Přejít k článku

Přejít na obsah

Velkolepé vodopády

Velkolepé vodopády

 Velkolepé  vodopády

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V ZAMBII

V ROCE 1855 skotský misionář a cestovatel David Livingstone měl již za sebou celá léta strávená výpravami po Africe. Pro svět to tehdy ještě byl neznámý kontinent. Když Livingstone cestoval na východ podél mohutné řeky Zambezi, místní domorodci mu s bázní vyprávěli o obrovském vodopádu, který byl dále na řece. Kvůli mohutnému hřmění a mlžnému oparu dali domorodci vodopádům jméno Mosi-oa-Tunya, což znamená „kouř, který hřmí“.

Livingstone se rozhodl, že vodopády, kterým se dnes říká Viktoriiny, musí vidět zblízka. Své první dojmy pak popsal takto: „Vůbec jsem to nechápal, dokud jsem se plný bázně nedoplížil na nejzazší břeh ostrova. Nevěřícně jsem se odsud díval do hluboké propasti, jejíž protější břeh se zvedal nedaleko. Vodní proud téměř tisíc metrů široký padal do nejméně stometrové hloubky, kde se veškerá voda musela vejít do koryta širokého pouhých patnáct či dvacet metrů.“

O Viktoriiny vodopády se dělí dvě země — Zambie a Zimbabwe. V období dešťů tyto vodopády vytvářejí největší stěnu padající vody na světě. Řeka, kterou v tu dobu protéká 545 milionů litrů vody za minutu, se řítí do propasti hluboké 108 metrů. Celé toto obrovské množství vody se potom žene klikatou soutěskou, která je nanejvýš 65 metrů široká. Díky těmto jedinečným geologickým rysům jsou Viktoriiny vodopády opravdu úchvatnou podívanou.

Také krajina v okolí vodopádů je velmi krásná. Je součástí národního parku, v němž rostou zajímavé druhy stromů a jiných rostlin a také tam žijí pozoruhodná zvířata, jako jsou hroši, sloni, žirafy, pakoně, zebry, a dokonce i lvi. Žijí zde i nádherní ptáci a ve skalních útesech hnízdí několik druhů orlů a také vzácný sokol taita.

Sám Livingstone prohlásil: „Nic, co je možné vidět v Anglii, nemůže člověku dát představu o této nádheře. Oči žádného Evropana to ještě nikdy neviděly, ale na podívanou tak nádhernou se andělé ve svém letu musí omámeně dívat.“ Od okamžiku, kdy Livingstone toto místo poprvé spatřil a pojmenoval je Viktoriiny vodopády na počest britské královny Viktorie, uplynulo asi 150 let. Dnes sem každý rok přijíždějí statisíce turistů, aby velkolepost těchto vodopádů viděli na vlastní oči.

 Viktoriiny vodopády si právem zaslouží být označovány za jeden z divů přírody. Na mnoha velkých řekách, které touto zemí protékají, je řada dalších, i když méně známých vodopádů, jež jsou také úchvatné. Pojďme se na některé z nich společně podívat.

Vodopády Ngonye

Livingstone přišel k vodopádům Ngonye, kterým se také říká vodopády Sioma, jednoho horkého a suchého listopadového dne asi dva roky před tím, než objevil Viktoriiny vodopády. Napsal o tom: „Ostrovy nad vodopádem jsou pokryté rostlinstvem tak krásným, jaké není nikde jinde k vidění. Při pohledu ze skalního převisu nad vodopádem to byla ta nejkrásnější scenérie, jakou jsem kdy spatřil.“ S Livingstoneovým názorem se jednoznačně ztotožňují i ti, kdo vodopády Ngonye navštěvují dnes.

Livingstone dále vyprávěl: „Po mnoho mil dále po proudu je řeka sevřena do úzkého prostoru širokého sotva sto metrů. Voda vře a vyvolává představu ohromných valících se mas, takže i ten nejzdatnější plavec by se ztěží dokázal udržet na hladině.“

Vodopády Lumangwe

Mnohé zambijské vodopády jsou izolované a nedotčené. Jejich velikost se různí. Vodopády Lumangwe vypadají jako miniatura Viktoriiných vodopádů. Rozhodně však nejsou malé. Jeden z jejich vodopádů je vysoký asi 30 metrů a široký více než 100 metrů. Vodní tříšť vytváří mlhu, díky které zde roste malý deštný prales.

Vodopády Kalambo

Jsou to nejvyšší vodopády v Zambii. Řeka zde stéká z vysoké náhorní planiny do Velké příkopové propadliny. Vodopád je vysoký více než 200 metrů a voda padá podél kolmých skalních útesů, na kterých v období sucha hnízdí čáp marabu.

Publikace National Monuments of Zambia (Přírodní památky Zambie) uvádí: „Kalambo je tedy druhý nejvyšší souvislý vodopád v Africe [po vodopádech Tugela v Jižní Africe] a dvanáctý nejvyšší na světě. Je více než dvakrát vyšší než Viktoriiny vodopády.“

I když je obtížné se k tomuto vodopádu dostat, místní spisovatel C. A. Quarmby o něm mluví jako o „jedné z nezapomenutelných podívaných v Africe“. Dodává, že to „bude trvat ještě dlouho, než se [tento vodopád] stane pravidelnou turistickou zastávkou. . . . Ke Kalambu se zatím dostala jen hrstka vyvolených.“

Ano, mnoho zambijských vodopádů i jiných přírodních krás je daleko od civilizace. Publikace National Monuments of Zambia říká, že k některým „je možné se dostat pouze landroverem přes náročný terén, k jiným jen pěšky“. To samozřejmě přispívá k výjimečnosti těchto míst. Návštěvníci jsou však vítáni. Pan Kagosi Mwamulowe, geolog ze zambijské Komise pro ochranu národního dědictví, vysvětlil, že cílem je umožnit, aby lidé mohli obdivovat tato nádherná místa, a současně chránit jejich neporušenou krásu.

Největší zambijský poklad

Autor Richard Vaughan ve své knize Zambia píše: „Zambie je stále zemí velkých přírodních krás, z nichž většina je neznámá jak pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele. Je zde . . . i fantastická rozmanitost jezer, řek, lesů a hor.“ Největší bohatství této země však spočívá v něčem jiném.

Richard Vaughan říká: „Místní lidé jsou pověstní svou vřelostí, veselostí a houževnatostí.“ David Bristow, jiný autor, to vyjádřil takto: „Srdcem Zambie jsou její obyvatelé, vřelí jako africké slunce.“ Pokud tento krásný kout světa někdy navštívíte, jistě s tím budete souhlasit.

 [Mapa a obrázky na straně 18]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

TANZÁNIE

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

ANGOLA

ZAMBIE

VODOPÁDY KALAMBO

VODOPÁDY LUMANGWE

Lusaka

VODOPÁDY NGONYE

VIKTORIINY VODOPÁDY

ZIMBABWE

MOSAMBIK

INDICKÝ OCEÁN

[Obrázky]

Vodopády Lumangwe — miniatura Viktoriiných vodopádů

Vodopády Kalambo — dvakrát vyšší než Viktoriiny vodopády

Vodopády Ngonye — „po většinu dnů budete mít toto místo jen pro sebe“

[Podpisky]

Vodopády Lumangwe a Ngonye: Marek Patzer/www.zambiatourism.com; mapa: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Obrázek na straně 16 a 17]

Viktoriiny vodopády — „kouř, který hřmí“

[Podpisek]

Marek Patzer/www.zambiatourism.com