Přejít k článku

Přejít na obsah

Jeskyně plná perel

Jeskyně plná perel

 Jeskyně plná perel

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V MEXIKU

KDYŽ jeden americký speleolog neboli jeskyňář stál na koberci z milionů „perel“, spontánně zvolal: „Bože, děkuji ti za to, že jsi mi dal život, abych mohl vidět tento zázrak!“ Zavítal totiž do Jeskyně kuliček, která je součástí jeskynního systému v jihovýchodním Mexiku. Délka těchto jeskyní je 529 metrů a hloubka 17 metrů. Uvnitř jsou nádherné skalní útvary. Protože jsme se o jeskyni doslechli, chtěli jsme ji vidět na vlastní oči.

Jeskyně sice leží na soukromém ranči, ale protože jsme se znali s manželkou majitele, mohli jsme se dovnitř podívat. Vstupním otvorem jsme vešli do jeskynních chodeb a uviděli asi dvě stě milionů vápencových kuliček neboli jeskynních perel. Pokrývají podlahu do výšky až 12 centimetrů na ploše asi 50 metrů. Neodolali jsme pokušení a nabrali je do dlaně. Ty nejmenší — asi o velikosti čočky — propadávají mezi prsty, ty největší mají velikost malého pomeranče. Zvědavější návštěvníci je rozhrnují, čímž se dostanou k pevnému podkladu, který je tvořen přisedlými kuličkami, jež mají stejnoměrný vápencový povlak.

Jak tyto jeskynní perly vznikají? Do malých louží prudce dopadají kapky vody. Obsahují kalcit, který začne pokrývat cizorodé látky, jako je například písek, fragmenty kostí nebo i kousky brčka od limonády. Jak kalcitu postupně přibývá, tvoří se perly.

Místní lidé znali tuto jeskyni dlouhá léta, ale speleology ze zahraničí toto obrovské množství perel zaujalo teprve nedávno. V současné době se vyvíjí úsilí, aby tato mimořádná jeskyně byla prozkoumána a chráněna.

Místa jako tato jeskyně nám připomínají slova zapsaná v Žalmu 111:2: „Jehovova díla jsou velká, pátrají po nich všichni, kdo v nich mají potěšení.“