Přejít k článku

Přejít na obsah

Vítejte na oblastním sjezdu „Choďte s Bohem“

Vítejte na oblastním sjezdu „Choďte s Bohem“

 Vítejte na oblastním sjezdu „Choďte s Bohem“

▪ Miliony lidí se sejdou na stovkách míst po celém světě, aby se zúčastnili letošního oblastního sjezdu. V České republice jsou sjezdy naplánovány tři. První z nich se bude konat od 2.–4. července 2004 v Ostravě, druhý proběhne od 16.–18. července 2004 v Praze a třetí, který bude v ruském jazyce, se uskuteční od 23.–25. července 2004 také v Praze. Věříme, že se jednoho z těchto třídenních shromáždění, která proběhnou od pátku do neděle, budete chtít zúčastnit.

Sjezdový program začne každé ráno v 9.30 hudbou. Námět pátečního dne zní: „To je ta cesta. Choďte po ní.“ Po úvodním proslovu „Shromážděni, aby nás Jehova poučoval o svých cestách“ bude následovat část obsahující interview s těmi, kdo věrně chodí s Bohem. Po proslovech „Prokazujte, co sami jste“ „Ať Boží slovo každý den vede vaše kroky“ bude dopolední program uzavřen proslovem o námětu sjezdu „Choďte s Bohem v bouřlivé době“.

V pátek odpoledne bude na programu třídílné sympozium „Ozeášovo proroctví nám pomáhá chodit s Bohem“. Následovat budou proslovy „Neoddělujte, co ‚Bůh jhem spojil‘“ „Mějme úctu k našim posvátným shromážděním“. Závěrečný proslov dne „Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů“ nás povzbudí k tomu, abychom se snažili předat dobrou zprávu i těm, kdo mluví cizím jazykem.

Sobotním programem se bude prolínat námět ‚Přísně se střežte, jak chodíte‘. Dopolední sympozium „Jako kazatelé stále dělejme pokroky“ bude zahrnovat další návrhy, jak zastihnout ty, kdo mluví jiným jazykem. Dopolední program uzavře důležitý proslov „Dali jste si ‚schůzku‘ s Jehovou — Choďte s ním věrně!“. Po něm budou pokřtěni ti, kdo pro to splňují požadavky.

Součástí sobotního odpoledne budou proslovy „Dávejte si pozor na ‚příčiny ke klopýtání‘“ „Vhodná rekreace přináší opravdové osvěžení“. Následující části programu, „Jehova je náš Pastýř“, „Vykupujte příhodný čas“ „Choďme po stezce přibývajícího světla“, budou obsahovat povzbudivá interview. Nakonec zazní podnětný proslov „‚Zůstaňte bdělí‘ — Přišla hodina soudu“.

Námět nedělního programu ‚Nadále choďte v pravdě‘ bude zdůrazněn v proslovu „Mladí — Choďte po stezce spravedlnosti“. Potom herci v kostýmech předvedou dramatizaci pojednávající o službě apoštola Pavla. Poučení z dramatizace řečník vyzdvihne v proslovu, jenž po ní bude následovat. Součástí odpoledního programu bude veřejná přednáška „Choďte s Bohem, a získejte tak požehnání nyní i navždy“.

Chcete-li zjistit, kde se bude konat nejbližší sjezd, informujte se v místním sále Království svědků Jehovových nebo napište vydavatelům tohoto časopisu. Místa konání sjezdů v České republice jsou uvedena v přidruženém časopise Strážná věž z 1. března 2004.