Přejít k článku

Přejít na obsah

Boží jméno na historických budovách

Boží jméno na historických budovách

 Boží jméno na historických budovách

OD NAŠEHO DOPISOVATELE VE SLOVINSKU

Na kopcích po celé Evropě lidé v průběhu staletí stavěli kostely a kláštery. Tyto historické budovy se vyznačují nejrůznějšími stavebními slohy, od středověkého románského slohu se silnými zdmi a masivními půlkruhovými oblouky až po ornamentální a dramatické baroko pozdějších století. Je zajímavé, že uvnitř mnoha těchto budov je možné vidět tetragrammaton, čtyři hebrejská písmena Božího vlastního jména.

Příkladem může být slovinské opatství Stična, jeden z nejstarších cisterciáckých klášterů. Opatství bylo postaveno v roce 1135, tedy jen 40 let po tom, co byl ve Francii cisterciácký řád založen. Ačkoli bylo opatství několikrát přestavováno, zachovalo si svůj původní románský sloh, který je nyní doplněn barokní výzdobou. Interiér je zdoben různými malbami a sochami. Na jednom bočním oltáři je tetragrammaton provedený velkými zlatými písmeny ve stříbrném kruhu.

O městě Slovenj Gradec se první písemná zmínka objevuje již v desátém století. Gotický kostel a nemocnice zde byly postaveny v roce 1419. Celá jedna vnitřní stěna je zdobena freskou z 15. století, která znázorňuje 27 biblických výjevů. Začíná vzkříšením Lazara a končí Letnicemi. Na jiném místě v téže budově je Boží jméno uvedeno černými hebrejskými písmeny na zlatém podkladu.

V severozápadní části Slovinska leží město Radovljica. V 15. století to byla malá usedlost obehnaná zdmi a vodním příkopem. Patřil k ní hrad, kostel a další budovy. Na jednom z oltářů je zlatá deska s tetragrammatem.

Blízko vesničky Podčetrtek stojí starý klášter, jehož dějiny sahají až do 17. století. Uvnitř kláštera najde všímavý návštěvník Boží jméno na jedné z fresek.

Tetragrammaton je možné vidět i na mnoha dalších historických budovách ve Slovinsku. Turisté tak mohou nejen obdivovat dávnou řemeslnou zručnost a umění, ale mohou se také dozvědět, že lidé, kteří v minulosti žili, znali Boží jméno.

[Obrázek na straně 31]

Boční oltář v opatství Stična

[Obrázek na straně 31]

V kostele Svatého Ducha ve městě Slovenj Gradec

[Podpisek]

Slovenj Gradec - Cerkev Sv. Duha, Slovenija