Přejít k článku

Přejít na obsah

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza

 Roztroušená skleróza

AVIS jela autem domů, když najednou začala vidět rozmazaně. Okamžitě zastavila. Vidění se po několika minutách zlepšilo, takže v cestě pokračovala a celou příhodu přičítala únavě. O čtyři roky později se stalo, že na dovolené ji v noci probudila silná bolest hlavy. Šla do nemocnice, kde jí lékař dal léky proti bolesti a nechal ji tam na pozorování, protože se obával, že by se mohlo jednat o cévní výduť.

Následující den bolest ustoupila. Avis se však cítila tak slabá, že pro ni bylo dokonce obtížné udržet v ruce sklenici vody. Na pravé straně těla cítila brnění a pálení. Avis a její manžel tím byli zneklidněni, proto dovolenou přerušili a vrátili se domů. Následující den při snídani Avis nebyla schopna v pravé ruce udržet příbor a v celé pravé polovině těla pociťovala slabost. Šla do nemocnice, kde jí lékaři provedli sérii vyšetření a následně vyloučili mrtvici. Lékaři nevěděli o potížích se zrakem, které měla před čtyřmi lety, a tak závěr vyšetření nebyl jednoznačný. Po několika měsících Avis opět dokázala pravou stranu těla používat. Domnívala se tedy, že se asi jednalo o nějaký neznámý virus.

Uplynuly další čtyři roky. Jednou v pátek se Avis probudila a viděla rozmazaně na levé oko. Lékař to přičítal stresu. Do neděle však na toto oko zcela oslepla. Vyděšená volala s pláčem své lékařce, která ji okamžitě poslala do nemocnice na vyšetření. Díky léčbě steroidy se jí zrak částečně obnovil. Po řadě dalších vyšetření se lékařům podařilo její problém diagnostikovat. Jednalo se o roztroušenou sklerózu neboli RS.

Co je roztroušená skleróza?

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS), to znamená mozku a míchy. Mnozí lékaři se domnívají, že jde o autoimunitní onemocnění. Termín RS se vztahuje na skupinu chorob, při kterých imunitní systém reaguje scestně a napadá některé tkáně těla. Příčina RS dosud není známa. Předpokládá se, že spouštěcím faktorem může být infekce. Zdá se, že jednotlivé komponenty imunitního systému napadnou myelinové pochvy pokrývající nervová vlákna CNS. Výsledkem jsou ložiska poškozeného myelinu, jenž hraje důležitou roli kvůli svému obsahu tuku. A název roztroušená skleróza poukazuje na mnohočetná ložiska  zjizvené tkáně, která se vytvořila kolem nervových vláken.

Myelin pokrývá některá nervová vlákna a zajišťuje určitou formu elektrické izolace. Při jeho narušení může dojít k úplné blokádě nervových impulzů nebo ke zkratům se sousedními nervy, a tudíž k abnormálnímu přenosu nervových vzruchů. A jelikož k poškození může dojít kdekoliv v CNS, má každý pacient trochu jiné příznaky. Jeden a ten samý pacient může mít odlišné příznaky dokonce i při každém dalším vzplanutí neboli ataku nemoci, a to podle toho, která část CNS je právě zasažena. Často se však RS projevuje únavou, slabostí, snížením citlivosti v končetinách, potížemi s chůzí, rozmazaným viděním, brněním a pálením, dále narušením funkce močového měchýře a střev, ale projevuje se i v psychické oblasti, a to nepozorností a narušením úsudku. Pozitivní je to, že u mnoha pacientů „nevznikne těžké postižení,“ uvádí americká společnost National Multiple Sclerosis Society. (Viz rámeček „Čtyři hlavní typy RS“.)

Podobně jako v případě Avis, bývá v časných stadiích obtížné stanovit diagnózu, protože příznaky odpovídají celé řadě poruch. Jakmile se ale zjistí, že ataky se opakují, lékař může obvykle dospět k přesnějšímu závěru. (Viz rámeček „Základní vyšetření na RS“.)

Na celém světě má RS asi 2,5 milionu lidí. V tomto počtu je zahrnuto přibližně 50 000 Kanaďanů a 350 000 obyvatel Spojených států, kde je navíc každý týden diagnostikováno 200 nových případů. Jedna lékařská příručka říká, že „[RS] je po zraněních druhou nejčastější příčinou neurologické invalidity lidí ve středním věku“. A postihuje skoro dvakrát tolik žen než mužů, přičemž příznaky se objevují ve věku mezi 20 až 50 lety.

Léčba roztroušené sklerózy

Vzhledem k tomu, že RS je v současnosti nevyléčitelná, lékaři se snaží alespoň zastavit nebo zpomalit její postup a zmírnit příznaky. K lékům, které se používají za tímto účelem, patří glatiramer acetát a nejméně dvě formy interferonu (což je přirozená bílkovina produkovaná buňkami imunitního systému).

Někteří pacienti dostávají také kortikosteroidy, které tlumí zánět a urychlují zotavení z posledního ataku. Avšak „dlouhodobé podávání kortikosteroidů je vhodné jen zřídka, protože může způsobit řadu zdravotních komplikací včetně řídnutí kostí, vředů a cukrovky,“ říká lékařská příručka Merck Manual.  Navíc steroidní léčbou se dlouhodobý průběh nemoci stejně neovlivní. Někteří lékaři proto lehká vzplanutí nemoci raději vůbec neléčí. *

Někteří výzkumní pracovníci zvolili odlišný přístup a hledají způsoby, jak poškozený myelin obnovit. V laboratorních studiích se podařilo identifikovat určitý typ zárodečných buněk, ze kterých mohou vzniknout buňky schopné vytvářet myelin. Jestliže vědci zjistí, jak lze tento proces nastartovat, potom budou schopni tělo stimulovat, aby poškozené nervy obnovilo.

S čím se pacienti potýkají

Více než 50 procent lidí trpících RS uvádí, že jedním z nejtěžších problémů je vyrovnat se s únavou. Únava může příznaky nemoci zhoršovat, což má negativní vliv na výkonnost a pracovní perspektivu pacientů. Kromě toho mohou mít pocit, že nad svým zdravotním stavem ztrácejí kontrolu. Mnozí pacienti zjistili, že pokud se odpoledne cítí unaveni, je pro ně praktické, když si svou práci udělají dříve během dne a po obědě si pravidelně zdřímnou. Avis například může dále sloužit jako celodobá kazatelka díky tomu, že si každý den odpoledne odpočine.

Co se týče celkové zdravotní péče o pacienty s RS, příručka Harrison’s Principles of Internal Medicine klade důraz na udržování dobrého zdraví, „což také znamená, že pacient omezí stres, má vyrovnanou stravu, dostatek odpočinku a vyvaruje se rychlého zhubnutí“. Většina výzkumných pracovníků se domnívá, že atak může být vyvolán stresem. Vyplatí se, když si každý pacient zjistí, kterým stresovým faktorům může v rozumné míře předejít.

Na druhé straně by se pacienti s RS měli snažit, aby vedli pokud možno normální a aktivní život. Neměli by však přepínat své síly, přemáhat únavu ani by se neměli vystavovat nadměrnému teplu či chladu. Měli by také v rozumné míře cvičit. Příručka Merck Manual uvádí: „Je  doporučováno pravidelné cvičení (např. jízda na rotopedu, chůze na trenažeru, plavání a strečink), a to i pacientům v pokročilejší fázi nemoci, protože cvičení udržuje srdce a svaly v dobré kondici, snižuje svalové spasmy a má příznivý vliv na psychiku.“

„Je také důležité rozumět svému tělu,“ říká Avis. „Když začnu být mimořádně unavená nebo cítím brnění či snížení citlivosti v končetinách, tak vím, že musím na den nebo dva zpomalit. Díky tomu dokážu chorobu zvládat.“

Problémem pacientů s RS může být také deprese, kterou však nevyvolává choroba jako taková. Po prvotním šoku z diagnózy pacienti obvykle procházejí různými fázemi zármutku. Může to být popírání, hněv, frustrace, smutek a bezmocnost. Tyto pocity jsou normální. Obvykle odeznějí a nastoupí pozitivnější rozpoložení mysli.

Je přirozené, že zjištění diagnózy může dolehnout také na členy rodiny a přátele, protože s nemocným jeho zármutek prožívají. Obvykle se s tím však vyrovnají rychleji, a jestliže vynaloží úsilí, aby se o roztroušené skleróze něco dozvěděli, mohou být nemocnému kvalitní oporou. Je například dobré vědět, že tato choroba nijak zásadně nezkracuje délku života, že není nakažlivá a není přímo dědičná. Některé údaje nicméně naznačují, že se může dědit dispozice k této nemoci.

Mnozí lidé trpící roztroušenou sklerózou žijí produktivním a šťastným životem. Avis zjistila, že dalším zdrojem síly je pro ni vztah k Bohu a biblická naděje do budoucnosti. Velmi se těší na dobu, kdy pod vládou Božího Království už nikdo neřekne: „Jsem nemocný.“ (Izajáš 33:24; Zjevení 21:3, 4) Pokud trpíte roztroušenou sklerózou nebo nějakým jiným závažným zdravotním problémem, potom ‚útěcha z Písem‘ může pomoci i vám, abyste se dokázali se svým trápením lépe vyrovnat. (Římanům 15:4)

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Nedávné studie ukázaly, že 50 až 60 procent pacientů s RS užívá vitaminy, minerály, léčivé byliny a jiné potravinové doplňky. Některé z těchto látek jsou v případě pacientů neúčinné, ale jiné mohou být dokonce nebezpečné. A tak by pacienti měli zvážit případné riziko dříve, než začnou nějakou doplňkovou léčbu brát.

[Rámeček na straně 12]

Čtyři hlavní typy RS

Typ relabující-remitující: Jedná se o klasickou formu a v počátečním stadiu choroby se objevuje u 70 až 80 procent pacientů. Relapsy (ataky) neboli vzplanutí nemoci lze jasně odlišit od období remise, kdy příznaky ustoupí buď zcela nebo jen částečně. Mezi jednotlivými ataky nejsou žádné známky zhoršování nemoci.

Typ sekundárně progresivní: Asi u 70 procent pacientů, kteří měli formu relabující-remitující, se později vyvine typ sekundárně progresivní. Stále se u nich objevují ataky onemocnění, zároveň však dochází k postupnému narušení nervových funkcí.

Typ progredující-relabující: Postihuje přibližně 10 procent pacientů. Příznaky onemocnění se u nich od začátku nezadržitelně zhoršují. Pacienti mají akutní ataky, po kterých se ale stav pacienta nezlepší. Na rozdíl od relabující-remitující formy při tomto typu RS choroba postupuje i mezi ataky.

Typ primárně progresivní: Tato forma RS postihuje 10 až 15 procent pacientů. Nemoc postupuje od začátku víceméně nepřetržitě bez zjevných ataků a remisí. Rychlost zhoršování zdravotního stavu se v průběhu doby mění a občas dojde i k nepatrnému zlepšení. Tento typ RS se častěji vyskytuje u lidí, kteří onemocněli až po čtyřicítce.

[Podpisek]

Zdroje: Americká společnost National Multiple Sclerosis Society a kniha Multiple Sclerosis in Clinical Practice (Roztroušená skleróza v klinické praxi).

[Rámeček na straně 13]

Základní vyšetření na RS

Magnetická rezonance: Je to jedna z nejužitečnějších zobrazovacích metod, které se v současnosti používají, protože může poskytnout velmi detailní obraz mozkové tkáně. Odhalí neklamné známky RS nebo přinejmenším u pacienta s RS vyloučí jiné nemoci.

Analýza mozkomíšního moku: Mozkomíšní mok je odebírán z páteřního kanálu. Lékaři se zaměřují jednak na abnormální hladinu určitých látek, které produkuje imunitní systém, a jednak látek vzniklých rozpadem myelinu.

Evokované potenciály: Pomocí počítačového zařízení se měří průměrná doba, za kterou nervové signály proběhnou nervovými dráhami. Narušenou reakci má 80 až 90 procent pacientů s RS.

[Rámeček a obrázky na straně 14]

Jak se vyrovnat s RS

Podpora: K dobrému vnitřnímu pocitu přispívá blízký vztah s příbuznými nebo přáteli, kteří mají pochopení a jsou oporou. Požádejte je tedy o pomoc, když to potřebujete, a rozhodně se neizolujte.

Otevřená komunikace: Ochota otevřeně mluvit o RS a o problémech, které jsou s ní spojeny, vede k tomu, že druzí získají pochopení, a také to napomůže pacientovi vyrovnat se s nemocí. Naproti tomu nechuť komunikovat může vést k nedorozuměním, frustraci a izolaci.

Duchovní smýšlení: Máme stále více důkazů o tom, že duchovní smýšlení je pro naše zdraví prospěšné a podporuje pozitivní povahové rysy včetně optimistického pohledu na budoucnost. To je v souladu s Ježíšovými slovy: „Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“ (Matouš 4:4)

Smysl pro humor: Na RS není nic legračního, ale smích může být pro tělo i mysl dobrým lékem.

[Podpisek]

Na základě knihy Multiple Sclerosis in Clinical Practice (Roztroušená skleróza v klinické praxi).

[Obrázek na straně 11]

RS je dvakrát častější u žen než u mužů

[Obrázek na straně 13]

Pravidelné cvičení je prospěšné pro tělo i mysl