Přejít k článku

Přejít na obsah

Je rozvod řešením?

Je rozvod řešením?

 Co říká Bible

Je rozvod řešením?

JEDEN kněz v Británii vítá účastníky slavnostního obřadu. Před ním stojí dvojice, kterou doprovázejí blízcí přátelé a děti. Jedná se o svatbu? Vůbec ne. Tímto obřadem je ukončeno jejich manželství. Rozvod je nyní tak běžný, že některé církve začaly provádět rozvodové liturgie.

Uvažujete o rozvodu? Pokud ano, povede konec manželství opravdu ke šťastnějšímu životu? Existují nějaké praktické kroky, které vám pomohou dosáhnout spokojeného manželství?

„Stanou se jedním tělem“

Když první lidská dvojice uzavřela sňatek, Bůh prohlásil, že muž se „přidrží . . . své manželky a stanou se jedním tělem“. (1. Mojžíšova 2:24) Manželství tedy mělo být trvalým svazkem. Proto Ježíš později prohlásil, že jediným biblickým důvodem k rozvodu, kdy je člověk volný k dalšímu manželství, je smilstvo. (Matouš 19:3–9) *

Z toho je patrné, že člověk nesmí brát manželské uspořádání na lehkou váhu. Co ale v případě, že problémy v manželství jsou opravdu vážné?

Je rozvod moudrý postup?

Ježíš dal zásadu, která nám pomůže posoudit naše jednání: „Moudrost se prokazuje jako  spravedlivá svými skutky.“ (Matouš 11:19) Co ukazují výsledky obrovského množství neuvážených rozvodů, k nimž dochází v dnešní době?

„Výhody plynoucí z rozvodu se značně zveličují,“ říká profesorka sociologie na Chicagské univerzitě Linda Waiteová, která vede tým odborníků zabývajících se příčinami nešťastných manželství. Podobně i profesor Michael Argyle z Oxfordské univerzity, který během jedenácti let analyzoval odpovědi tisíců lidí, zjistil, že „nejméně šťastnými členy společnosti byli lidé rozvedení nebo v rozluce“. Proč to tak asi je?

Rozvod sice některé problémy může vyřešit, ale je s ním spojena řada traumatizujících událostí, kterým člověk nemůže zabránit. Výzkum ukazuje, že rozvodem se obvykle nezmírní příznaky deprese a nezvýší se osobní sebeúcta.

I v případě, že nemáte „ideální manželství“, může vám prospět, když se svým manželským partnerem zůstanete. Mnozí z těch, kdo se takto rozhodli, byli nakonec rádi. Profesorka Waiteová uvádí: „Řada problémů mezi partnery se nakonec nějak vyřeší, a tak po nějaké době je manželství šťastnější.“ Z jedné studie dokonce vyplynulo, že téměř osmdesát procent lidí, kteří měli „velmi nešťastné“ manželství, ale nerozvedli se, byli o pět let později „v manželství šťastni“. I v případě velmi závažných problémů je tedy rozumné, když se dvojice nerozvede ukvapeně.

Praktické kroky

Ti, kdo uvažují o rozvodu, by si měli položit otázku, zda to, co od manželství očekávají, je realistické. Sdělovací prostředky propagují představu romantického vztahu, který vyvrcholí okázalou svatbou, po níž je dvojice navždy šťastná. Jestliže to tak po svatbě není, může zklamání vést ke konfliktům. Rostoucí napětí způsobí, že negativní emoce převládnou. Láska ochladne a časem ji vystřídá hněv a nenávist. Za takových okolností mají někdy lidé pocit, že jediným řešením je rozvod. (Přísloví 13:12)

Nepřipusťte, aby negativní emoce ovlivnily váš náhled. Prospěje vám, když se budete stýkat s lidmi, kteří jsou pevně rozhodnuti považovat manželství za trvalý svazek. Křesťané jsou vybízeni, aby ‚utěšovali jeden druhého a jeden druhého budovali‘. (1. Tesaloničanům 5:11) A ti, kdo jsou v problematickém manželství, určitě od svých spoluvěřících útěchu potřebují.

Hodnota bohulibých vlastností

„Oblékněte [si] něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost,“ vybízel apoštol Pavel. (Kolosanům 3:12) Tyto vlastnosti mohou během bouřlivých období chránit manželskou jednotu.

Pavel například napsal: „Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti.“ (Kolosanům 3:13) Psycholog Christopher Peterson z Michiganské univerzity říká: „Ochota odpouštět je rysem, který výrazně přispívá ke štěstí.“

Laskavost, něha a odpouštění vedou k lásce, a láska je „dokonalým poutem jednoty“. (Kolosanům 3:14) Určitě jste kdysi byli šťastně zamilováni. Dokážete obnovit lásku, kterou jste kdysi cítili? Ať je vaše situace jakkoli těžká — nevzdávejte to. Existuje naděje. Když budete lnout jeden k druhému a uplatňovat biblické zásady, možná to povede k tomu, že budete šťastnější, než jste si mysleli. A vaše úsilí v tomto směru potěší také Jehovu Boha, Původce manželství. (Přísloví 15:20)

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. Křesťanský sbor svědků Jehovových respektuje právo nevinného křesťana rozhodnout se, zda se s nevěrným partnerem rozvede, nebo ne. Viz Probuďte se! z 22. dubna 1999, strany 5–9.