Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Komunikace Musela jsem Vám napsat v souvislosti se sérií článků „Komunikace — Nezbytná pro život“. (22. září 2003) Popisovali jste tam jev, který je vidět v celém stvoření — tvorové si navzájem pomáhají. Dokonce i rostliny si posílají signály, aby se navzájem varovaly před nebezpečím. Bude to úžasné, až se i lidé naučí dbát jeden o druhého.

C. C., Spojené státy

Moc se mi líbilo, jak jste popsali komunikaci mezi zvířaty. Člověk nutně musí dojít k závěru, že existuje Bůh, který je původcem všech těch úžasných věcí.

R. Z., Německo

Ani nedokážu vyjádřit, jakou radost jsem měla při čtení těchto článků. Máme opravdu nádhernou výsadu, že můžeme komunikovat s Bohem.

A. W., Jižní Afrika

Než jsem dnes ráno začala tyto články číst, bylo mi smutno. Čtení o tom, jak spolu hmyz komunikuje, mě ale rozesmálo. Do práce jsem už odcházela s úsměvem na tváři.

L. L., Francie

Tetování Mnohokrát Vám děkuji za článek „Mladí lidé se ptají . . . Mám si pořídit tetování?“. (22. září 2003) Myslela jsem si, že tetování je skvělá věc a chtěla jsem si pořídit tetovací obtisk, který časem zmizí. Ale díky výroku, že bychom si neměli chtít dělat na těle znamení, „a to ani dočasně“, jsem se vzpamatovala. Když jsem si uvědomila, že by moje tetování mohlo být pro někoho předmětem klopýtání a způsobit, že by mě druzí považovali za vzpurnou, rozhodla jsem se, že si tetování nepořídím.

A. K., Japonsko

Moc jsem po tetování toužila. Tento článek mi ale pomohl, abych si uvědomila, že bych toho mohla později litovat. Upozornili jste také na zdravotní rizika, a o tom jsem předtím neuvažovala. Děkuji Vám za přesvědčivý článek.

D. T., Francie

Piñata Se zájmem jsem si přečetl článek „Piñata — Starodávná tradice“. (22. září 2003) Vyvolal však ve mně několik otázek. Souvislost s falešným náboženstvím je dobře podložena. Měl jsem ale dojem, že článek v podstatě říká, že pokud to člověku svědomí dovoluje, je to v pořádku. Co tedy narozeniny nebo takové svátky jako Vánoce?

S. W., Spojené státy

Odpověď redakce: Křesťané se vyhýbají všem oslavám a zvykům, které i dnes souvisejí s falešnými náboženskými naukami nebo činnostmi, jimiž jsou porušovány biblické zásady. Bible například jednoznačně staví oslavy narozenin do nepříznivého světla. (1. Mojžíšova 40:20; Matouš 14:6–10) Pokud je ale jasně patrné, že nějaký zvyk nemá v současnosti žádný náboženský význam a neporušuje žádné biblické zásady, každý křesťan se musí sám rozhodnout, zda bude takový zvyk dodržovat, či nikoli.

Příběh vědce Mnohokrát Vám děkuji za vynikající článek „Mým náboženstvím byla věda“. (22. září 2003) Kenneth Tanaka se nebál přiznat si skutečnosti. Pokorně také uznal, že to, čemu po léta věřil, nebylo správné. To je dobrý postoj.

S. A., Rusko

Trpěla jsem depresí a bojovala jsem s touhou zemřít. Potom jsem si přečetla otázku v článku Kennetha Tanaky: „Jestliže konečným výsledkem má být neexistence, jaký smysl by pak měla naše existence?“ To zapůsobilo na mé srdce. Bylo to, jako by mi Bůh říkal: „Žij dál.“

C. I., Japonsko