Přejít k článku

Přejít na obsah

Co když řekne „ne“?

Co když řekne „ne“?

 Mladí lidé se ptají . . .

Co když řekne „ne“?

POKLÁDALA jsi ho za přítele. Ale časem jsi k němu začala cítit něco víc. Možná tě zaujalo jeho zdvořilé chování nebo způsob, jak se na tebe usmíval, když jste spolu mluvili. Každopádně čas plynul a on nedal najevo žádné romantické city. Tak ses rozhodla, že se jej zeptáš, zda byste mohli být víc než jen přátelé. K tvému hlubokému zklamání on laskavě, ale pevně řekl, že ne. *

Je přirozené, že se tě to velmi dotklo. Nereaguj však nepřiměřeně, ale snaž se vidět věci rozumně. Ten mladý muž sice řekl, že k tobě žádné milostné city nechová, ale pamatuj, že tvou lidskou hodnotu to nesnižuje. Ani to automaticky neznamená, že tě nikdo nemiluje a neváží si tě. Vyjádření toho muže se totiž netýká ani tak tebe, jako spíše jeho osobních cílů a priorit.

Pokud jsi křesťanka, pamatuj také na to, že „Bůh . . . není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a na lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu“. (Hebrejcům 6:10) Soňa * to vyjádřila takto: „Stále máš svou cenu. Pro Jehovu máš hodnotu i jako svobodný člověk.“ Proč bys měla ztrácet sebeúctu, když si tě velmi váží nejen lidé, ale i Nejvyšší?

Máš možná pocit selhání nebo tě trápí obavy, že se pro manželství nehodíš. Ale skutečnost, že pro jednoho nejsi „ta pravá“, neznamená, že nebudeš „ta pravá“ pro někoho jiného. (Soudci 14:3) Neber to tak, že jsi v hledání manželského partnera selhala. Tvé úsilí naopak přineslo jeden dobrý výsledek — poznala jsi, že tento mladý muž není pro tebe vhodným partnerem. Proč to můžeme říct?

Je pro tebe tím pravým?

Bible přikazuje manželům, aby ‚milovali své manželky jako svá vlastní těla‘. (Efezanům 5:28) Dává jim také pokyn, aby svým manželkám ‚prokazovali čest‘. (1. Petra 3:7) Tím,  že ti ten mladý muž řekl ne, v podstatě ukázal, že v tuto chvíli není připraven milovat tě jako manželku a vážit si tě, a že tě považuje pouze za kamarádku. A má na to právo. Uvažuj, jestliže má tento postoj, byl by pro tebe skutečně vhodným manželem? Představ si, jak bys byla nešťastná, kdyby sis vzala někoho, kdo tě nemiluje a nepečuje o tebe, jak přikazuje Písmo.

Když se tvoje naděje na milostný vztah nesplnily, může ti to pomoci, abys toho mladého muže viděla z trochu jiného hlediska. V zamilovanosti je člověk někdy slepý k povahovým i duchovním nedostatkům toho druhého, jež jsou ostatním zřejmé. Myslíš si například, že si mladý muž skutečně vůbec nevšiml toho, jak se tvoje city k němu začínají měnit? Nebo tvoje city vědomě posiloval tím, jak se ti věnoval? Pokud je to ten druhý případ, neznamená to snad, že ještě není zralý na to, aby byl láskyplným křesťanským manželem? V tom případě je asi dobře, že jsi tuto bolestnou pravdu zjistila.

Marciiny city vzplanuly, když jí mladý muž začal věnovat zvláštní pozornost. Pak se jej zeptala, jak to vidí do budoucna, a on jí řekl, že nemá v úmyslu s ní navázat známost. Co jí pomohlo vyrovnat se s tímto zklamáním? Marcia říká: „Místo srdce jsem pak zapojila mozek, a to mi pomohlo emoce zvládnout.“ Když si uvědomila, jaké biblické požadavky by měl splňovat manžel, bylo jí jasné, že tento mladý muž je zkrátka nesplňuje. A to jí pomohlo smutek překonat.

Podobnou zkušenost měla i Andrea. Později si uvědomila, že ve způsobu, jakým s ní ten mladý muž jednal, byla patrná nezralost. Pochopila, že není připraven na manželství, a byla Jehovovi vděčná za to, že jí otevřel oči. Andrea říká: „Jsem přesvědčena, že Jehova tě může chránit, aby ses nedostala do situace, která by ti ublížila. Musíš mu ale důvěřovat.“ Pochopitelně, že v mnoha případech jedná mladý muž zásadově a odmítne tě z důvodů, které jsou čestné. Ať je to jakkoli, jak se můžeš vyrovnat s pocity, které to v tobě vyvolalo?

Co ti pomůže zvládat své city

Pokud jde o tvé city, nějaký čas asi potrvá, než se s odmítnutím vyrovnáš. Tvá náklonnost určitou dobu rostla, a tak i opačný proces si vyžádá nějaký čas. Jen zřídka je možné ukončit milostný vztah tak rychle, jako když zhasneš světlo. Některé dny ti to může připadat zdrcující. Ale nespěchej na sebe, s postupem času mohou tyto city zmizet. Pokud bys ale chtěla, aby odezněly rychleji, vyhýbej se tomu, co je podporuje.

Odolej například nutkání pitvat slova nebo gesta, kterými jsi o svých pocitech tomu mladému muži řekla. Pokud takové myšlenky nepotlačíš, možná dospěješ k závěru, že on to vlastně tak nemyslel nebo že bys přece jen mohla uspět, kdybys zkusila jiný přístup. Přijmi fakt, že jeho city změnit nemůžeš. Je velmi pravděpodobné, že ať už bys zvolila jakýkoli způsob, jeho odpověď by byla stejná.

Další léčkou může být snění. Můžeš si v mysli představovat, jak spolu šťastně žijete. Tyto vzdušné zámky ti zdánlivě přinášejí úlevu, ale jsou jen iluzí. Ve chvíli, kdy skončí, si opět uvědomíš, co se stalo, a začneš pociťovat intenzivní bolest. Tento cyklus příjemných iluzí a potom nesnesitelné bolesti může pokračovat dlouhou dobu — pokud nebudeš vyvíjet úsilí, abys jej zastavila.

Snaž se vytlačit tyto fantazie z mysli. Když se začnou vracet, seber se a jdi se projít. Dělej nějakou fyzickou práci, abys svou mysl nějak zaměstnala. Soustřeď se na věci, které budují, a ne na věci, které tě deprimují. (Filipanům 4:8) Zpočátku to může být obtížné, ale v tomto zápase můžeš zvítězit a najít vnitřní pokoj.

Velkou pomocí může být i podpora blízkých přátel. (Přísloví 17:17) Soňa však upozorňuje: „Není dobré mít jen svobodné přítelkyně stejného věku, které touží po manželství.  Potřebuješ také starší přátele, kteří ti pomohou, abys to viděla objektivně.“ A pamatuj, že existuje někdo, kdo ti v překonávání bolesti může poskytnout ještě větší pomoc.

Jehova ti nabízí přátelství a podporu

Když jeden věrný muž ve starověku pociťoval zklamání, modlil se k Jehovovi o pomoc. Co se stalo? Tento muž napsal: „Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.“ (Žalm 94:19, Ekumenický překlad) I tebe Jehova utěší a podepře, když se k němu budeš modlit ve víře. Tak to dělala Andrea. Vypráví: „K tomu, aby člověk dokázal překonat bolest a jít dál, je modlitba velmi důležitá.“ A Soňa říká, že modlitba „člověku dává sebeúctu, která není závislá na tom, zda jej druzí mají nebo nemají rádi“.

Tvé pocity nemůže plně chápat žádný člověk, ale Jehova ano. Vytvořil lidi s touhou milovat a být milován manželským partnerem. Jehova ví, jak silný může být milostný cit, a také ví, jak jej ovládnout. A tu velkou bolest srdce ti pomůže překonat, protože v 1. Jana 3:20 je uvedeno, že „Bůh je větší než naše srdce a zná všechno“.

Zachovej si vnitřní rovnováhu

Manželství může být zdrojem velké radosti, ale lze ji čerpat i jinde. Manželské dvojice nemají výsadní právo na štěstí. Radost například prožívají všichni, kdo slouží Jehovovi. A v některých ohledech mají svobodní lidé určité výhody před těmi, kdo jsou v manželství. Nezažívají „soužení ve svém těle“, jak je uvedeno v 1. Korinťanům 7:28. Toto soužení jsou stresy a napětí, které prožívají všechny manželské dvojice. Svobodní lidé mají více osobní svobody a mohou snadněji využívat svůj život ke službě pro Jehovu. Proto Bible uvádí: „Ten, kdo dává své panenství do manželství, dělá dobře, ale kdo je nedává do manželství, udělá lépe.“ (1. Korinťanům 7:38) I v případě, že máš silnou touhu vstoupit do manželství, rozjímání o biblických naukách ti může pomoci, aby sis zachovala vnitřní rovnováhu a svou současnou situaci maximálně využila.

Někteří přátelé ti v dobrém úmyslu možná řeknou: „Neboj se, jednoho dne najdeš toho pravého.“ A je to pravda. Skutečnost, že tě jeden muž odmítl, vůbec neznamená, že zůstaneš sama. Jedna mladá žena jménem Candace však říká: „Opravdu Jehovovi důvěřuji. Nemyslím si, že mi musí dát manžela, abych byla šťastná. Vím totiž, že mi poskytne, co potřebuji, abych tu prázdnotu zaplnila.“ Takový optimistický způsob uvažování jí pomohl zklamání překonat.

Snahy navázat známost často v tomto světě selhávají, ale selhávají také mnohá manželství. Pokud vložíš důvěru v Jehovu a budeš poslouchat jeho rady, pomůže ti to prožívat místo zklamání radost. Můžeš zažít něco podobného jako král David, který napsal: „Jehovo, veškerá má touha je před tebou, ani mé vzdychání není před tebou skryto. Čekal jsem totiž, Jehovo, na tebe; a ty sám jsi přistoupil k tomu, abys odpověděl, Jehovo, můj Bože.“ (Žalm 38:9, 15)

[Poznámky pod čarou]

^ 3. odst. V článku „Mladí lidé se ptají . . . Mám mu říct, co cítím?“ (22. října 2004) je vysvětleno, že v některých zemích může být kvůli místní kultuře nevhodné, aby žena nabídla muži milostný vztah. Bible takové jednání sice neodsuzuje, ale vybízí křesťany, aby nepřiváděli druhé ke klopýtání. Ti, kdo se chtějí líbit Bohu, by při rozhodování měli vzít tuto radu v úvahu. (Matouš 18:6; Římanům 14:13; 1. Korinťanům 8:13)

^ 5. odst. Některá jména byla změněna.

[Obrázky na straně 20]

Využívej pomoci, kterou Bůh poskytuje