Přejít k článku

Přejít na obsah

„Pamatuj na svého Stvořitele“

„Pamatuj na svého Stvořitele“

 „Pamatuj na svého Stvořitele“

„Pamatuj na svého Stvořitele v době svého mládí. V letech, která přijdou, tě budou tížit problémy a řekneš: ‚Život mě už netěší.‘“ (Kazatel 12:1, „Contemporary English Version“)

VÝŠE uvedená biblická pasáž je dobrým podnětem k přemýšlení. Mladí jsme jen jednou v životě. Později se budeš na léta dospívání dívat buď s radostným uspokojením, nebo s bolestnou lítostí. Jak to bude v tvém případě? Můžeš to nějak ovlivnit?

„Pamatuj na svého Stvořitele,“ vybízí uvedený biblický citát. Jak to můžeš dělat? Tím, že budeš dodržovat Boží zákony a zásady, které jsou uvedeny v Božím slově, Bibli. To rozhodně neznamená, že musíš žít asketickým způsobem života jako náboženští fanatikové, kteří si odpírají jakékoli potěšení. Když totiž budeš pamatovat na svého Stvořitele, povede to k tomu, že budeš zažívat velké štěstí. Jak to?

Znázorněme si to například na tom, že jsi dostal auto a řidičský průkaz. Tento nový druh svobody může být pro tebe zdrojem velkého potěšení. Jen si představ, kam všude se můžeš podívat! Avšak nově získaná svoboda s sebou nese závažnou odpovědnost. Při řízení auta musíš dodržovat pravidla silničního provozu a věnovat pozornost dopravní signalizaci, omezení rychlosti a výstražným značkám. Připraví tě to snad o radost z řízení? Jistěže ne. V podstatě to slouží pro tvoji ochranu. Vždyť nehoda není nic příjemného.

Podobné to je se svobodou, kterou ti poskytuje tvůj Stvořitel, Jehova Bůh. Jak dospíváš, dává ti možnost zvolit si, co uděláš se svým životem. (5. Mojžíšova 30:19; Přísloví 27:11) To je skutečně úžasný projev důvěry. Nese to s sebou ale závažnou odpovědnost. Ve svém Slově Jehova stanovil něco jako ‚pravidla silničního provozu‘, tedy měřítka, podle kterých máme žít. Připravují tě tato měřítka  o štěstí? To sotva. Naopak, chrání tě před zármutkem a bolestí, kterou dnes prožívá tolik mladých.

Federico, kterému je nyní 30 let, ví, o čem je řeč. Jeho spolužáci se věnovali činnostem, o kterých věděl, že by se jim měl vyhnout. „Vypadalo to, že se skvěle baví,“ říká Frederico, „a já jsem netušil, že v podstatě nejsou šťastní.“ Když se Federico dívá zpátky, je rád, že se v době dospívání řídil biblickými zásadami. „Určitě jsem se potýkal s nějakými problémy jako každý mladý člověk. Bible mě ale skutečně ochránila. A vždy byl nablízku nějaký spolukřesťan, který mi pomohl. Dodržování biblických zásad mi přineslo daleko větší štěstí, než bych si kdy pomyslel.“

Jehova Bůh chce, abys byl šťastný — doopravdy šťastný. Není to nějaká póza veselosti, která v podstatě zakrývá vnitřní bolest. Bible říká: „Užívejte svého mládí. Radujte se, dokud jste mladí.“ Tato rada nicméně končí upozorněním: „Pamatujte však, že za všechno, co děláte, vás bude soudit Bůh.“ (Kazatel 11:9, Today’s English Version)

Pamatuj na svého Stvořitele tím způsobem, že budeš moudře používat svobodu, kterou máš. Pak i Stvořitel bude jistě pamatovat na tebe a poskytne ti to největší možné štěstí. Bible říká: „Jehovovo požehnání — to obohacuje, a on k němu nepřidává žádnou bolest.“ (Přísloví 10:22)

Pro mladé lidi, kteří se potýkají s problémy dospívání, vydali svědkové Jehovovi 320stránkovou publikaci Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi. Do dnešní doby bylo vytištěno téměř 34 milionů výtisků v 77 jazycích. Tuto knihu můžeš získat tak, že se spojíš se svědky Jehovovými ve svém okolí.

[Obrázky na straně 8 a 9]

Co může dospívajícímu pomoci

Udělej si čas na čtení Božího slova

Horlivě se věnuj kazatelské službě

Vyhýbej se špatné společnosti

Bez zábran si povídej se svými rodiči

[Podpisek]

Titulní strana brožury: Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.