Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Rezistentní mikroby Váš časopis čtu s velkým zájmem. Zvláště se mi líbila úvodní série „Rezistentní mikroby — Celosvětová hrozba“. (22. října 2003) Chtěla bych Váš časopis dostávat i nadále a také bych chtěla studovat Bibli se svědky Jehovovými.

J. G., Rusko

Ve stínu svých rodičů Moc Vám děkuji za článek „Mladí lidé se ptají . . . Jak se mohu vymanit ze stínu svých rodičů?“. (22. října 2003) Tatínek je starším ve sboru svědků Jehovových a já jsem byla vždy dávána za vzor ostatním. Chtěla jsem se tomu vzepřít, abych si zachovala svou identitu. Díky tomuto článku jsem si uvědomila, že bych toho později litovala. Teď vím, že si musím najít ve sboru své místo a být sama sebou.

L. D., Francie

Chápu pocity mladých lidí, kteří byli citováni v tomto článku. Dříve jsem se hodně zaměřoval na to, že sbor ode mě mnoho očekává, protože můj tatínek a strýc byli mezi bratry dobře známi. Moje příjmení bylo jako výrobní značka, která mě všude doprovázela. Když jsem nedokázal splnit očekávání, připadal jsem si úplně k ničemu. Teď se ale učím, že nejdůležitější je to, jak nás vidí Jehova.

S. S., Japonsko

Boží jméno V roce 1983 jsem dětem koupila knihu o Havajských ostrovech. Psalo se tam o tom, jak někdy kolem roku 1800 manželka jednoho náčelníka vydala svědectví o svém Bohu Jehovovi. Slovensko tehdy bylo socialistickou zemí a vidět Boží jméno v oficiální literatuře bylo velmi vzácné. Celá léta pro nás bylo záhadou, odkud náčelníkova manželka věděla o Božím jménu. Měli jsme proto velkou radost, když jsme našli vysvětlení v článku „Jehovovo jméno v Tichomoří“. (22. října 2003)

E. G., Slovensko

Misionářem v Africe Moc se mi líbil životní příběh Ernesta Pandachuka „Základ pro smysluplný život“. (22. října 2003) Potýkám se s mnoha problémy. Mám například špatné zdraví a jako svobodná matka musím svého syna vychovávat sama. Moje problémy se však nedají srovnat s tím, s jakými obtížemi bojují někteří naši křesťanští bratři v Africe. Článek na mě velmi zapůsobil a podnítil mě k tomu, abych rozjímala o Ježíšových slovech u Matouše 6:33, kde je slib, že Jehova se postará o ty, kdo hledají nejprve Království.

M. Č., Rusko

Pozorujeme svět Chci Vám poděkovat za rubriku „Pozorujeme svět“. To je to první, co si v časopise čtu, a vždycky se těším na obrázky. Povzbuzují mě k tomu, abych si přečetla o námětech, které by mě jinak nezaujaly. Například obrázek k článku „Hlučné ryby“ v čísle z 22. října 2003 je opravdu legrační.

N. N., Spojené státy

V článku „Ochrana před komáry“ (8. srpna 2003) v rubrice „Pozorujeme svět“ jste se odvolávali na zprávu, která říká: „Denně užívejte 300 miligramů vitaminu B1.“ Denní příjem takového množství by však měl nepříznivý účinek na organismus.

H. M., Japonsko

Odpověď redakce: Odborníci nemají jednotný názor na to, jaké množství vitaminu B1 (thiaminu) je škodlivé. Někteří doporučují jako denní dávku jen 1,1 miligramu. Zpráva vydaná Světovou zdravotnickou organizací však uvádí, že podle některých informací „perorální dávky 500 mg podávané denně po dobu jednoho měsíce nebyly prokázány jako toxické“. V každém případě je to námět, který bude bezpochyby podroben dalšímu zkoumání.