Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Počasí Chci Vám poděkovat za sérii článků „Co se to děje s počasím?“. (8. srpna 2003) Když jsem četla větu: „Katastrofy působí sice mnoho problémů, ale mohou mít i příznivý vliv,“ byla jsem překvapena. Pak jsem si přečetla další větu: „Mohou přimět lidi, aby projevili lásku a zájem o své bližní,“ a musela jsem s tím souhlasit. Každý den se setkáváme s různými druhy těžkostí — a to se netýká jen katastrof. Chtěla bych vždy pamatovat na to, že ať se stane cokoli, může to mít i příznivý dopad.

S. T., Japonsko

Humanitární pomoc při katastrofách Přečetl jsem si článek „Co ani lijáky nemohou odplavit“. (8. srpna 2003) Když jsem zjistil, jakým způsobem se svědkové Jehovovi postavili k následkům přírodních pohrom, začal jsem si ještě víc vážit toho, že patřím k této organizaci. Díky za to, že publikujete články, které nám pomáhají projevovat vlastnosti, jež ani lijáky nemohou odplavit.

M. P., Itálie

Osobně jsem zažila řadu katastrof včetně záplav a zemětřesení. Když v roce 1989 přišlo zemětřesení, byla jsem právě v kazatelské službě dveře ode dveří. Čtrnáctiletý chlapec, který byl se mnou, začal v panice utíkat. Chytila jsem ho za ruku a modlila se s ním, aby zůstal klidný. V několika sekundách byly dráty elektrického vedení na zemi. Vypukla panika. V betonové podlaze mého domu vznikla obrovská trhlina. Ten den odpoledne jsme šli znovu do služby dveře ode dveří, abychom lidem pomáhali vyrovnat se s tím, co se stalo. Článek mi všechny tyto zážitky připomněl.

B. S., Spojené státy

Děkuji Vám, že uveřejňujete takové povzbudivé články, jako byl ten s názvem „Co ani lijáky nemohou odplavit“. Když jsem ho četla, plakala jsem. Žádný liják určitě nemůže odplavit naši lásku ke spolukřesťanům a nesobecký zájem o naše bližní.

I. A., Japonsko

Zneužívání drog Moc Vám děkuji za sérii článků „Zneužívání drog — Jak může pomoci rodina?“. (8. dubna 2003) Již nějakou dobu studuji Bibli se svědky Jehovovými, ale právě kvůli tomuto problému jsem nebyl schopen duchovního pokroku. Po přečtení rámečku „Pomoc pro ty, kdo se zbavují závislosti“ jsem si uvědomil, že mi pomůže denní čtení Bible a uplatňování biblických zásad. Důležité je pro mě také vědomí, že Bůh se o mě zajímá.

R. S. A., Brazílie

Stresované děti Chtěla bych vyjádřit hluboké ocenění pro sérii článků „Děti — Dospívají příliš rychle?“. (22. dubna 2003) Přesně to jsem potřebovala. Jsem s dcerkou sama a sloužím jako průkopnice, takže toho mám opravdu hodně. Často si říkám: ‚Jsem dobrá matka? Nemám na dcerku přehnané nároky?‘ Je povzbuzující vědět, kde se mohu zlepšit. Chtěla bych si její dětství užít a také bych chtěla, aby si je užila i ona. Pokládám všechny Vaše články za podnětné, ale tyto mě obzvláště povzbudily.

M. D. E., Mexiko

Dívenka poznává Boha Je mi jedenáct let. Přečetla jsem si článek „Chci o Jehovovi vědět víc“. (22. dubna 2003) Povzbudilo mě, že dívka pouze o rok starší, než jsem já, se snaží poznávat Jehovu. Nyní toužím jít a vydávat svědectví dalším lidem.

J. T., Japonsko