Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Starověký egyptský návod na zubní pastu

„V suterénu vídeňského muzea byl objeven kousek zaprášeného papyru, který obsahoval nejstarší návod na zubní pastu používaný více než 1 500 let před tím, než firma Colgate začala v roce 1873 prodávat první komerční typ zubní pasty,“ uvádí Electronic Telegraph. „Vybledlým inkoustem, který byl vyroben ze sazí a arabské klovatiny rozředěné vodou, starověký egyptský písař pečlivě zaznamenal návod na to, co označil jako ‚prášek na bílé a dokonalé zuby‘. V ústech se tento prášek smísil se slinami, a tak vznikla ‚čistá zubní pasta‘.“ Jako další složky uvádí tento dokument ze čtvrtého století n. l. kamennou sůl, mátu, suchý květ kosatce a zrnka pepře — vše bylo rozdrceno a smícháno. Dokument vyvolal senzaci na stomatologickém kongresu ve Vídni. „Nikdo z oboru stomatologie netušil, že ve starověku existovala taková vyspělá technika přípravy zubní pasty,“ řekl dr. Heinz Neuman, který tuto pastu osobně vyzkoušel a zjistil, že „v ústech měl pocit svěžesti a čistoty“. V článku se dále uvádí: „Stomatologové nedávno objevili prospěšné účinky kosatce, který působí proti onemocněním dásní a který se nyní začal používat komerčně.“

 Prodloužení skladovatelnosti ovoce

„Díky látce, která je pokládána za zdraví prospěšnou složku červeného vína, bude brzy možné, aby ovoce vydrželo mnohem déle čerstvé,“ píše časopis New Scientist. „Jablka, která byla ponořena do roztoku trans-resveratrolu, což je antioxidant obsažený v hroznech, vydrží ne dva týdny, ale tři měsíce. Tato metoda není tak účinná u hroznů, nicméně i jejich skladovatelnost se zdvojnásobila, a to na dva týdny.“ Výzkumníci zjistili, že k tomu, aby se ovoce nekazilo a nepůsobily na něj plísně, které vedou k jeho svraštění, stačí jen malé množství antioxidantu. „Dále tento tým pracoval i s jinými produkty, jako jsou například rajčata, avokádo a zelené papriky,“ uvedl časopis. „Dnes se tito výzkumníci zaměřují na levnější metody výroby trans-resveratrolu.“

Zdravotní rizika videoher

Rodiče si možná ani neuvědomují, jak nebezpečné mohou být videohry pro zdraví dětí, píší noviny El Universal, které vycházejí v Mexico City. Podle Antonia Gonzáleze Hermosilla, prezidenta Mexické kardiologické společnosti, má až 40 procent dětí, které soustavně hrají videohry, vysoký krevní tlak. Proč? Děti totiž mají jednak málo pohybu a jednak jsou ve stresu, protože silně prožívají situace, které vnímají jako nebezpečné, například útoky, virtuální boje a jiné konflikty. „Tento odborník varoval, že v budoucnosti to může vést k prudkému vzestupu kardiovaskulárních onemocnění, která jsou již nyní hlavní příčinou smrti Mexičanů,“ píší noviny.

„Základní chyba“

„Ve způsobu, jak je náš svět řízen, je nějaká základní chyba,“ říká dr. Jacques Diouf, generální ředitel Organizace OSN pro výživu a zemědělství. V proslovu na Kennedy School of Government při Harvardově univerzitě (USA) Diouf řekl: „Jedním z velkých úspěchů dvacátého století byl výrazný nárůst produkce potravin, který značně převýšil neobvykle rychlý růst populace. . . . Máme tedy kapacitu vyrobit dostatek potravy pro každého člověka na naší planetě.“ Přesto 800 milionů lidí v rozvojových zemích nemá dostatek jídla a asi 6 milionů dětí ve věku do pěti let každoročně umírá na podvýživu a hlad. „Mnohé z nich umírají na onemocnění, jako je průjem, malárie nebo spalničky, ale kdyby měly lepší výživu, mohly by přežít,“ řekl Diouf. Příčina hladu na světě je jednoznačně politická, a ne technická.“ A dodal: „Pokud se na úrovni politické nepodniknou nějaké kroky, není záruka, že v budoucnosti se něco změní.“

Nemanželské děti

„Dvacet pět procent ze všech dětí,“ které se narodí v zemích Evropské unie, „je nemanželských,“ uvádějí španělské noviny La Vanguardia. Jelikož se mění tradiční hodnoty, „přibývá nemanželských dětí po celé Evropě“. Statistický úřad Evropského společenství uvádí, že v čele je Švédsko s 54 procenty nemanželských dětí, v Dánsku je to 46 procent a ve Francii 39 procent. Další v pořadí jsou Finsko a Velká Británie s 37 procenty. Tuto tendenci lze pozorovat i v zemích kolem Středozemního moře, kde dříve bývala velmi silná rodinná tradice. Poslední údaje ze Španělska například ukazují, že 19 procent dětí se zde narodí neprovdaným matkám a v některých regionech, jako je Katalánsko, je to až 22 procent — a to je za posledních deset let 100procentní vzrůst.

Asi polovina země má panenskou přírodu

„Ačkoli v posledním století přibylo ekologických hrozeb, je příroda na 46 procentech zemského povrchu převážně nedotčená,“ píše časopis World Watch. Ve studii, na které se podílelo 200 vědců na světě, „se zjistilo, že 68 milionů čtverečních kilometrů zemského povrchu splňuje kritéria pro ‚panenskou přírodu‘. To znamená, že je tam alespoň 70 procent původní vegetace, v oblastech mimo města je méně než pět lidí na čtvereční kilometr a navíc země je rozdělena na celky větší než 10 000 čtverečních kilometrů.“ V 37 těchto neporušených oblastech žije pouze 2,4 procenta celkové populace země — tedy 144 milionů lidí, nepočítaje městské oblasti —, a přitom velikost této plochy odpovídá součtu šesti největších zemí světa dohromady: Austrálie, Brazílie, Číny, Kanady, Ruska a Spojených států. Avšak „více než třetinu tohoto území pokrývá antarktický led nebo arktická tundra a jen 5 z 37 oblastí je chráněno. Pouze v těchto oblastech se totiž vyskytuje více než 1 500 endemických druhů a je tam velká biodiverzita,“ uvádí časopis World Watch.

Nejvyšší počet vězňů v západní Evropě

„Británie má nyní v průměru 139 vězňů na 100 000 obyvatel Anglie a Walesu, což je nejvyšší počet vězňů v západní Evropě,“ uvádí list Guardian Weekly. „Od roku 1991 se počet vězňů zvýšil ze 42 000 na 72 000.“ Britské soudy nejen odsuzují do vězení více lidí, ale také jim dávají delší tresty. V roce 1992 bylo do vězení posláno 45 procent odsouzených dospělých, kdežto v roce 2001 to již bylo 64 procent. Počet vězňů je mnohem vyšší i v jiných zemích. Na celém světě je odhadem asi 8,75 milionu uvězněných lidí a z toho polovina je pouze ve třech zemích — ve Spojených státech (1,96 milionu), v Číně (1,4 milionu) a v Rusku (900 000).

Nebezpečí nadváhy

„Lidé, kteří mají ve 40 letech nadváhu, zřejmě zemřou o tři roky dříve než ti, kdo jsou štíhlí. To znamená, že obezita ve středním věku je vzhledem k pravděpodobné délce života stejně nebezpečná jako kouření,“ uvádějí noviny The New York Times. „Tato studie ukazuje, že máte-li ve věku od 35 do 45 let nadváhu, jste v nebezpečí, že zemřete dříve. To platí i v případě, že později trochu zhubnete,“ řekl dr. Serge Jabbour, ředitel kliniky řízeného hubnutí. „Vyplývá z toho tedy jedna důležitá informace — zhubnout musíte co nejdříve. Pokud budete čekat příliš dlouho, může být poškození nevratné.“ Hubnutím lze také předejít rakovině. Studie totiž dávají nadváhu do souvislosti s mnoha různými druhy rakoviny. Americká společnost pro výzkum rakoviny provedla studii, která trvala 16 let a zahrnovala 900 000 lidí. Zjistilo se, že „nadměrná hmotnost je příčinou 14 procent úmrtí na rakovinu u mužů a 20 procent úmrtí u žen,“ uvedly noviny Times.