Přejít k článku

Přejít na obsah

Nádherný vltavín

Nádherný vltavín

 Nádherný vltavín

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V ČESKÉ REPUBLICE

Co vás napadne, když uslyšíte slovo „vltavín“ nebo „moldavit“? Připomíná vám řeku Vltavu? Nebo vzácný kámen? Je zajímavé, že platí oboje.

Vltavín je skelný, zelený kámen. Můžete jej nalézt v jižních Čechách v povodí řeky Vltavy. Patří mezi tektity. Toto slovo je odvozeno z řeckého slova tektos a znamená „roztavený“ nebo „natavený“. Encyclopædia Britannica vysvětluje: „Kvůli svému neznámému a údajně mimozemskému původu byly tektity v průběhu 20. století intenzivně vědecky zkoumány. Dnes však panuje názor, že vznikly roztavením a rychlým zchlazením pozemských hornin, jež se vypařily při prudkém dopadu velkých meteoritů, komet nebo asteroidů na zemský povrch.“

Tektity se vyskytují na každém kontinentu kromě Antarktidy a Jižní Ameriky. Vzhledem k původu vltavínů se někteří lidé domnívají, že tyto kameny mají tajemnou kosmickou energii a léčivou moc. Vltavíny však nejsou nic jiného než kameny — i když nesmírně krásné a působivé.

Tyto ušlechtilé kameny mají temně zelenou barvu. Na rozdíl od jiných tektitů je lze opracovat, a vytvořit z nich nádherné šperky. Návštěvníci České republiky mohou vltavíny obdivovat v mineralogické sbírce Národního muzea v Praze.

Bible nám připomíná: „Jehovovi patří země a to, co ji naplňuje.“ (Žalm 24:1) To se týká i všech drahých kamenů na světě. Pokud se vám tedy někdy naskytne možnost obdivovat nádherný vltavín, možná si na tato slova vzpomenete.

[Obrázek na straně 31]

Vltavíny v přirozeném stavu

[Obrázek na straně 31]

Výbrus vltavínu

[Obrázek na straně 31]

Šperky z vltavínů

[Podpisek obrázku na straně 31]

Výbrus vltavínu a fotografie dole: Z knihy Svĕt drahých kamenů