:7, 8) Umět se spokojit s málem je praktické a dosažitelné. Vzpomeňte si na Leandra, který je v důsledku nehody odkázán na invalidní vozík. On i jeho manželka udělali určitá opatření, jak šetřit s penězi. Leandro vypráví: „Snažíme se dobře hospodařit. Nenecháváme například nikde zbytečně svítit, čímž ušetříme za elektriku. Když jedeme autem, snažíme se naplánovat cestu tak, abychom najednou zařídili co nejvíce věcí, a neprojezdili tolik benzinu.“

Rodiče mohou dětem pomoci, aby v tomto směru získaly správný postoj. Leandrova dcera Carmen připouští: „Měla bych sklon nakupovat bez rozmyslu, ale rodiče mi pomáhají, abych rozpoznala, co je skutečně nutné, a co ne. Zpočátku to pro mě bylo těžké. Ale naučila jsem se rozlišovat mezi tím, co jen chci, a tím, co opravdu potřebuji.“

Komunikace zmírňuje stres

Domov by měl být jakousi skrýší před stresem. Ale často bývá naopak největším zdrojem stresu. Proč? „Partneři . . ., kteří mají mezi sebou určité napětí, nebo dokonce nepřátelství, uvádějí jako nejčastější příčinu nesouladu právě nedostatek komunikace,“ píše se v knize Survival Strategies for Couples (Strategie, jak přežít v partnerském vztahu).

Biblické zásady mohou partnerům pomoci, aby se spolu naučili dobře komunikovat. Bible říká, že je „čas být zticha a čas mluvit“, a také uvádí: „Jak dobré je slovo v pravý čas!“ (Kazatel 3:1, 7; Přísloví 15:23) Tyto rady vám pomohou, abyste citově vypjaté problémy neřešili v době, kdy je partner unavený nebo vystresovaný. Je určitě lepší počkat na vhodnější dobu, kdy je větší pravděpodobnost, že vám manželský partner bude naslouchat.

Je pravda, že když měl člověk v práci náročný den, není snadné být klidný a trpělivý. Co se ale může stát, když dáme průchod své frustraci a budeme se svým manželským partnerem mluvit nelaskavě? Bible nám připomíná, že „slovo, které působí bolest, budí hněv“. (Přísloví 15:1) A naproti tomu „příjemná řeč je pláství medu, sladká pro duši a uzdravením pro kosti“. (Přísloví 16:24) Je třeba být pevně odhodlán k tomu, aby do rozhovorů s partnerem nepronikla žádná ‚zlomyslná hořkost, hněv, zloba, jekot a utrhačná řeč‘. (Efezanům 4:31) Určitě to stojí za to. Partneři, kteří spolu komunikují, mohou být jeden pro druhého zdrojem opravdové útěchy a pomoci. „U těch, kdo se spolu radí, je moudrost,“ říkají Přísloví 13:10. *

Problémy v komunikaci mezi rodiči a dětmi

Komunikace s dětmi může být náročná — obzvláště když je málo času. Bible vybízí rodiče,  aby se svými potomky mluvili při každé příležitosti, například ‚když sedí ve svém domě a když jdou po cestě‘. (5. Mojžíšova 6:6–8) „Člověk musí hledat příležitosti k rozhovoru,“ říká Leandro. „Když například jedeme se synem v autě, využívám toho, abych si s ním popovídal.“

Je pravda, že pro některé rodiče není snadné povídat si se svými dětmi. Alejandra, matka tří dětí, dodává: „Neuměla jsem naslouchat. Skutečnost, že jsme neměli dobrou výměnu myšlenek, ve mně vyvolávala pocit hněvu a viny.“ Jak se v tom může rodič zlepšit? Začněte tím, že se naučíte být ‚rychlí k slyšení‘. (Jakub 1:19) „Nejúčinnějším prostředkem ke zmírnění stresu je pozorné naslouchání,“ říká dr. Bettie B. Youngsová. Musíte se zaměřit na to, jak nasloucháte. Udržujte si zrakový kontakt. Nezlehčujte problémy svého dítěte. Povzbuzujte jej, aby své pocity vyjádřilo. Pokládejte mu vhodné otázky. Dejte mu najevo, že ho máte moc rádi a projevte důvěru, že určitě udělá to, co je správné. (2. Tesaloničanům 3:4) Modlete se se svými dětmi.

Kvalitní komunikace znamená vynakládat úsilí. Můžete tím však stres v rodině výrazně snížit. Díky rozhovorům s dítětem rozpoznáte, zda prožívá nějaký stres. Jestliže porozumíte jeho pocitům a situaci, ve které se ocitlo, bude pro vás snazší dát mu moudrou radu. A navíc, jestliže je mladý člověk vybízen, aby o svých stresech mluvil, nemá tendenci řešit negativní pocity nevhodným chováním.

Ke zvládnutí domácích povinností je nezbytná spolupráce

V případě, že manžel i manželka chodí do zaměstnání, mohou být dalším zdrojem stresu každodenní práce v domácnosti. Některé pracující matky si provoz domácnosti zjednodušily. Jiné dospěly k závěru, že není únosné ani praktické vařit denně pracná jídla. Připomeňme si, jakou radu dal Ježíš ženě, která připravovala složité jídlo: „Potřebných věcí je však jen několik nebo pouze jedna.“ (Lukáš 10:42) Zjednodušte si tedy život. Kniha The Single-Parent Family (Neúplné rodiny) navrhuje: „Vařte jednoduchá jídla, jako je například eintopf, a nebudete mít tolik nádobí.“ I takovým způsobem můžete stres snížit.

Přesto ale ještě bude nutné udělat mnoho věcí. Jedna zaměstnaná matka připouští: „Když jsem byla mladá, zvládala jsem všechno. Teď už to nejde tak snadno. Hektický způsob života, který jsem vedla, si začíná vybírat svou daň. A tak spolupráce  každého člena rodiny je projevem ohleduplnosti vůči mně, a díky tomu se nedostávám do velkého stresu.“ Jestliže se tedy ochotně zapojí každý člen rodiny, pak domácí práce nebudou nikoho z nich zatěžovat nadměrně. Kniha pojednávající o rodičovských povinnostech uvádí: „Zapojit děti do domácích prací je jedním z nejlepších způsobů, jak v nich vypěstovat . . . pocit, že mají potřebné schopnosti. Pravidelnými domácími povinnostmi si děti vytvoří užitečné návyky a dobrý postoj k práci.“ Společně vykonávané domácí práce mohou být pro rodiče navíc příležitostí trávit s dětmi čas.

Mladá Julieta říká: „Je mi jasné, že mamka je ráda, když část jejích povinností vezmu na sebe. Mě to těší a cítím se zodpovědnější. Pomáhá mi to, abych si domova vážila. To, že jsem se naučila vést domácnost, se mi jednou bude hodit.“ Mary Carmen říká něco podobného: „Rodiče nás od malička vedli k tomu, abychom se o sebe uměli postarat. V tomto směru máme velkou výhodu.“

Konstruktivní způsoby zvládání stresu

V dnešní době je stres nedílnou součástí života a nelze se mu vyhnout. Je ale možné naučit se jej zvládat. (Viz rámeček na straně 10.) Užitečné mohou být následující biblické zásady. Když například máte pocit, že určitou situaci už neunesete, pamatujte, že „existuje přítel, který přilne těsněji než bratr“. (Přísloví 18:24) Promluvte si o tom, co vás tíží, se zralým přítelem nebo s manželským partnerem. „Neduste to v sobě,“ říká sociolog Ronald L. Pitzer. „Svěřte své pocity a obavy někomu, kdo je rozumný, chápe vás a záleží mu na vás.“

Bible také mluví o člověku, který „jedná se svou vlastní duší blahodárně“. (Přísloví 11:17) Ano, je správné respektovat své potřeby. V Bibli je řečeno: „Lepší je hrst odpočinku než dvojitá hrst tvrdé práce a honba za větrem.“ (Kazatel 4:6) Velmi vám může prospět, když si vyhradíte určitý čas pro sebe — byť by to bylo jen několik minut po ránu, kdy si při šálku čaje v klidu čtete, modlíte se nebo rozjímáte.

Prospěšný je také přiměřený pohyb a zdravý jídelníček. Kniha zabývající se rodičovstvím nám připomíná: „Jestliže něco z hodnotného času a energie věnujete sami sobě, pak jste v podstatě doplnili svou kapacitu. . . . Pokud stále vydáváte, pamatujte, že musíte také něco dostávat zpět, protože jinak riskujete, že se po emocionální stránce vyčerpáte, nebo dokonce zhroutíte.“

Kromě toho Bible pomáhá rozvíjet vlastnosti, které jsou potřebné k tomu, abychom se dokázali se stresem vyrovnat, například „mírnou povahu“, trpělivost a laskavost. (Galaťanům 5:22, 23; 1. Timoteovi 6:11) A nejen to, Bible nám dává naději, že přijde nový svět, kde již žádné příčiny lidského trápení nebudou. (Zjevení 21:1–4) Proto je rozumné zvyknout si denně číst Bibli. Pokud byste chtěli s takovým programem čtení začít a uvítali byste pomoc, svědkové Jehovovi se vám budou rádi věnovat.

To neznamená, že křesťané nezažívají stres. Ježíš ale řekl, že nemusíme být ‚obtíženi úzkostnými životními starostmi‘. (Lukáš 21:34, 35) A navíc, když se Jehova Bůh stane vaším přítelem, můžete u něj najít skutečné útočiště. (Žalm 62:8) Pomůže vám, abyste se s životními stresy vyrovnali.

[Poznámky pod čarou]

^ 7. odst. Více informací je uvedeno v sérii článků „Šikana v práci — Co s tím můžete dělat?“ ve vydání Probuďte se! z 8. května 2004.

^ 15. odst. Více informací najdete ve 3. kapitole knihy Tajemství rodinného štěstí, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Praporek na straně 11]

„Když jsem byla mladá, zvládala jsem všechno. Teď už to nejde tak snadno. Hektický způsob života, který jsem vedla, si začíná vybírat svou daň“

 [Rámeček a obrázky na straně 10]

Jak omezit stres

▪ Denně dopřejte svému tělu dostatečný odpočinek

▪ Jezte zdravě. Nepřejídejte se

▪ Pravidelně se věnujte vhodnému pohybu, například ostré chůzi

▪ Jestliže máte z něčeho obavy, popovídejte si o tom s přítelem

▪ Věnujte více času rodině

▪ O domácí povinnosti se podělte s ostatními

▪ Poznejte svou fyzickou a emocionální kapacitu

▪ Stanovujte si realistické cíle; nebuďte perfekcionisté

▪ Organizujte si čas; mějte vyvážený a rozumný program

▪ Rozvíjejte křesťanské vlastnosti, jako je mírnost a trpělivost

▪ Vyhraďte si nějaký čas pro sebe

[Obrázek na straně 7]

Ke zmírnění stresu může přispět to, že si uctivě promluvíte se svým zaměstnavatelem

[Obrázek na straně 8]

Rodiče mohou své děti naučit, jak hospodařit s penězi

[Obrázek na straně 8]

Mladý člověk si může o svých stresech popovídat s někým, kdo je schopen mu pomoci

[Obrázek na straně 8 a 9]

S domácími pracemi mohou pomáhat všichni