Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak bude země zachráněna?

Jak bude země zachráněna?

 Jak bude země zachráněna?

I PŘESTO, že kvůli ničení životního prostředí země nemá nejlepší vyhlídky, si jistě velmi přejeme, aby přežila. Vždyť je to náš domov. Kromě toho také toužíme po tom, aby země byla domovem našich dětí i jejich dětí. Můžeme udělat něco pro to, aby se tato touha uskutečnila?

Pravda je taková, že většina lidí se sice o životní prostředí zajímá, ale mnohým z nich to nebrání odhodit papír na zem místo do odpadkového koše, vysypat odpadky do řeky nebo nechávat zbytečně rozsvíceno. Vypadá to jako maličkost, ale kdyby se každý z šesti miliard obyvatel země zajímal o to, jak zachází s životním prostředím, hodně by se tím změnilo. Takové věci jako šetření energií, třídění odpadu a zbavování se jej správným způsobem přispívají k ochraně životního prostředí. Tím, jaké máme v tomto ohledu zvyky, dáváme najevo, zda se o zemi staráme.

Přesto však nemůžeme ovlivnit jednání většiny lidí v našem okolí. Znamená to tedy, že v konečném důsledku je situace beznadějná?

Trvalé řešení je blízko

V časopise Time byl uveřejněn výrok Thila Bodeho, aktivisty hnutí Greenpeace. Tento výrok se dotýká podstaty problému životního prostředí: „Naším hlavním cílem je, aby firmy dbaly o to, jak jsou jejich výrobky likvidovány. Firmy musí mít na paměti tři kroky: výrobu, použití a také likvidaci.“ Je smutné, že sice jsme schopni zboží vyrábět a víme, jak je používat, ale nesprávně se ho zbavujeme. V některých případech lidé zkrátka nevědí, jakým způsobem se použitých výrobků zbavovat bezpečně.

Lidé mají v tomto ohledu svá omezení, ale Stvořitel naší země nikoli. Jeho vynikající moudrost vidíme v tom, co zde na zemi stvořil. Ví, jak věci vytvářet, používat a také jak se jich správně zbavovat. Mnoho systémů, které udělal, funguje automaticky. Semeno vyklíčí, vyroste z něj rostlina a přinese plody. Když uhyne, všechny její stavební látky se rozloží, aniž by znečistily životní prostředí, a mohou být znovu využity. To je skutečná recyklace — žádné jedovaté znečišťující látky.

Stvořitel nepřipustí, aby se země stala neobyvatelným smetištěm. V Bibli, v knize Izajáš 45:18, čteme: „Tak řekl Jehova, . . . On, pravý  Bůh, Tvůrce země a její Původce, Ten, kdo ji pevně založil, kdo ji nestvořil prostě nadarmo, kdo ji utvořil, dokonce aby byla obývána.“

Jestliže Bůh vytvořil zemi proto, aby byla obývána, proč připustil, aby se dostala do současného žalostného stavu? Bible vysvětluje, že první lidé původně žili v ráji. Božím záměrem bylo, aby se tento ráj rozšířil po celé zemi a byl naplněn šťastnými lidmi. (1. Mojžíšova 1:28) Vypukla však vzpoura. První muž a žena si totiž nepřáli žít pod Boží vládou.

Bůh lidem dovolil, aby vyzkoušeli své vlastní způsoby panování. Výsledkem je to, co dnes vidíme kolem sebe. Lidské snahy katastrofálně selhaly. Lidé jasně ukázali, že nedokáží své problémy řešit. Vinu za to, co se stalo, nelze svalovat na Boha. O celé lidské společnosti totiž platí to, co říká Bible: „Jednali zhoubně ze své strany; nejsou jeho dětmi, je to jejich vlastní vada. Generace pokřivená a převrácená!“ (5. Mojžíšova 32:5)

Bůh však ničení země nepřehlíží. Zasáhne ještě před tím, než by se země změnila v neobyvatelnou pustinu. Jak to víme? Zjevení 11:18 vysvětluje: „Národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, . . . aby byli zničeni ti, kdo ničí zemi.“ Ničení země bude zastaveno.

Boží původní záměr, že země má být nádherným rájem, bude splněn. Bůh to svými výroky opakovaně potvrzuje. Prohlásil například: „Takové se prokáže být mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší.“ (Izajáš 55:11) Když si přečtete 35. kapitolu knihy Izajáš, najdete tam krásná slova, jimiž Bůh popisuje přeměnu poničené země v nádherný park a v úrodná pole.

Dokonce i v současnosti je patrné, že je-li znečišťování zastaveno, země má pozoruhodnou schopnost obnovy. Bůh tak naši planetu utvořil. Když země nebude dále znečišťována, množství mikroorganismů v půdě a ve vodě dokáže odstranit značnou část napáchaných škod. Navíc existují důvody věřit, že když do těchto záležitostí zasáhne Bůh a bude je řídit, proces obnovy bude ještě účinnější. Bůh může poskytnout školení a dokonalé vedení, které nyní lidem chybí.

Budoucnost naší planety tedy rozhodně není beznadějná. Rostliny a zvířata budou zachráněny. Seznamy ohrožených druhů budou patřit minulosti. Vzduch a voda budou opět čisté. Na zemi budou žít poslušní lidé, kteří se z toho všeho budou radovat. Chtěli byste mezi nimi být i vy? Bible poskytuje informace o tom, co pro to můžete udělat. Povzbuzujeme vás, abyste začali Bibli systematicky studovat, a tak se o tom sami přesvědčili. Napište vydavatelům tohoto časopisu, aby vám zprostředkovali kontakt s někým, kdo by vám pro začátek mohl pomoci. Proč byste měli přijít o příležitost dozvědět se, co udělat pro to, abyste vy i vaše rodina mohli žít věčně v nádherném prostředí?