Přejít k článku

Přejít na obsah

Mojžíš terčem kritiky

Mojžíš terčem kritiky

ŽIDÉ, křesťané i muslimové mají na mnoho věcí rozdílné názory. Přesto se tato náboženství shodují přinejmenším v jednom — mají hlubokou úctu k člověku, který je znám pod jménem Mojžíš. Židé říkají, že byl „největším ze všech židovských učitelů“ a zakladatelem židovského národa. Křesťané jej pokládají za předchůdce Ježíše Krista. A muslimové pohlížejí na Mojžíše jako na jednoho z předních a největších proroků.

Mojžíš tedy bezpochyby patří k nejvlivnějším mužům v dějinách lidstva. Přesto je po více než jedno století terčem kritiky jak vědců, tak i teologů. Mnozí lidé zpochybňují nejen to, že vykonal zázraky a vyvedl Izraelity z Egypta, ale zpochybňují samotnou jeho existenci. Kniha Moses—A Life (Mojžíš — Život) od Jonathana Kirsche uvádí tento závěr: „Všechno, co můžeme říci o Mojžíšovi jako o historické osobě je to, že někdo jako tento muž popisovaný v Bibli mohl žít v daleké minulosti v neznámém čase a na neznámém místě a jeho činy mohly být zrnkem písku, na němž postupně ulpívaly vrstvy legend a tradic, až se tento muž stal působivou a kontroverzní postavou, kterou nalézáme na stránkách Bible.“

Na první pohled by se mohlo zdát, že takový skeptický postoj je opodstatněný. Kritici například poukazují na to, že ačkoli existují archeologické důkazy potvrzující existenci takových biblických postav, jako byl izraelský král Jehu, nebyly objeveny žádné archeologické nálezy, které by potvrzovaly Mojžíšovu existenci. To však sotva může být důkazem, že Mojžíš je mýtus. Skeptikové kdysi tvrdili, že i jiní lidé, o nichž je zmínka v Bibli, například babylónský král Belšacar a asyrský král Sargon, jsou jen smyšlenými postavami. Archeologie však později potvrdila, že tito muži skutečně žili.

Jonathan Kirsch připomíná: „Pozůstatků a památek z dob biblického Izraele je tak málo, že i když o Mojžíšovi není žádná zmínka nikde jinde než v samotné Bibli, není to ani překvapující, ani rozhodující.“ Podle pana Kirsche někteří učenci považují za nepravděpodobné, že by Mojžíš byl jen výplodem něčí představivosti, protože „životní příběh plný takových podrobností a rozhovorů, tak komplexní . . . nemohl být vymyšlen“.

Ať už jste věřící či nikoli, zřejmě máte alespoň rámcovou představu o hlavních událostech Mojžíšova života — o jeho setkání s Bohem u hořícího keře, vyjití Izraelitů z Egypta, kde byli v otroctví, a rozdělení Rudého moře. Existuje však nějaký důvod věřit, že se tyto události opravdu staly? Nebo je Mojžíš skutečně jen mytickou postavou? Tyto podnětné otázky jsou zodpovězeny v následujícím článku.