Přejít k článku

Přejít na obsah

Bývalí vojáci usilují o pokoj

Bývalí vojáci usilují o pokoj

 Bývalí vojáci usilují o pokoj

V ČASOPISE Probuďte se! z 8. prosince 2002 bylo uvedeno vyprávění Tošiakiho Niwy, bývalého japonského pilota, který byl během druhé světové války vycvičen jako kamikadze. Niwa uvedl, že v srpnu 1945 byl na základně blízko Kjóta, kde čekal na rozkaz k sebevražednému útoku na americké lodě. Tento rozkaz však nikdy nebyl vydán, protože pouze o pár dní později válka skončila. Za několik let Niwa začal studovat Bibli se svědky Jehovovými. Dozvěděl se, že ti, kdo chtějí dělat radost Bohu, se válek neúčastní. S druhými lidmi jednají s úctou, a to bez ohledu na to, kde žijí nebo jaké jsou národnosti. (1. Petra 2:17) Bývalý voják Niwa dnes usiluje o pokoj a s druhými mluví o sjednocujícím poselství z Božího slova.

Vyprávění Niwy zaujalo Russella Wertse ze Spojených států, který bojoval ve stejné válce, ale na druhé straně. Russell Werts napsal Niwovi dopis: „Uvedl jsi, že v srpnu 1945 jste blízko Kjóta očekávali invazi. V té době jsem se na tuto invazi připravoval a procházel jsem konečnou fází výcviku. Kdyby tehdy válka neskončila, pravděpodobně bychom v té bitvě oba zemřeli, ale každý na opačné straně fronty. Stejně jako ty a tvoje rodina, jsme se i já a moje manželka stali svědky Jehovovými. Je to skvělý pocit, když vím, že my, kteří jsme se chtěli navzájem zabít, jsme teď nejen přátelé, ale i bratři.“

Mnozí lidé, kteří byli kdysi úhlavními nepřáteli, podobně jako Tošiaki Niwa a Russell Werts, dnes žijí pokojně a jednotně díky tomu, že studovali Boží slovo, Bibli, a že to, co se dozvěděli, začali uplatňovat ve svém životě. Mezi svědky Jehovovými jsou Židé a Arabové, Arméni a Turci, Němci a Rusové, příslušníci kmenů Hutu a Tutsi, a ti všichni dávají najevo, že jsou pravými křesťany. Ježíš řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35)

[Obrázky na straně 31]

Tošiaki Niwa a Russell Werts v době druhé světové války