Přejít k článku

Přejít na obsah

„Nechceme slavit Halloween!“

„Nechceme slavit Halloween!“

 „Nechceme slavit Halloween!“

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V BELGII

K tomuto rozhodnutí dospěli žáci jedné třídy v belgickém městě Tienen. Jak k tomu došlo? V Belgii se začal Halloween slavit poměrně nedávno. Na této škole se jej chystali slavit vůbec poprvé, a to 31. října 2002. Ještě před tímto datem dala učitelka všem dětem za úkol, aby si připravily něco, co s Halloweenem souvisí. „Čím ohavněji a groteskněji ho vylíčíte, tím lépe!“ dodala.

Do této třídy chodí také desetiletý Matthias. Vzpomněl si, že v časopise Probuďte se!, ve vydání z 8. října 2001, se dočetl o skrytém nebezpečí takových oblíbených oslav, jako je Halloween. Zjistil, že na Halloweenu je mnoho věcí, které se nelíbí Bohu. Na základě těchto článků si tedy Matthias vypracoval referát. Matthiasova učitelka si referát pečlivě přečetla a došla k závěru, že Halloween opravdu není tak neškodný, jak si lidé obvykle myslí. Pak požádala Matthiase, aby tento námět přednesl před třídou.

Když Matthias začal, zdálo se, že mnozí žáci vůbec nedávají pozor. Jak ale výklad pokračoval, všichni se do referátu zaposlouchali. Matthias skončil a učitelka se žáků zeptala, zda stále ještě chtějí slavit Halloween. Třída jednohlasně odpověděla: „Ne!“ Jedna dívka vykřikla: „Je to hrozný svátek!“ a jiný spolužák řekl: „Vůbec jsem nevěděl, že když slavíme Halloween, jsme vlastně neuctiví k mrtvým lidem.“

Matthiase, který býval dost nesmělý, tato zkušenost velmi povzbudila k tomu, aby se svého biblicky školeného svědomí držel i tehdy, když to vůbec není snadné. Díky tomu si Matthias u učitelky i u spolužáků vydobyl jako svědek Jehovův mnohem větší respekt.