Přejít k článku

Přejít na obsah

Lidé s utýranou myslí

Lidé s utýranou myslí

 Lidé s utýranou myslí

NICOLE se od čtrnácti let stávalo, že občas propadala sklíčenosti. V šestnácti letech však začala prožívat něco nového — neobvyklý pocit euforie a mimořádné energie. Tento stav byl doprovázen překotným myšlením, nesouvislou řečí, nedostatkem spánku a také bezdůvodným podezřením, že přátelé ji využívají. Potom Nicole prohlásila, že když bude chtít, dokáže změnit barvu jakéhokoli předmětu. V této fázi si její matka uvědomila, že Nicole potřebuje lékařskou pomoc, a zašla s ní do nemocnice. Lékaři pozorně analyzovali její výkyvy nálady a nakonec stanovili diagnózu — Nicole trpí bipolární poruchou. *

Podobně jako Nicole jsou miliony lidí na světě postiženy afektivními poruchami neboli poruchami nálady — jedná se o bipolární poruchu nebo některou formu klinické deprese. Tato onemocnění mohou mít ničivý vliv. „Celá léta trpím citovou bolestí,“ říká Steven, který trpí bipolární poruchou. „Prožívám hrozné deprese a po nich období neuvěřitelné euforie. Terapie a léky mi pomáhají, ale je to neustálý boj.“

Co je příčinou těchto poruch? Co lidé s depresí nebo bipolární poruchou prožívají? A jak lze pomoci pacientům, ale také těm, kdo o ně pečují?

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Je také označována jako maniodepresivní psychóza. Je dobré mít na paměti, že některé z těchto příznaků mohou být rovněž projevem schizofrenie, závislosti na drogách, nebo dokonce součástí normálního dospívání. Diagnózu by měl stanovit pouze zkušený odborník, a to po důkladném vyšetření.