Přejít k článku

Přejít na obsah

Každý potřebuje přátele

Každý potřebuje přátele

 Každý potřebuje přátele

„Přítel je někdo, s kým můžeš o čemkoli mluvit, a komu můžeš kdykoli zavolat.“ Yaël, Francie

„Přítel chápe, co tě zranilo, a cítí to úplně stejně.“ Gaëlle, Francie

„EXISTUJE přítel, který přilne těsněji než bratr.“ (Přísloví 18:24) Od doby, kdy byla tato slova napsána, sice uplynulo téměř 3 000 let, ale lidská povaha se nezměnila. Přátelství je pro lidskou duši stejně důležité jako potrava a voda pro lidské tělo. Mnozí lidé však zjišťují, že uspokojit tuto základní potřebu není snadné. Je běžné, že lidé se cítí osamělí. „Není těžké najít příčiny,“ konstatují Carin Rubensteinová a Phillip Shaver ve své knize In Search of Intimacy (Hledání blízkosti). Důvodem jsou podle nich takové faktory jako „značná migrace“, protože se lidé velmi často stěhují, „neosobní a kriminalitou sužovaná města“ a to, že „osobní kontakt mezi lidmi v místě bydliště nahradilo sledování televize a videokazet v domácnosti“.

Současný způsob života stojí také čas a energii. „Dnešní obyvatel města je za jeden týden v kontaktu s více lidmi, než s kolika se vesničan v sedmnáctém století setkal za rok, nebo dokonce za celý život,“ píše Letty Pogrebinová v knize Among Friends (Mezi přáteli). V životě se seznámíme možná se stovkami lidí, a tak může být problém trávit s někým tolik času, aby přátelství vzniklo a také se prohlubovalo.

Dokonce i v místech, kde ještě před nedávnem byl život daleko méně hektický, se sociální poměry prudce mění. „Mívali jsme velmi blízký vztah ke svým přátelům,“ říká Ulla, která žije ve východní Evropě. „Ti se však nyní plně věnují práci a svým osobním zájmům. Všichni jsou stále zaneprázdněni, a my cítíme, že naše stará přátelství pomalu ochládají.“ Ve spěchu dnešní doby se může stát, že přátelství je odsunuto na vedlejší kolej.

Nicméně touha mít přátele je stále stejně intenzivní, a to obzvláště u mladých lidí. Yaël, jejíž slova byla citována v úvodu, říká: „Když je člověk mladý, potřebuje mít pocit, že jej druzí berou, že někam patří, že má k někomu blízko.“ Všichni, mladí i letití, potřebují mít radostné a blízké vztahy. Navzdory překážkám může každý udělat mnoho pro to, aby skutečné přátelství navázal a dále jej upevňoval. Tímto námětem se budou zabývat následující články.