Přejít k článku

Přejít na obsah

Uvěznění, a přesto svobodní

Uvěznění, a přesto svobodní

 Uvěznění, a přesto svobodní

Od našeho dopisovatele v Mexiku

DEVADESÁT kilometrů od západního pobřeží Mexika leží souostroví Islas Marías. * Jeden z těchto tichomořských ostrovů, María Madre, slouží od roku 1905 jako trestanecká kolonie, kam jsou posíláni odsouzenci z celého Mexika. V minulosti tento ostrov naháněl vězňům hrůzu. Dnes se sem naopak posílají ti vězňové, kteří o to sami požádají a kteří se nedopouštějí žádných kázeňských přestupků.

Jedním z důvodů je to, že některým vězňům je dovoleno mít na ostrově i svou rodinu. Trestanci nežijí v celách se zamřížovanými okny, ale v malých domcích. V kolonii fungují mnohé služby, které jsou běžné v menším městě. Díky telefonu, telegrafu, televizi a poště jsou vězňové v kontaktu s vnějším světem. Děti zde mohou chodit do základní školy. Ke studiu na střední škole se potom vrací na pevninu. A přestože vstupu na území ostrova vždy předchází přísná kontrola, každý týden sem vojenská loď přiváží nejen zásoby, ale také návštěvníky.

A jak je to s nápravným procesem? Trestanci, kteří sami sebe označují za colonos, tedy osadníky, jsou povinni každý den několik hodin pracovat. To jim pomáhá, aby se potom snadněji přizpůsobili životu na svobodě, a zároveň se tím částečně pokryjí náklady spojené s jejich pobytem na ostrově. Colonos mají také velkou míru volnosti, co se týče soukromých aktivit. Někteří z nich se proto například věnují zahrádkářství nebo si přivydělávají výrobou různých předmětů. To ale neznamená, že by zde úplně chyběla jakákoli kázeň. Zdejší obyvatelé musí být každé ráno přítomni na nástupu a musí také respektovat zákaz vycházení, který platí od devíti hodin večer.

Na ostrovy přichází duchovní svoboda

Někdy kolem roku 1985 jeden z osadníků, jehož rodina patří ke svědkům Jehovovým, požádal o duchovní pomoc. Bylo s ním zahájeno biblické studium pomocí dopisů. Ze nějakou dobu zde vznikla skupina studentů Bible a začala se konat křesťanská shromáždění. Svědkové Jehovovi potom získali od vlády potřebné povolení a začali na ostrov pravidelně jezdit — cestovali přes noc a plavba z přístavu Mazatlán trvala třináct hodin. Od té doby se s pravdou z Božího slova seznámilo  přibližně 40 vězňů, dali se pokřtít a po odpykání trestu byli propuštěni. V současnosti je na ostrově šest pokřtěných svědků a shromáždění se účastní průměrně 25 přítomných.

Úřady si svědků Jehovových za jejich úsilí váží, a vězni, kteří se stali svědky, se těší všeobecné úctě. Asistent ředitele této kolonie nedávno jednomu svědkovi řekl: „Je skvělé, že vám, podobně jako nám, leží na srdci fyzické i morální blaho zdejších vězňů a že se o ně zajímáte. Máte naši plnou podporu.“ Potom se nabídl, že zajistí opravu domu, kde bratři pořádají shromáždění.

Jeden muž, který si na ostrově odpykává trest už deset let a který se zde stal svědkem, řekl: „Když se mě bratři, kteří za námi jezdí, zeptali, zda bych odsud chtěl odejít, odpověděl jsem jim, že bych raději i nadále sloužil tady. Tento ostrov pokládám za svůj obvod a vidím, že zvěstovatelé jsou tu velmi zapotřebí. Na druhou stranu bych se ale samozřejmě rád účastnil sjezdů a těšil se ze společenství s bratry.“ Příští rok by měl být tento bratr za dobré chování propuštěn.

Trestní systém uplatňovaný na Islas Marías očividně dosahuje při nápravě vězňů určitých úspěchů. Skutečnou duchovní svobodu a skutečnou nápravu však přináší poselství o Království. Znamená ‚propuštění zajatých‘ a ‚rozevření očí vězňů‘. (Lukáš 4:18; Izajáš 61:1)

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Ačkoli se nazývá také Islas Tres Marías, což znamená „Tři Marie“, ve skutečnosti se souostroví skládá ze čtyř ostrovů, z nichž tři jsou neobydlené.

[Rámeček a obrázky na straně 21]

Z narkomana křesťanským starším

Guillermo byl uvězněn za prodej a užívání drog. Ani po příjezdu na Islas Marías se své závislosti nezbavil. Všiml si ale, že někteří z vězňů, kteří dostali vysoké tresty za obchod s drogami a podobné zločiny, najednou začali dbát o svůj vzhled, vypadají spokojeně a chovají se naprosto vzorně. Když zjistil, že tito vězňové studují Bibli se svědky Jehovovými, přijal pozvání na jejich shromáždění. Později začal Bibli studovat i on.

Guillermo se od základu změnil a zanedlouho byl propuštěn. Okamžitě se spojil se svědky Jehovovými, aby mohl pokračovat ve studiu. V současné době slouží jako sborový starší a 17 členů jeho rodiny se stalo svědky Jehovovými. Guillermo říká: „Jsem moc rád, že znám Jehovu a že jsem se zbavil svých špatných návyků. Mnozí z mých bývalých přátel zaplatili za svou závislost na drogách životem. Drogy se podepsaly i na mně, například je pro mě těžké zapamatovat si určité informace. Ale studijní metody, které svědkové používali, přispěly k tomu, že se moje myšlenkové schopnosti výrazně zlepšily. Lékaři žasli, protože si mysleli, že s mým zdravotním stavem se už nedá nic dělat. Je úžasné, kolik dobrého přinesla biblická pravda mně a mé rodině. Dříve jsme si nikdy nedávali najevo svou lásku. Dnes jsme jednotní.“

[Mapy na straně 20]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Mazatlán

Islas Marías

María Madre

[Obrázek na straně 20]

„Colonos“ a jejich rodiny před sálem Království na María Madre